"หมอเหรียญทอง" ประกาศ เปิดรับสมัครพนักงานหลายตำแหน่ง

19 พ.ย. 2564 เวลา 13:52 น.89

"หมอเหรียญทอง แน่นหนา" กรรมการผู้จัดการ บริษัท มงกุฎวัฒนะ จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัครงาน ไม่รับผู้มีอุดมการณ์อันเป็นปฏิปักษ์ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

จากกรณี ที่ "หมอเหรียญทอง แน่นหนา" กรรมการผู้จัดการ บริษัท มงกุฎวัฒนะ จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัครงาน ไม่รับผู้มีอุดมการณ์อันเป็นปฏิปักษ์ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ " ซึ่งได้มีการระบุรายละเอียดข้อความไว้ดังนี้

บริษัท มงกุฎวัฒนะ จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัครงาน (ไม่รับผู้มีอุดมการณ์อันเป็นปฏิปักษ์ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับ) ตำแหน่งที่เปิดรับมีดังนี้

หมอเหรียญทอง

1. ประจำฝ่ายการช่างและหน่วยอุปกรณ์ชีวการแพทย์ รพ.มงกุฎวัฒนะ
1.1 ตำแหน่งวิศวกรเมคาทรอนิคส์หรือช่างเมคาทรอนิคส์ [Mechatronic Engineering] หลายอัตรา ทั้ง Full Time และ Part Time ไม่จำกัดเพศ เพื่องานติดตั้ง ซ่อมบำรุงรักษา ระบบหุ่นยนต์หรือระบบอัตโนมัติใน รพ. [Hospital automation] เช่น หุ่นยนต์ลำเลียง [Automated Guided Vehicle ,AGV] , สายพานลำเลียง , ระบบรางลำเลียงอัตโนมัติ [Automated Track Vehicle Sysytem , ATVS] , ระบบท่อลมลำเลียง [Pneumatic Tube System , PTS] , หุ่นยนต์คลัง [AS/RS] , หุ่นยนต์ทางการแพทย์ต่างๆ ฯลฯ ...ส่งฝึกอบรมต่างประเทศในรายการที่บริษัทฯเป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่าย
1.2 ตำแหน่งนักอุปกรณ์ชีวการแพทย์ [Biomedical Engineer] และช่างเครื่องมือแพทย์ หลายอัตรา ทั้ง Full Time และ Part Time ไม่จำกัดเพศ เพื่องานติดตั้ง ซ่อมบำรุงรักษา เครื่องมือแพทย์...ส่งฝึกอบรมต่างประเทศในรายการที่บริษัทฯเป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่าย

 

affaliate-2

2.  ประจำ บริษัท วิไลศิริ จำกัด (บริษัทในเครือ) เพื่อร่วมงานก่อสร้างโครงการศูนย์ผู้ป่วยอาการหนักและโรคซับซ้อน ขนาด 32,000 ตารางเมตร , โครงการศูนย์ผู้สูงอายุ ขนาด 30,000 ตารางเมตร ฯลฯ
2.1. ตำแหน่งสถาปนิก วุฒิปริญญาตรี ประสบการณ์ ไม่น้อยกว่า 2 ปี ไม่จำกัดเพศ
2.2. ตำแหน่งวิศวกรเครื่องกล วุฒิปริญญาตรี ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 2 ปี ไม่จำกัดเพศ ผ่านงานการก่อสร้างอาคาร ควบคุมงานระบบปรับอากาศ และสุขาภิบาล 
2.3 ตำแหน่งช่างเทคนิค งานระบบไฟฟ้า  สื่อสาร  ปรับอากาศ และสุขาภิบาล วุฒิ ปวช. ถึง ปริญญาตรี ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 2 ปี ไม่จำกัดเพศ  
2.4 ตำแหน่งช่างเขียนแบบงานโครงสร้าง  สถาปัตย์  ไฟฟ้า และสุขาภิบาล 
วุฒิ ปวช. ถึง ปริญญาตรี ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 1 ปี ไม่จำกัดเพศ
2.5. ตำแหน่งช่างสำรวจ งานก่อสร้างอาคาร วุฒิ ม.3 ถึง ปริญญาตรี ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 3 ปี ไม่จำกัดเพศ
ติดต่อโดยตรงที่ แผนกบุคคล ชั้น 8 รพ.มงกุฎวัฒนะ ระหว่างจันทร์-ศุกร์ หรือ  โทร.02-574-5000 ต่อ แผนกบุคคล
พลตรี เหรียญทอง แน่นหนา
กรรมการผู้จัดการ บริษัท มงกุฎวัฒนะ จำกัด (มหาชน)
18 พ.ย.64 เวลา 8.21 น.
หมายเหตุ บมจ.มงกุฎวัฒนะ และบริษัทในเครือ เดินหน้าลงทุน สร้างงาน จ้างงาน สร้างรายได้ ร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจชาติ ฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจจากโรคระบาด

หมอเหรียญทอง

 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก Tnews

affaliate-3