ธนาคารออมสิน ปล่อยสินเชื่อ กู้ได้รายละ3เเสน ปลอดเงินต้นดอกเบี้ย 6เดือนแรก

23 พ.ย. 2564 เวลา 16:25 น.21.3k

ธนาคารออมสินปล่อยสินเชื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ ให้ช่างทุกประเภทและผู้ประกอบอาชีพรายย่อย กู้ได้ไม่เกิน 3แสน ปลอดเงินต้นดอกเบี้ย 6เดือนแรก

  มติคณะรัฐมนตรี (ครม.)  เห็นชอบให้ธนาคารออมสิน ดำเนินมาตรการสินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพ อนุมัติงบประมาณ 1,500 ล้านบาท ในส่วน ธนาคารออมสินปล่อยสินเชื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ วงเงิน 5,000 ล้านบาท แก่ช่างทุกประเภทและผู้ประกอบอาชีพรายย่อยตามเงื่อนไข เพื่อเป็นเงินทุนประกอบอาชีพ

ธนาคารออมสิน ปล่อยสินเชื่อ กู้ได้รายละ3เเสน ปลอดเงินต้นดอกเบี้ย 6เดือนแรก

-กู้รายละไม่เกิน 3แสน ระยะเวลากู้ 5ปี
-อัตราดอกเบี้ย 3.99% ต่อปี
-ปลอดดอกเบี้ยและเงินต้น 6 เดือนแรก
-ยื่นขอสินเชื่อได้ถึง 30 กันยายน 2565

ธนาคารออมสิน ปล่อยสินเชื่อ กู้ได้รายละ3เเสน ปลอดเงินต้นดอกเบี้ย 6เดือนแรก

affaliate-2

สำหรับกลุ่มเป้าหมาย ช่างทุกประเภทและผู้ประกอบอาชีพรายย่อย ได้แก่  


1)ผู้เริ่มประกอบอาชีพและผู้ประกอบการรายย่อย  เช่น ช่างปูน ช่างแอร์ ช่างไฟฟ้าช่างเชื่อม ช่างซ่อมอุปกรณ์ เป็นต้น และผู้ที่ไม่ใช่ช่าง เช่น เสริมสวยหรือตัดผมชาย คนขายของออนไลน์ เป็นต้น โดยมีใบประกาศนียบัตรหรือวุฒิบัตรที่ผ่านการอบรมจากหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนหรือเอกสาร อื่นๆตามประเภทของอาชีพหรือมีประสบการณ์ ในการประกอบอาชีพดังกล่าว

ธนาคารออมสิน ปล่อยสินเชื่อ กู้ได้รายละ3เเสน ปลอดเงินต้นดอกเบี้ย 6เดือนแรก
2) ผู้ประกอบการขนาดย่อม ที่มีสถานที่จำหน่ายแน่นอน เช่นค้าปลีก ค้าส่ง โชห่วย แฟรนไชส์ เป็นต้น โดยมีทะเบียนพาณิชย์ ทะเบียนการค้า สัญญาแฟรนไซส์ หรือเอกสารแสดงความเป็นเจ้าของอื่นๆ 


3) ผู้ขับขี่รถสาธารณะ เช่น ผู้ขับขี่รถแท็กซี่ รถตู้สาธารณะ รถขนส่งสินค้า รถบรรทุก โดยมีใบอนุญาตขับขี่รถสาธารณะหรือเอกสารอื่นๆตามประเภทของอาชีพ  หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารออมสิน โทร.1115

affaliate-3