แจกเงินเยียวยา 19 เขต ได้รับผลกระทบจาก "น้ำทะเลหนุนสูง"

18 พฤศจิกายน 2564

กทม. เร่งเยียวยาให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำท่วม น้ำทะเลหนุนสูง ทั้งหมด 19 เขต หลังจากดำเนินการช่วยเหลือเบื้องต้นแล้ว คาดสามารถเริ่มได้ภายในสัปดาห์หน้า

กรุงเทพมหานคร "กทม." กำหนดแนวทางทางช่วยเหลือ เงินเยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม น้ำทะเลหนุนสูง ตั้งแต่ช่วงวันที่ 8 - 9 พ.ย. 64 ที่ผ่านมา ทั้ง 19 เขต

โดย กทม. ให้แต่ละสำนักงานเขตเร่งออกหนังสือรับรองผู้ประสบภัยจาก น้ำทะเลหนุนสูง เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ส่วนการช่วยเหลือ เงินเยียวยา จะพิจารณาตามความเหมาะสมและความจำเป็นของผู้ประสบภัย โดยแบ่งเป็น 

แจกเงินเยียวยา 19 เขต ได้รับผลกระทบจาก "น้ำทะเลหนุนสูง"

1. เงินช่วยเหลือ เช่น ค่ารักษาพยาบาล ค่าที่พักอาศัยชั่วคราว เงินทุนประกอบอาชีพ 

2. ประเภทสิ่งของ อาทิ วัสดุสมทบสร้างหรือซ่อมแซมบ้านเรือนหรือที่อยู่อาศัย เครื่องอุปโภคบริโภค ยารักษาโรค เครื่องครัว เครื่องมือประกอบอาชีพ 

3. ประเภทบริการ อาทิ ค่าอาหารจัดเลี้ยงวันละไม่เกิน 3 มื้อ ค่าจัดสร้างหรือดัดแปลงสถานที่พักชั่วคราว เป็นต้น 

แจกเงินเยียวยา 19 เขต ได้รับผลกระทบจาก "น้ำทะเลหนุนสูง"

นอกจากนี้ ยังมีเงินสนับสนุนกิจกรรมทางการศึกษา ซึ่งจะให้ความช่วยเหลือนักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาลและประถมศึกษา จนถึงระดับปริญญาตรีด้วย ซึ่งได้เร่งให้สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประสานสำนักงานเขตพื้นที่ร่วมกันสำรวจข้อมูลความเสียหายของประชาชนที่ได้รับผลกระทบให้แล้วเสร็จภายในวันศุกร์นี้ (19 พ.ย. 64) และคาดว่าจะสามารถให้ความช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบทั้งหมดภายในสัปดาห์หน้า 

สำหรับพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจาก "น้ำทะเลหนุนสูง" เมื่อวันที่ 8 - 9 พ.ย. 64 ที่ผ่านมา จำนวน 19 เขต ได้แก่ 

1. เขตบางซื่อ 
2. เขตดุสิต 
3. เขตพระนคร 
4. เขตสัมพันธวงศ์ 
5. เขตบางรัก 
6. เขตสาทร 
7. เขตบางคอแหลม 
8. เขตยานนาวา 
9. เขตคลองเตย 
10. เขตพระโขนง 
11. เขตบางนา 
12. เขตทวีวัฒนา 
13. เขตตลิ่งชัน 
14. เขตบางกอกน้อย 
15. เขตบางกอกใหญ่ 
16. เขตธนบุรี 
17. เขตคลองสาน 
18. เขตบางพลัด 
19. เขตราษฎร์บูรณะ 

แจกเงินเยียวยา 19 เขต ได้รับผลกระทบจาก "น้ำทะเลหนุนสูง"