svasdssvasds
รายละเอียด บ้านเคหะสุขประชา บ้านเช่าช่วยกลุ่มเปราะบาง เริ่ม 1,500 ต่อเดือน

รายละเอียด บ้านเคหะสุขประชา บ้านเช่าช่วยกลุ่มเปราะบาง เริ่ม 1,500 ต่อเดือน

11 พ.ย. 2564 เวลา 15:20 น.2.0k

เปิดรายละเอียดโครงการ "บ้านเคหะสุขประชา" บ้านเช่าราคาถูกช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง 1 แสนหลัง เริ่ม 1,500 บาทต่อเดือน

จากกรณี ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบในหลักการการจัดตั้ง บริษัท เคหะสุขประชา จำกัด(มหาชน) หรือ บมจ. เคหะสุขประชา (K-HA) ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เสนอไปแล้วนั้น โดยสำหรับรายละเอียดของเคหะสุขประชา มีดังนี้

 

เปิดรายละเอียด "บ้านเคหะสุขประชา" บ้านเช่าช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง เริ่ม 1,500 ต่อเดือน

1. พัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ภาคที่อยู่อาศัย โดยจัดทำโครงการบ้านเช่าฯ จำนวน 100,000 หน่วย ภายใน 4 ปี (ปี 65-68) แบ่งเป็น ปี 65-66 ปีละ 30,000 หน่วย และปี 67-68 ปีละ 20,000 หน่วย โดยรูปแบบที่อยู่อาศัย 4 รูปแบบ ครอบคลุม 4 กลุ่มเป้าหมายดังนี้


- กลุ่มผู้สูงอายุ คนพิการ แบบบ้านแฝดชั้นเดียว/2 ชั้น ที่ดิน 16 ตารางวา พื้นที่ใช้สอย 30 ตารางเมตร อัตราค่าเช่า 1,500 บาทต่อเดือน

- กลุ่มผู้มีสถานะโสด แบบบ้านแฝดชั้นเดียว/2 ชั้น ที่ดิน 16 ตารางวา พื้นที่ใช้สอย 30 ตารางเมตร อัตราค่าเช่า 2,000 บาทต่อเดือน

- กลุ่มครัวเรือนใหม่ แบบบ้านแฝดชั้นเดียว/2 ชั้น ที่ดิน 17.5 ตารางวา พื้นที่ใช้สอย 40 ตารางเมตร อัตราค่าเช่า 2,500 บาทต่อเดือน

- กลุ่มครอบครัว แบบบ้านแฝดชั้นเดียว/2 ชั้น ที่ดิน 20 ตารางวา พื้นที่ใช้สอย 50 ตารางเมตร อัตราค่าเช่า 3,500 บาทต่อเดือน ประมาณการรายรับภายใน 4 ปี (ปี 65-68) 60,000 ล้านบาท


2. รับซื้อทรัพย์สินมาบริหารการขาย โดยรับซื้ออาคารคงเหลือ จาก กคช. เช่น โครงการบ้านเอื้ออาทร ประมาณ 18,000 หน่วย ภายใน 2 ปี (ปีละ 9,000 หน่วย) (ปี 2564-66) นำมาบริหารการขาย 4 ปี (ปี 2565จำนวน 7,200 หน่วย ปี 2566 จำนวน 6,000 หน่วย ปี 67 จำนวน 1,800 หน่วย ปี 2568 จำนวน 3,000 หน่วย) ประมาณการมูลค่าการขายรวม 10,890 ล้านบาท


3. พัฒนาและบริหารชุมชน โดยจะบริหารชุมชนของโครงการบ้านเช่าฯ และรับจ้างดูแลโครงการตามแผนแม่บทฯ รวมจำนวน 200,000 หน่วย โดยจะคิดค่าดำเนินการพัฒนาธุรกิจร้อยละ 5 ของรายได้ 40,000 บาทต่อครอบครัว ประมาณการรายรับ 2,400 ล้านบาทต่อปี

affaliate-2

4. พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน (เศรษฐกิจสุขประชา) ในพื้นที่โครงการบ้านเช่า ประมาณ 330 โครงการ อาทิ ตลาดนัดชุมชน ร้านสะดวกซื้อ เกษตรอินทรีย์ เป็นต้น ประมาณการรายรับ 2,400 ล้านบาทต่อปี

5. บริหารทรัพย์สินรอการพัฒนา Sunk cost จำนวน 94 แปลง (4,571 ไร่) มูลค่ารวม 12,500 ล้านบาท ประมาณการรายได้พึงรับ 125 ล้านบาท/ปี

 

เปิดรายละเอียด "บ้านเคหะสุขประชา" บ้านเช่าช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง เริ่ม 1,500 ต่อเดือน

 

สำหรับคุณสมบัติผู้จองเคหะสุขประชา คือ สัญชาติไทย ประสบปัญหาเศรษฐกิจจากสถานการณ์โควิด-19 เช่น ถูกเลิกจ้าง, ย้ายถิ่นฐาน, รายได้ลดลง หรือเป็นผู้ว่างงาน ครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว คนพิการ ผู้สูงอายุ ถูกไล่รื้อเวนคืน ข้าราชการเกษียณ บรรลุนิติภาวะแล้ว และมีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อเดือนต่อครัวเรือน (เฟสนี้เพิ่มเติม คนโสด)

 

หมายเหตุ เงื่อนไขอาจมีการเปลี่ยนแปลง ต้องรอประกาศจากทางรัฐบาลอีกครั้ง

ข่าวล่าสุด
ข่าวที่น่าสนใจ
logo-pwa

เพิ่ม ThainewsOnline

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด