thainewsonline

จองฉีดไฟเซอร์เข็มกระตุ้นผู้มีประวัติติดโควิด เปิดลงทะเบียนเเล้ววันนี้

08 พฤศจิกายน 2564
2.9 k
จองฉีดไฟเซอร์เข็มกระตุ้นผู้มีประวัติติดโควิด เปิดลงทะเบียนเเล้ววันนี้

นนท์ refresh Pfizer เปิดลงทะเบียน จองฉีดไฟเซอร์เข็มกระตุ้น ผ่าน ssjnonthaburi สำหรับกลุ่มที่เคยได้รับเชื้อโควิด-19 รักษาหายแล้ว

 ประชาชนที่เข้าเงื่อนไขเตรียมตัวให้พร้อม นนท์ refresh  Pfizer จัดฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็มกระตุ้น สำหรับผู้มีประวัติติดเชื้อโควิด-19 เปิดให้ลงทะเบียนจองฉีดไฟเซอร์เข็มกระตุ้นตั้งแต่วันที่ 8 - 12 พ.ย. 64 ก่อนเวลา 17.00 น. ผ่านทาง ssjnonthaburi

affaliate-1

เงื่อนไข
1เฉพาะผู้ที่พักอาศัย หรือ มีทะเบียนบ้านในจังหวัดนนทบุรี เท่านั้น


2.ประวัติเคยติดเชื้อโควิด รักษาหายแล้ว และมีประวัติการรับวัคซีน ตามข้อใดข้อหนึ่ง ต่อไปนี้
   2.1 กรณีไม่เคยรับวัคซีนใดๆ มาก่อน ... ต้องรักษาหายมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 30 วัน หรือ 4 สัปดาห์ นับถึงวันลงทะเบียน เพื่อรับวัคซีนไฟเซอร์ 1 เข็ม เป็นเข็มที่ 2

จองฉีดไฟเซอร์เข็มกระตุ้นผู้มีประวัติติดโควิด เปิดลงทะเบียนเเล้ววันนี้
   2.2 กรณีเคยรับวัคซีนใดๆ มาแล้ว 1 เข็ม แต่ยังไม่ได้ฉีดเข็ม 2 แล้วติดเชื้อ ... ต้องรักษาหายมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 90 วัน หรือ 12 สัปดาห์ นับถึงวันลงทะเบียน เพื่อรับวัคซีนไฟเซอร์ 1 เข็ม เป็นเข็มกระตุ้น (Booster)

จองฉีดไฟเซอร์เข็มกระตุ้นผู้มีประวัติติดโควิด เปิดลงทะเบียนเเล้ววันนี้
*หมายเหตุ* : ผู้ที่รับวัคซีนครบ 2 เข็ม แล้วติดเชื้อโควิด เท่ากับได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้น จึงยังไม่ต้องรับวัคซีนใดๆ เพิ่มเติมขณะนี้


 กำหนดฉีดวัคซีนวันที่ 15 พ.ย.64 และ 17 พ.ย. 64 วันละ 500 คน ที่ศูนย์ฉีดภาคสนามศูนย์กีฬากำธน สินธวานนท์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (บางกรวย)

affaliate-2

จองฉีดไฟเซอร์เข็มกระตุ้นผู้มีประวัติติดโควิด เปิดลงทะเบียนเเล้ววันนี้
 เปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 8-12 พ.ย. 64 ก่อนเวลา 17.00 น. ผ่านทาง https://ssjnonthaburi.moph.go.th/nontrefresh เป็นการยืนยันนัด แบบทราบวันนัด และสนามฉีดชัดเจนแล้ว ถือเป็นการยืนยันนัดทันที (ไม่มีการแจ้ง SMS) ในใบนัดจะแสดงสถานที่นัด วันและเวลานัดหมายชัดเจน 

จองฉีดไฟเซอร์เข็มกระตุ้นผู้มีประวัติติดโควิด เปิดลงทะเบียนเเล้ววันนี้

ลงทะเบียน คลิก

affaliate-3