ราชกิจจา ประกาศอัตรา ค่าโดยสาร เรียกรถเริ่มต้น

13 พฤศจิกายน 2564

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง กำหนดอัตราค่าจ้างบรรทุกคนโดยสารและค่าบริการอื่น สำหรับรถยนต์รับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรียกรถผ่านแอพ เคาะค่าโดยสารรถขนาดเล็ก เริ่มต้นที่ 2 กม.แรก 40-45 บาท บวกค่าบริการอีก 20 บาท ส่วนรถติดคิดนาทีละ 2 บาท

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง กำหนดอัตราค่าจ้างบรรทุกคนโดยสารและค่าบริการอื่น สำหรับรถยนต์รับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2564 หรือกำหนดอัตราค่าโดยสาร ค่าบริการร เรียกรถผ่านแอปพลิเคชัน ต่างๆ โดยให้มีผลใช้บังคับทันที นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 12 พ.ย.64 นิยาม "รถยนต์รับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์" หมายความว่า รถยนต์รับจ้างที่เป็นการนำรถยนต์ นั่งส่วนบุคคลมาจดทะเบียนเปลี่ยนประเภทเป็นรถยนต์รับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

ราชกิจจา ประกาศอัตรา ค่าโดยสาร เรียกรถเริ่มต้น

อัตราค่าจ้างบรรทุกคนโดยสารของรถยนต์รับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ให้กำหนด ดังนี้

1.รถยนต์รับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็ก

- ระยะทาง 2 กิโลเมตรแรก 40 - 45 บาท

- ระยะทางเกินกว่า 2 กิโลเมตรขึ้นไป กิโลเมตรละ 6 - 10 บาท

2.รถยนต์รับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ขนาดกลาง

- ระยะทาง 2 กิโลเมตรแรก 45 - 50 บาท

- ระยะทางเกินกว่า 2 กิโลเมตรขึ้นไป กิโลเมตรละ 7 - 12 บาท

3.รถยนต์รับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ขนาดใหญ่

- ระยะทาง 2 กิโลเมตรแรก 100 - 150 บาท

- ระยะทางเกินกว่า 2 กิโลเมตรขึ้นไป กิโลเมตรละ 12 - 16 บาท

ราชกิจจา ประกาศอัตรา ค่าโดยสาร เรียกรถเริ่มต้น

-ตำรวจรวบแล้ว เจ้าแม่แชร์ทอง ตุ๋นเหยื่อสูญเงินกว่า 10 ล้าน
-ชาวบ้านเหลืออด โวยน้องผู้ใหญ่บ้าน ปิดถนนตากข้าว
-วัคซีนโควิดพ่นจมูก ฝีมือคนไทย ส่อไม่ได้ไปต่อ เหตุไม่มีทุนรองบรัฐอาจช้าไป

กรณีที่ระบบคำนวณอัตราค่าโดยสารล่วงหน้าประเมินว่าสภาพการจราจรจะทำให้รถไม่สามารถ เคลื่อนที่หรือเดินรถต่อไปได้ตามปกติวิสัย การคิดอัตราค่าโดยสารของรถตาม ให้คำนวณเพิ่มในอัตรานาทีละ 2 บาท

ค่าบริการอื่น ให้กำหนดเพิ่มขึ้นจากอัตราค่าจ้างบรรทุกคนโดยสาร ดังนี้

1.กรณีการจ้างผ่านระบบสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้เรียกเก็บเพิ่มในอัตรา 20 บาท

2.ค่าบริการเพิ่มกรณีที่ปริมาณรถยนต์รับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ไม่สมดุลกับความต้องการ ใช้บริการ ให้เรียกเก็บเพิ่มในอัตราไม่เกินหนึ่งเท่าของค่าจ้างบรรทุกคนโดยสาร ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน 200 บาท

การเรียกเก็บค่าจ้างบรรทุกคนโดยสารของรถยนต์รับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้เรียกเก็บตามจำนวนเงินซึ่งคำนวณโดยระบบการคิดอัตราค่าโดยสารล่วงหน้า ที่ปรากฏในอุปกรณ์เครื่องสื่อสารเพื่อการรับงานจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่กรมการขนส่งทางบก ให้การรับรอง

ราชกิจจา ประกาศอัตรา ค่าโดยสาร เรียกรถเริ่มต้น


 ขอขอบคุณข้อมูลจาก Tnews