อัพเดทล่าสุด จำกัดเวลานั่งดื่มในร้านอาหาร

30 ตุลาคม 2564

อัพเดทล่าสุด กทม.จำกัดเวลานั่งดื่มในร้านอาหาร โดยคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร พิจารณาแล้ว ให้ดื่มในร้านได้ถึงแค่ 3 ทุ่ม

ล่าสุด คณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร ประกาศให้นั่งดื่มในร้านอาหารได้ไม่เกิน 3 ทุ่ม หรือ 21.00น. เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 เนื่องจากมีการประกาศให้กรุงเทพมหานคร และอีก 3 จังหวัด รวมเป็น 4 จังหวัดเป็นพื้นที่สีฟ้า เป็นพื้นที่นำร่องท่องเที่ยว

ล่าสุดมีรายงาน วันที่ 30 ตุลาคม 2564 คณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร ได้ร่วมกันพิจารณาและมีความห่วงใยในการเปิดให้บริการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านอาหาร และเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวและประชาชน 

จึงขอให้ผู้ประกอบการร้านอาหารหรือเครื่องดื่มดำเนินการปรับปรุงสถานประกอบการให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตใหม่  เพื่อยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และเข้ารับการตรวจประเมินความพร้อมมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย SHA รวมทั้งเคร่งครัดช่วงเวลาการให้บริการให้อยู่ภายในเวลา 21.00 น. ตามที่กำหนด

มาตรการแต่ละพื้นที่

 

ทั้งนี้สำหรับมาตรการต่างๆในแต่ละพื้นที่ ได้แก่ สำหรับ มาตรการออกนอกเคหะสถาน ยังคงเดิม มีอยู่แค่ในพื้นที่สีแดงเข้ม 23.00 – 03.00 น.

ขณะที่การทำงานที่บ้าน โดยเฉพาะกทม. ปริมณฑล ทั้งหน่วยงานรัฐ 70% ผู้ประกอบการเอกชน ปรับเพิ่มได้ตามความเหมาะสม ต้องขอความร่วมมือเพื่อลดการติดเชื้อ 

การจัดกิจกรรมรวมกลุ่ม ให้พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดไม่เกิน 50 คน ขณะที่พื้นที่ควบคุมสุงสุด ไม่เกิน 200 คน พื้นที่ควบคุม ไม่เกิน 500 คน พื้นที่เฝ้าระวังสูงไม่เกิน 1,000 คน

สถานศึกษาทุกระดับ ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ใช้อาคารสถานที่ได้ โดยต้องได้รับความเห็นชอบจาก กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวง อว. ร่วมกับคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ขณะที่พื้นที่ควบคุมสูงสุด มีมาตรการลดหลั่นกันไป ใช้อาคารได้แต่การรวมตัวจำนวนมากต้องขอความเห็นชอบ ขณะที่ พื้นที่ควบคุม ใช้อาคารเรียนได้ มีระบบมาตรการป้องกัน เช่นเดียวกับพื้นที่เฝ้าระวัง

 
-แชร์ว่อนเอกสาร ผกก.สั่งเช็คชื่อตำรวจไม่กดถูกใจเพจโรงพัก
-กทพ. ปลดล็อกทางด่วน ยกเลิกจำกัดเวลา กทม.
-เปิดภาพ "อดีตพระอาจารย์สุนิตร" ขณะนั่งรถหนี

ขณะที่ สถานรับเลี้ยงเด็กและผู้สูงอายุ พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ให้เปิดรับไปกลับได้ แต่ต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ส่วนพื้นที่อื่น เปิดได้ปกติ

การเล่นกีฬา พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด เปิดได้ไม่เกิน 22.00 น. กีฬาในร่มต้องไม่มีผู้ชม กีฬากลางแจ้งมีผู้ชมไม่เกิน 25% การแข่งขันที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิจารณา ส่วน พื้นที่ควบคุมสูงสุด เปิดได้ถึง 23.00 น. การแข่งขันจำกัดผู้ชม ในร่ม 25% และกลางแจ้ง 50% ส่วนพื้นที่ควบคุม กีฬาในร่มไม่เกิน 50% และกลางแจ้ง 75% ส่วนพื้นที่เฝ้าระวัง กีฬาในร่ม 75% ส่วนกลางแจ้งตามความจุสนาม
 

โรงภาพยนตร์ มหรสรรพพื้นบ้าน สถานที่ลักษณะเดียวกัน ผอ.ศบค. เน้นย้ำว่า คนที่เป็นศิลปินพื้นบ้าน ย้ำว่าแสดงได้ แต่ต้องจำกัดจำนวนผู้ชม ตามระดับพื้นที่ที่เปิดการแสดง โดย พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด จำกัดผู้ชมในร่ม 50% กลางแจ้ง 75% ขณะที่ พื้นที่ควบคุมสูงสุด แสดงในร่ม 75% และที่โล่งตามขนาดพื้นที่ ส่วนพื้นที่อื่นเปิดได้ตามปกติ

ศูนย์แสดงสินค้า ที่จัดการประชุม ศูนย์นิทรรศการในห้าง และโรงแรม จัดประชุมได้ พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ไม่เกิน 500 คน พื้นที่ควบคุมสูงสุด ไม่เกิน 500 คน และเพิ่มกิจกรรมด้านมหกรรมกีฬา แสดงสินค้า ได้ แต่ต้องไม่มีการชิมอาหาร ส่วนพื้นที่ควบคุม ไม่เกิน 1,000 คน สามารถชิมอาหารได้ ส่วนพื้นที่อื่นสามารถจัดได้ตามความเหมาะสม

ศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า คอมมูนิตี้มอลล์ พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด เปิดได้ถึง 22.00 น. งดกิจกรรมส่งเสริมการขาย ปิดบริการตู้เกม ส่วน พื้นที่ควบคุมสูงสุด เปิดบริการตู้เกมได้ แต่ยังไม่เปิดสวนน้ำ สวนสนุก พื้นที่ควบคุม เปิดสวนสนุก สวนน้ำได้ โดยเฉพาะในพื้นที่เปิดโล่ง

ร้านสะดวกซื้อ พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด เปิดไม่เกิน 22.00 น. มีตลาดนัด หากมีเครื่องเล่นต้องขอคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ส่วนสีอื่นเปิดได้ตามปกติ

ร้านอาหาร ในและนอก ศูนย์การค้า หรือสถานที่อื่นใดที่มีร้านอาหาร เปิดได้มากขึ้น พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด เปิดได้ถึง 22.00 น. งด จำหน่าย ดื่มสุรา ส่วน พื้นที่ควบคุมสูงสุด เปิดได้ถึง 23.00 น. งดการดื่มสุรา พื้นที่ควบคุม งดการดื่มสุรา เวลาปิดเปิดให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดดูตามความเหมาะสม ส่วนพื้นที่อื่นดำเนินการได้ตามปกติ

ร้านเสริมสวย นวด สปา สัก ความงาม พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด เปิดได้ถึง 22.00 น. ยังไม่ใช้เรื่องไอน้ำ ส่วนพื้นที่ควบคุมสูงสุด เปิดไม่เกิน 23.00 พื้นที่ควบคุม ไม่เกิน 24.00 น. พื้นที่อื่นๆ เปิดได้ตามปกติ 

มาตรการแต่ละพื้นที่

 ขอขอบคุณข้อมูลจาก Tnews