กกต. ยกคำร้อง ปม ตู่ นันทิดา ใช้วุฒิสมัครนายก อบจ.

02 พฤศจิกายน 2564

เผยแพร่คำวินิจฉัย กกต.เรื่องการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) สมุทรปราการ ยกคำร้อง ปม ตู่ นันทิดา ใช้วุฒิสมัครนายก อบจ. ชี้จบ ป.ตรี จริง แต่มหาลัยปิดไปแล้ว

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือกกต. เผยแพร่คำวินิจฉัย กกต.เรื่องการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) สมุทรปราการ โดยระบุว่า ก่อนประกาศผลการเลือกตั้ง กกต.ได้รับรายงานกรณีมีเหตุอันควรสงสัย หรือความปรากฏต่อ กกต. และได้รับคำร้องว่า น.ส.นันทิดา แก้วบัวสาย ผู้สมัครรับเลือกตั้งนายก อบจ.สมุทรปราการ กระทำการฝ่าฝืน พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 มาตรา 49(4) และมาตรา 120 ประกอบ พ.ร.บ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติม 2562 มาตรา 35/1(2)กรณีลงสมัครรับเลือกตั้งโดยรู้อยู่แล้วว่าตนเป็นผู้ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามในการสมัครรับเลือกตั้ง เนื่องจากไม่สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า

น.ส.นันทิดา แก้วบัวสาย

ทั้งนี้ กกต.ได้พิจารณารายงานการไต่สวนตลอดจนพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง พบว่า เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 น.ส.นันทิดา ได้สมัครรับเลือกตั้งโดยระบุในใบสมัครหัวข้อการศึกษาระดับปริญญาตรี Bachelor of Science สาขา General Studies จากสถาบัน Southeastern University,Washington, D.C. พร้อมด้วยคำแปลภาษาไทย ซึ่งจากการไต่สวน น.ส.นันทิดา ได้ให้ถ้อยคำว่าสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีตามที่ระบุในใบสมัครรับเลือกตั้ง

น.ส.นันทิดา แก้วบัวสาย

-ยุตินำเข้าวัคซีนบริจาค โมเดอร์นา จำนวน 3 ล้านโดส
-พระพยอมดึงสติ "นัท นิสามณี" แต่งเป็นพระพุทธเจ้า
-แม่น้ำหนึ่ง คัมแบ็ค จุดธูปปู่งวดแรก เหล่าบรรดาแฟนคลับเฮ!

ส่วนผู้อำนวยการกองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้ให้ถ้อยคำว่า กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทางพิจารณาคุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งนายก อบจ.ที่ใช้วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีจากต่างประเทศ โดยพิจารณาจากหลักฐานที่สามารถแสดงได้ว่าเป็นวุฒิการศึกษาที่ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ที่ถูกต้องตามกฎหมายประเทศนั้นๆ

น.ส.นันทิดา แก้วบัวสาย

 

ประกอบกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้มีหนังสือแจ้งการพิจารณาคุณวุฒิของ น.ส.นันทิดา และแจ้งผลการเทียบคุณวุฒิดังกล่าวว่าเป็นวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีของต่างประเทศตามระบบการศึกษาของสหรัฐอเมริกา อีกทั้งกระทรวงการต่างประเทศได้แจ้งว่า สถาบัน Graduate School USA ซึ่งเป็นสถาบันเก็บรักษาข้อมูลนักศึกษาที่เคยศึกษาจากสถาบัน Southeastern University, Washington, D.C. (ปิดทำการไปแล้ว) ยืนยันว่า น.ส.นันทิดา สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเมื่อวันที่ 19 ม.ค.2544 โดยได้เข้าเรียนทุกวิชาในชั้นเรียนที่วิทยาเขต ณ กรุงลอนดอน

ทั้งนี้ จากพยานหลักฐานทั้งหมดจึงเชื่อได้ว่า น.ส.นันทิดา สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาทั่วไป จากมหาวิทยาลัย Southeastern University, Washington, D.C. โดยยื่นหลักฐานที่สามารถแสดงได้ว่าเป็นวุฒิการศึกษาที่ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ที่ถูกต้องตามกฎหมายประเทศนั้นๆ ประกอบการรับสมัครเลือกตั้งแล้ว ข้อเท็จจริงจึงฟังไม่ได้ว่า น.ส.นันทิดา ลงสมัครรับเลือกตั้งโดยรู้อยู่แล้วว่าตนเป็นผู้ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามในการสมัครรับเลือกตั้ง เนื่องจากไม่สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ตามที่ถูกร้อง กกต.จึงมีคำสั่งให้ยกคำร้อง

 ขอขอบคุณข้อมูลจาก Tnews