ราชกิจจาฯ เรียกคืนเครื่องราชฯ 3 อดีตตำรวจ ประพฤติชั่วร้ายแรง

20 พฤศจิกายน 2564

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี โปรดเกล้าฯ เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 3 อดีตตำรวจ ประพฤติชั่วร้ายแรง

เมื่อวันที่ 19 พ.ย. 64  เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ "เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์" โดยระบุว่า ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ซึ่งอดีตข้าราชการตำรวจ สังกัดตำรวจภูธรภาค 5 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้รับพระราชทานทุกชั้นตรา เนื่องจากต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในคดีความผิดฐานเป็นข้าราชการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ฐานมีเมทแอมเฟตามีนไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยฝ่าฝืนต่อกฎหมาย ฐานสมคบกันกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ฐานร่วมกันมีเมทแอมเฟตามีนไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย และฐานพาอาวุธปืนไปในเมือง หมู่บ้าน และทางสาธารณะโดยไม่ได้รับใบอนุญาตและโดยไม่มีเหตุสมควร และเป็นผู้ถูกลงโทษไล่ออกจากราชการ ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2555 ด้วยเหตุ ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง โดยคำสั่งอันถึงที่สุด อันเป็นเหตุแห่งการเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ตามข้อ 6 ข้อ 7 (2) และข้อ 7 (4) ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ พ.ศ. 2548 จำนวน 3 ราย ดังนี้

ราชกิจจาฯ เรียกคืนเครื่องราชฯ 3 อดีตตำรวจ ประพฤติชั่วร้ายแรง

1. นายนลธวัช พรรษา อดีตดำรงชั้นยศดาบตำรวจ ตำแหน่ง ผู้บังคับหมู่ป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรอวน จังหวัดน่าน ให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นเหรียญทองช้างเผือก


2. นายสักกพงษ์ เชียงหนุ้น อดีตดำรงชั้นยศดาบตำรวจ ตำแหน่ง ผู้บังคับหมู่ป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรอวน จังหวัดน่าน ให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นเหรียญทองช้างเผือก


3. นายอรรถพล หรือ นายผจญ คำแสน อดีตดำรงชั้นยศดาบตำรวจ ตำแหน่ง ผู้บังคับหมู่ป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรอวน จังหวัดน่าน ให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นเหรียญทองช้างเผือก


-อธิบดีขนส่ง แจงแล้ว ใช้รถทหารวิ่งแทนรถบรรทุกได้ "ไม่ผิด พ.ร.บ.ขนส่งทางบก"
-สั่งเด้ง 4 อัยการพัทยาปมฟ้องมาเฟีย "ลีโอ" ไม่ทัน
-ศบค.ชุดเล็ก เผยอาจเปิดผับบาร์ ได้เร็วขึ้นกว่าเดิม

ทั้งนี้ บุคคลทั้ง 3 ราย เป็นผู้ถูกถอนชื่อออกจากรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องแล้ว


ประกาศ ณ วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ.2564


ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 

ราชกิจจาฯ เรียกคืนเครื่องราชฯ 3 อดีตตำรวจ ประพฤติชั่วร้ายแรง

อ่านราชกิจจานุเบกษา 


 ขอขอบคุณข้อมูลจาก Tnews