svasdssvasds
เช็กรายละเอียด หากแพ้วัคซีนโมเดอร์นา สามารถรับเงินเยียวยาได้เท่าไหร่

เช็กรายละเอียด หากแพ้วัคซีนโมเดอร์นา สามารถรับเงินเยียวยาได้เท่าไหร่

02 พ.ย. 2564 เวลา 11:24 น.1.3k

เช็กรายละเอียด หากฉีดวัคซีนโมเดอร์นา แล้วเกิดอาการแพ้หรืออาการข้างเคียง สามารถรับเงินชดเชยเยียวยาได้เท่าไหร่

ภายหลังที่ วัคซีนโมเดอร์นาล็อตแรก ได้เดินทางมาถึงประเทศไทยจำนวน 560,200 โดส ซึ่งขณะนี้ได้มีการเคลื่อนย้ายวัคซีนโมเดอร์นาไปที่คลังของบริษัท ซิลลิค ฟาร์มา ประเทศไทย เพื่อรอการตรวจสอบคุณภาพโดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ก่อนกระจายวัคซีนไปยังโรงพยาบาลเอกชนที่สั่งจองเอาไว้ 

เช็กรายละเอียด หากแพ้วัคซีนโมเดอร์นา สามารถรับเงินเยียวยาได้เท่าไหร่

ขณะที่ นพ.เฉลิม หาญพาณิชย์ นายกสมาคมโรงพยาบาลเอกชน ชี้แจงว่าวัคซีนล็อตแรก ที่เข้ามา 560,200 โดส คิดเป็น 10% ของยอดสั่งซื้อ 5 ล้านโดส จะกระจายให้ รพ.ในสัดส่วน 10% ของยอดจอง เช่น รพ.ที่จอง 1 หมื่นโดส จะได้รับ 1 พันโดส รพ.ที่จอง 1 ล้านโดส จะได้รับ 1 แสนโดส เป็นต้น

 

เช็กรายละเอียด หากแพ้วัคซีนโมเดอร์นา สามารถรับเงินเยียวยาได้เท่าไหร่


นพ.เฉลิม ยังกล่าวต่ออีกว่า การจัดสรรวัคซีนถือเป็นนโยบายของรัฐบาล ที่ต้องการให้ประเทศไทยมีวัคซีนเพียงพอในการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ และคาดว่าจะมีการนำเข้าวัคซีนโมเดอร์นาอย่างต่อเนื่องในไตรมาสที่ 1 ให้ครบ 8.7 ล้านโดส  ซึ่งมีหลายโรงพยาบาล รวมทั้งสภากาชาดไทยที่มีการจองไว้เพื่อฉีดให้ประชาชน โดยวัคซีนโมเดอร์นาถือว่าจะเข้ามาตอบโจทย์การเดินทางไปต่างประเทศของคนไทยที่มีบางประเทศได้จำกัดวัคซีนและการเดินทางเข้า รวมไปถึงการนำเข้าวัคซีนโมเดอร์นาเข้ามานั้นถือว่าเป็นตัวเลือกสำคัญให้ประชาชนได้มีสิทธิเลือกวัคซีนด้วยตนเอง  

affaliate-2

นอกจากนี้ องค์การเภสัชกรรม (อภ.) ยังได้ทำประกันกับทิพยประกันภัยไว้ให้กับผู้ที่ได้รับวัคซีนโมเดอร์นากับทางโรงพยาบาลเอกชน สำหรับกรณีการฉีดแล้วแพ้ โดยแบ่งเป็น

1. กรณีฉีดวัคซีนโมเดอร์นาแล้วเกิดผลข้างเคียงจนทำให้มีอาการ โคม่า หรือ เสียชีวิตรับชดเชย 1 ล้านบาท

2. กรณีฉีดวัคซีนโมเดอร์นาแล้วมีผลข้างเคียงทำให้เกิดความพิการ ทุพลภาพ จะได้รับชดเชย 5 แสนบาท

3.กรณีฉีดวัคซีนโมเดอร์นาแล้วมีอาการข้างเคียงเป็นไข้ หรือต้องแอดมิทเข้าโรงพยาบาล เพื่อรักษาตัวจะมีค่าชดเชย1 แสนบาท 

ซึ่งเงินชดเชยดังกล่าวจะครอบคลุมตั้งแต่การฉีดวัคซีนเข็มแรก และ 2 เข็ม รวมทั้งบูสเตอร์โดส โดยจะเป็นการคุ้มครองภายในระยะเวลา 90 วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับการฉีดวัคซีน

ข่าวล่าสุด
ข่าวที่น่าสนใจ
logo-pwa

เพิ่ม ThainewsOnline

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด