SCB ซื้อกิจการ Bitkub 17,850 ล้าน พร้อมประทับตราเป็นยูนิคอร์นแห่งเมืองไทย

03 พฤศจิกายน 2564

SCB เงินหนาซื้อกิจการ Bitkub 17,850 ล้าน ร่วมสร้างสะพานสู่การเงินแห่งโลกอนาคต พร้อมประทับตราเป็นยูนิคอร์นแห่งเมืองไทย

เรียกได้ว่ากำลังร้อนแรงทั้งในโลกออนไลน์และธุรกิจอย่างมากในขณะนี้ เมื่อมีข่าวสะพัดออกมาว่า SCB ซื้อกิจการ Bitkub 17,850 ล้านบาท ซึ่งในเพจ Bitkub ได้ออกมาชี้แจงถึงรายละเอียดดังกล่าวว่า "SCBx เข้าเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ใน Bitkub Online มูลค่า 17,850 ล้านบาท ร่วมสร้างสะพานสู่การเงินแห่งโลกอนาคตให้คนไทย พร้อมประทับตรา Bitkub เป็นยูนิคอร์นแห่งเมืองไทย"

SCB ซื้อกิจการ Bitkub 17,850 ล้าน

โดยการเข้าทำธุรกรรมการซื้อขายหุ้นจะอยู่ภายใต้การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง อาทิ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อีกทั้งมีเงื่อนไขว่าผลการสอบทานธุรกิจ (Due Diligence) ของ Bitkub ในส่วนที่เป็นสาระสำคัญต้องเป็นที่น่าพอใจ และคู่สัญญาได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาซื้อขายหุ้นครบถ้วน โดยคาดว่าจะเสร็จสิ้นภายในไตรมาสแรกของปี 2565


ธนาคารไทยพาณิชย์ รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์เมื่อวันที่ 2 พ.ย. ว่าได้มีมติอนุมัติให้ SCBS ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของธนาคารเข้าทำสัญญาซื้อหุ้นในบริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด จาก บริษัท บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 51 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ซึ่งถ้าคำนวณกลับก็จะได้ว่า บริษัท บิทคับ ออนไลน์ มีมูลค่า 35,000 ล้านบาท ซึ่งมีมูลค่าเกินกว่า 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ทำให้จัดว่าเป็นยูนิคอร์นตัวใหม่ของประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว

SCB ซื้อกิจการ Bitkub 17,850 ล้าน

นอกจากนี้ จดหมายยังบอกข้อมูลเพิ่มเติมว่า Bitkub เป็นศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Exchange) ที่ในช่วงเดือนมกราคมถึงกันยายน 2564 ที่ผ่านมา Bitkub มีมูลค่าการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลที่รายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. รวมประมาณ 1.03 ล้านล้านบาท คิดเป็นส่วนแบ่งทางการตลาดร้อยละ 92 โดยในช่วง 9 เดือนดังกล่าว Bitkub มีรายได้รวม 3,279 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 1,533 ล้านบาท


ทั้งนี้ การเข้าลงทุนใน Bitkub ของ SCB ในครั้งนี้ เนื่องจากการเล็งเห็นถึงโอกาสในการเติบโตอย่างมีนัยสำคัญของธุรกิจสินทรัพย์ ดิจิทัล และยังช่วยให้ SCBS ในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่ใน Bitkub มีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบนิเวศของสินทรัพย์ดิจิทัล ในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม ในเพจ Bitkub ได้ลงรายละเอียดเต็มๆ ที่สามารถอ่านได้ดังนี้ 

SCB ซื้อกิจการ Bitkub 17,850 ล้าน

SCB ซื้อกิจการ Bitkub 17,850 ล้าน