ประกาศเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูง ตามช่วงเวลา คาดถึง 14 พ.ย. นี้

09 พฤศจิกายน 2564

กรมอุทกศาสตร์ ประกาศเฝ้าระวัง สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา ช่วงเวลาน้ำทะเลหนุนสูง ในระหว่าวันที่ 5 - 14 พ.ย. 2564

กรมอุทกศาสตร์ เผยแพร่ประกาศ เรื่อง สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณกองบัญชาการกองทัพเรือ จังหวัดกรุงเทพมหานคร และป้อมพระจุลจอมเกล้าฯ และพื้นที่ใกล้เคียง ในระหว่าวันที่ 5-14 พ.ย. 2564 ระหว่างเวลาประมาณ 05.00 - 20.30 น. (ฉบับที่ 21) ซึ่งมีเนื้อหาดังนี้

ประกาศเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูง ตามช่วงเวลา คาดถึง 14 พ.ย. นี้

เนื่องจากในวันที่ 5-14 พ.ย. 2564 ระหว่างเวลาประมาณ 05.00 –  20.00 น. เป็นช่วงที่น้ำทะเลหนุนสูง บริเวณกองบัญชาการกองทัพเรือ กรุงเทพมหานคร ป้อมพระจุลจอมเกล้าฯ และพื้นที่ใกล้เคียง ประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้น รวมทั้งมีการระบายน้ำบริเวณท้ายเขื่อนเจ้าพระยา 

ลักษณะดังกล่าวอาจทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา เพิ่มสูงขึ้นกว่าปกติ โดยคาดหมายว่า ที่บริเวณกองบัญชาการกองทัพเรือ กรุงเทพมหานคร และพื้นที่ใกล้เคียง ระดับน้ำจะมีความสูงประมาณ 0.80 – 1.95 เมตร จากระดับทะเลปานกลาง และบริเวณป้อมพระจุลจอมเกล้าฯ และพื้นที่ใกล้เคียงระดับน้ำจะมีความสูง ประมาณ 1.70 – 1.80 เมตร จากระดับทะเลปานกลาง 

จึงขอให้ระมัดระวังผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากระดับน้ำขึ้นสูงดังกล่าว และติดตามสภาวะระดับน้ำอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้ กรมอุทกศาสตร์ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าไว้ที่ "สภาวะแม้น้ำเจ้าพระยา" ในเว็บไซต์ของกรมอุทกศาสตร์ (http://www.hydro.navy.mi.th/chaophraya/rtnhq.htm)

ประกาศเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูง ตามช่วงเวลา คาดถึง 14 พ.ย. นี้

 

ขอบคุณข้อมูลจาก Tnews