อำเภอล่าสุดโควิดลามหนัก คำสั่งจังหวัด ปิดทันที 4สถานที่เสี่ยง

19 พ.ย. 2564 เวลา 14:15 น.1.3k

โควิดเชียงใหม่ ยังคงมีพื้นที่เเพร่ระบาดต่อเนื่อง ล่าสุด ผู้ว่าฯสั่งปิด4สถานที่เสี่ยง พบการติดเชื้อโควิดเป็นกลุ่มก้อน


   สถานการณ์การโควิดเชียงใหม่  19 พ.ย. 64 พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 348 ราย โดยเป็นผู้ติดเชื้อในจังหวัดถึง 338 ราย อีก 10 ราย เป็นผู้ติดเชื้อจากต่างจังหวัด ทำให้ผู้ติดเชื้อสะสมตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2564 อยู่ที่ 19,821 ราย ยังคงรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลทุกประเภท จำนวน 4,676 ราย แยกเป็นโรงพยาบาลสนามจังหวัดเชียงใหม่ 189 ราย โรงพยาบาลสนามเฉพาะกิจ 78 ราย Community Isolation (CI) 2,393 ราย Home Isolation (HI) 273 ราย Hospitel 335 ราย โรงพยาบาลรัฐ 487 ราย โรงพยาบาลเอกชน 856 ราย และโรงพยาบาลต่างจังหวัด 65 ราย

ขณะที่ยอดผู้ติดเชื้อสะสมระลอกเดือนเมษายนของจังหวัดเชียงใหม่ (ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 จนถึงปัจจุบัน) มีผู้ติดเชื้อสะสมแล้วทั้งหมด 23,990 ราย และรักษาหายแล้ว 19,076 ราย โดยเป็นผู้ที่รักษาหายวันนี้ 315 ราย ส่วนการตรวจ ATK เมื่อวันที่ 18 พ.ย. 64จำนวน 5,242 ราย พบผู้มีผลบวก 200 ราย

โควิดเชียงใหม่ ยังคงมีพื้นที่เเพร่ระบาดต่อเนื่อง


ล่าสุดนั้นทาง นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดเชียงใหม่ ลงนามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ โดยสั่งปิด 4 สถานที่เสี่ยงในอำเภอสันทราย เป็นการชั่วคราว เพื่อควบคุมและป้องกันโรคในพื้นที่

affaliate-2

ภายหลังพบว่ามีการติดโควิดเป็นกลุ่มก้อน ได้แก่

1.แคมป์คนงานก่อสร้าง อาคารกีฬาและนันทนาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตำบลหนองหาร ระหว่างวันที่ 16 – 29 พฤศจิกายน 2564

2.หอพักลุงตุ๋ย เลขที่ 327 (ฝั่งเหนือ) และเลขที่ 328 (ฝั่งใต้) หมู่ 2 ตำบลหนองจ๊อม

โควิดเชียงใหม่ ยังคงมีพื้นที่เเพร่ระบาดต่อเนื่อง

3.หอพักลุงพล เลขที่ 31/1 หมู่ 2 ตำบลหนองจ๊อม

โควิดเชียงใหม่ ยังคงมีพื้นที่เเพร่ระบาดต่อเนื่อง

4.หอพักป้าเพ็ญ (ไม่มีเลขที่) หมู่ 6 ตำบลสันพระเนตร อำเภอสันทราย ระหว่างวันที่ 15 – 28 พฤศจิกายน 2564

 


ทั้งนี้ ขอให้ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทุกรายเข้ารับการตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด-19 หากผลตรวจเป็นลบให้กักตนเอง (Home Quarantine) เป็นเวลา 14 วัน ส่วนกลุ่มเสี่ยงต่ำให้คุมไว้สังเกตอาการ เป็นเวลา 14 วัน และปฏิบัติตามคำสั่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่อย่างเคร่งครัด พร้อมขอความร่วมมือให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

โควิดเชียงใหม่ ยังคงมีพื้นที่เเพร่ระบาดต่อเนื่อง

งดการเดินทางเข้าไปในพื้นที่เสี่ยงดังกล่าวโดยไม่มีเหตุจำเป็น เพื่อลดความเสี่ยงต่อการสัมผัสโรค พร้อมให้นายอำเภอแต่ละอำเภอ ในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอฯ กำกับและควบคุมการปฏิบัติให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย หากผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท ตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558

โควิดเชียงใหม่ ยังคงมีพื้นที่เเพร่ระบาดต่อเนื่อง

affaliate-3