ธนาคารออมสิน ปล่อยสินเชื่อสวัสดิการ ให้กู้ 5 แสน ไม่ต้องค้ำ ใครกู้ได้บ้าง

29 ต.ค. 2564 เวลา 13:10 น.21.5k

ธนาคารออมสิน ปล่อยสินเชื่อสวัสดิการ ให้กู้ 5 แสน ไม่ต้องใช้บุคคลค้ำประกัน ใครกู้ได้บ้าง เช็กเงื่อนไขและรายละเอียด

ธนาคารออมสิน ปล่อยสินเชื่อสวัสดิการสู้ภัยโควิด สำหรับกลุ่มข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ เพื่อให้ผู้กู้นำไปใช้จ่ายหรือชำระหนี้สินเชื่ออื่นๆ สามารถกู้ได้สูงสุดไม่เกินรายละ 500,000 บาท ผ่อนได้นานสูงสุดไม่เกิน 10 ปี ไม่ต้องใช้บุคคลค้ำประกัน สามารถยื่นกู้ได้จนถึงวันที่  30  ธันวาคม  2564 

 

ธนาคารออมสิน ปล่อยสินเชื่อสวัสดิการ ให้กู้ 5 แสน ไม่ต้องค้ำ ใครกู้ได้บ้าง

1. คุณสมบัติผู้กู้

- เป็นข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ ที่สังกัดหน่วยงานที่มีข้อตกลงกับธนาคารออมสิน (ส่วนกลาง)

- มีอายุครบ 20 ปีขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 60  ปี  ยกเว้น  ข้าราชการอัยการและข้าราชการตุลาการ เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาชำระคืนเงินกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี

- เป็นผู้ฝากเงินประเภทเผื่อเรียกของธนาคาร

- ณ  วันยื่นกู้ต้องไม่มีภาระสินเชื่อสวัสดิการสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ธนาคารออมสิน)

 

2. จำนวนเงินให้กู้,อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ , ระยะเวลาชำระเงินกู้

- ให้กู้ได้สูงสุดไม่เกินรายละ 500,000 บาท และไม่ต้องใช้บุคคลค้ำประกัน

- MRR – 0.25% ต่อปี (5.995%) หรือ MRR ต่อปี (6.245%) ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขข้อตกลงของแต่ละหน่วยงานปัจจุบัน MRR = 6.245% ต่อปี (ตั้งแต่ 25 พฤษภาคม 2563)

- ให้กู้ได้ไม่เกิน 10 ปี

affaliate-2

วิธีขอสินเชื่อสวัสดิการ 

หากตรวจสอบคุณสมบัติแล้วอยู่ในเกณฑ์ สามารถติดต่อที่ "ธนาคารออมสิน" โดยจะต้องอยู่ภายใต้ระยะเวลาดำเนินการ จัดทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2564 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ GSB Contact Center 1115

 

ธนาคารออมสิน ปล่อยสินเชื่อสวัสดิการ ให้กู้ 5 แสน ไม่ต้องค้ำ ใครกู้ได้บ้าง

ข่าวล่าสุด
ข่าวที่น่าสนใจ