เงื่อนไข สลากออมสินพิเศษ 2 ปี ลุ้นรางวัล 1 ล้าน 20 รางวัล ใครได้สิทธิบ้าง

เงื่อนไข สลากออมสินพิเศษ 2 ปี ลุ้นรางวัล 1 ล้าน 20 รางวัล ใครได้สิทธิบ้าง

05 พ.ย. 2564 เวลา 13:17 น.1.6k

เปิดเงื่อนไข สลากออมสินพิเศษ 2 ปี (ใบสลาก) ลุ้นรางวัล1 ล้าน 20 รางวัลส่งท่ายปี 2564 สำหรับผู้ที่ฝากสลากฯระหว่างวันที่ 2 พ.ย. - 29 ธ.ค. 2564

จากกรณีที่ ธนาคารออมสิน ได้ออกแคมเปญเงินฝากเพื่อส่งเสริมการออมส่งท้ายปี ซึ่งได้แก่ เงินฝากสลากออมสินพิเศษ 2 ปี (ใบสลาก) โดยธนาคารจัดรางวัลพิเศษสำหรับผู้ที่ฝากสลากระหว่างวันที่ 2 พ.ย. - 29 ธ.ค. 2564 โดยได้ร่วมลุ้นเงินรางวัลพิเศษ 1 ล้านบาท จำนวน 20 รางวัล (ไม่รวมรางวัลที่ออกปกติประจำทุกเดือน) ซึ่งจะทำการออกรางวัล 2 ครั้ง ในวันที่ 1 ธ.ค. 2564 จำนวน 10 รางวัล และวันที่ 30 ธ.ค. 2564 อีก 10 รางวัล

 

เงื่อนไข สลากออมสินพิเศษ 2 ปี ลุ้นรางวัล 1 ล้าน 20 รางวัล ใครได้สิทธิบ้าง

สำหรับเงื่อนไขการรับสิทธิพิเศษ สลากออมสินพิเศษ 2 ปี

- ต้องเป็นผู้ฝาก "สลากออมสินพิเศษ" 2 ปี ระหว่างวันที่ 2 พ.ย. – 29 ธ.ค. 2564 เท่านั้น

- บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลทุกประเภท ไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุด

เพิ่มรางวัลพิเศษ รางวัลละ 1 ล้านบาท จำนวน 20 รางวัล รวมเป็นเงินรางวัลทั้งสิ้น 20 ล้านบาท โดยกำหนดงวดและหมวดอักษรของรางวัลพิเศษ ทั้ง 20 รางวัล

 

การออกรางวัลจำนวน 2 ครั้ง

- ครั้งที่ 1 วันที่  1  ธ.ค. 2564 จำนวน 10 รางวัล รวม 10 ล้านบาท

- ครั้งที่ 2 วันที่ 30 ธ.ค. 2564 จำนวน 10 รางวัล รวม 10 ล้านบาท

การรับเงินรางวัลพิเศษ โอนเงินรางวัลเข้าบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอน ในวันถัดจากวันที่ออกรางวัล

 

รายละเอียดการลงทะเบียนจองสิทธิฯ 

- ลงทะเบียนจองสิทธิ ตั้งแต่วันที่ 5 ก.ย. 2564 เป็นต้นไป (ตลอด 24 ชั่วโมง) สามารถเลือกสาขาและวันที่ฝากสลากฯ ตั้งแต่วันที่ 6 ก.ย. – 30 ธ.ค. 2564

- เมื่อจองสิทธิสำเร็จจะได้รับ SMS ยืนยันการจองสิทธิ โดยธนาคารจะส่ง SMS วันละ 2 รอบดังนี้ จองสิทธิ ตั้งแต่เวลา 06.01 – 18.00 น. จะได้รับ SMS ตั้งแต่เวลา 20.00 น. , จองสิทธิ ตั้งแต่เวลา 18.01 – 06.00 น. จะได้รับ SMS ตั้งแต่เวลา 08.00 น.

- ช่องทางการลงทะเบียนจองสิทธิฯ มี 2 ช่องทาง คือ ที่ เว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.gsb.or.th และ Line Official Account GSB Society

affaliate-2

หลักเกณ์เงื่อนไขการลงทะเบียนจองสิทธิเพื่อฝากสลากออมสินพิเศษ 2 ปี มีดังนี้

- บุคคลธรรมดา ใช้เลขบัตรประชาชนเพื่อลงทะเบียนจองสิทธิฝากสลากฯ

- นิติบุคคล ใช้เลขทะเบียนการค้าเพื่อลงทะเบียนจองสิทธิฝากสลากฯ

- สามารถเลือกสาขา / วันที่จะใช้บริการ/จำนวนเงินที่จะฝากสลากฯ

- สามารถจองสิทธิฝากสลากฯ ได้ตั้งแต่ 100 บาท (1 หน่วย) ไม่จำกัดวงเงินสูงสุด

- กรณีต้องการจองสิทธิฝากสลากฯ มากกว่า 50 ล้านบาทขึ้นไป ขอให้ผู้ฝากติดต่อแจ้งความประสงค์ที่สาขาที่ต้องการใช้บริการ

- สามารถจองสิทธิฝากสลากฯ ได้มากกว่า 1 ครั้ง

- สามารถลงทะเบียนจองสิทธิฯ แทนผู้อื่นได้

 

เงื่อนไข สลากออมสินพิเศษ 2 ปี ลุ้นรางวัล 1 ล้าน 20 รางวัล ใครได้สิทธิบ้าง

affaliate-3
ข่าวล่าสุด
ข่าวที่น่าสนใจ