เช็กไทม์ไลน์ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน เดือน พ.ย. ได้เงินเพิ่มพิเศษ

01 พฤศจิกายน 2564

เช็กไทม์ไลน์ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน เดือนพฤศจิกายน 2564 รับโอนเงินทั้งหมดเท่าไร-เงินเข้าวันไหนบ้าง

ภายหลังจากที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้อนุมัติวงเงินกู้ให้กับ กระทรวงการคลัง ภายใต้งบจำนวน 54,506 ล้านบาท สำหรับโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มกำลังซื้อระยะที่ 3 กรอบวงเงิน 8,122 ล้านบาท โดยจ่ายเงินให้ผู้ถือบัตรฯ 2 ส่วน ได้แก่

 

เช็กไทม์ไลน์ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือน พ.ย. ได้เงินเพิ่มพิเศษ


1. เพิ่มวงเงินค่าซื้อสินค้าเพิ่มเติมอีกจำนวน 300 บาท/คน/เดือน เป็นระยะเวลา 2 เดือน ตั้งแต่เดือน พ.ย.ถึง ธ.ค. 2564 รวมเป็น 500 บาท และรวมเป็น 1,800 บาท ครอบคลุม กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ


2. เพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ช่วยเหลือวงเงินค่าซื้อสินค้า จำนวน 300 บาท/คน/เดือน เป็นระยะเวลา 2 เดือน ตั้งแต่เดือน พ.ย.ถึง ธ.ค. 2564 รวมเป็น 500 บาทต่อคน และรวมเป็น 1,800 บาท ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ

สำหรับไทม์ไลน์การโอนเงิน "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" ดังนี้
 

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564

-ซื้อสินค้า  วงเงิน 200 หรือ 300  บาท โดยจะได้สิทธิทุกเดือน

- โครงการเพิ่มกำลังซื้อ จากเดิมที่ผู้ถือบัตราจะได้รับเดือนละ 200 บาท

- ครม. เติมเงินเพิ่มให้อีก 300 บาท รวมเป็น 500 บาท  โดยผู้ถือบัตรจะได้เงินรวม 700 และ 800 บาท  ระยะเวลา 2 เดือน เริ่มตั้งแต่ พ.ย. และ ธ.ค. กดเป็นเงินสดไม่ได้ นอกจากรูดซื้อสินค้าที่ร้านธงฟ้าแล้วสามารถรูดซื้อสินค้าที่ร้านค้าคนละครึ่ง


กลุ่มเปราะบาง ได้รับ 500 บาท

- ค่าโดยสารสาธารณะวงเงิน 500 บาท ได้สิทธิส่วนลดทุกเดือน

- ค่าก๊าซหุงต้มวงเงิน 55 บาท  ได้ส่วนลด 3เดือนต่อครั้ง


วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 


- เงินคืนค่าไฟฟ้า   ใช้ไม่เกิน 315 บาท ถึงเดือนกันยายน 65 กดเป็นเงินสดได้

- เงินคืนค่าน้ำประปาใช้เกิน 100 บาท แต่ไม่เกิน 315 บาท ได้รับการสนับสนุนในวงเงิน 100 บาท และ ต้องชำระส่วนที่เกิน 100 บาท เอง สามารถกดเป็นเงินสดได้ที่ตู้เอทีเอ็มธนาคารกรุงไทย


วันที่ 22  พฤศจิกายน 2564

- เพิ่มเงินเบี้ยความพิการ จำนวน 200 บาท ถึงเดือนก.ย. 65 จากจำนวน 800 บาทต่อคนต่อเดือน รวมเป็นเงิน 1,000 บาทต่อคนต่อเดือน  สำหรับคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ และต้องผ่านคุณสมบัติการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ เท่านั้น และ สามารถกดเป็นเงินสดที่ตู้เอทีเอ็มธนาคารกรุงไทยได้


- เพิ่มเงินเบี้ยความพิการ จำนวน 200 บาท ถึงเดือนก.ย. 65 จากจำนวน 800 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นเงิน 1,000 บาทต่อคนต่อเดือน  สำหรับคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ และต้องผ่านคุณสมบัติการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ เท่านั้น และ สามารถกดเป็นเงินสดที่ตู้เอทีเอ็มธนาคารกรุงไทยได้อีกด้วย

 

เช็กไทม์ไลน์ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือน พ.ย. ได้เงินเพิ่มพิเศษ

สำหรับเงินเยียวยาพิเศษช่วยเหลือบัตรสวัสดิการทั่วประเทศได้คนละ 200 บาท ใช้ซื้อสินค้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ ร้านค้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส 3 ไปใช้สิทธิยื่นบัตรและสแกน รัฐจะโอนเงินเข้าบัตรให้โดยอัตโนมัติ โดยมีช่วงการจ่ายเงินในแต่ละเดือนดังนี้ 

วันที่ 1 พฤศจิกายน  2564 จำนวน 200 บาท

วันที่ 1 ธันวาคม  2564  จำนวน 200 บาท

นอกจากนี้ ครม. เพิ่มเงินให้อีก 300 บาท สำหรับกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟน ผู้ที่ไม่สามารถ เข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ต ผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟน ผู้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง อาทิ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ทุพพลภาพ ผู้ป่วยติดเตียง