วัคซีนใบยา เปิดรับอาสาสมัครผู้สูงอายุ 61-75 ปี ทดลองฉีดวัคซีนสัญชาติไทย

28 ตุลาคม 2564

วัคซีนใบยา เปิดรับสมัครอาสาสมัครกลุ่มผู้สูงอายุ อายุระหว่าง 61-75 ปี ที่ยังไม่ได้รับวัคซีน เข้าร่วมโครงการทดสอบวัคซีนระยะที่ 1 รับจำนวนจำกัด

ความคืบหน้าล่าสุดของ "วัคซีนใบยา" วัคซีนป้องกันโควิด-19 ชนิด subunit vaccine ซึ่งเป็นวัคซีนสัญชาติไทย ที่ผลิตจากพืชใบยาสูบ โดยใช้เทคโนโลยีนำโปรตีนจากพืชมาสร้างเลียนแบบไวรัส จากนั้นแบคทีเรียจะเป็นตัวนำโปรตีนเข้าสู่ต้นพืช และกระตุ้นให้พืชผลิตโปรตีนที่เราต้องการ เปรียบเสมือนมีต้นใบยาสูบเป็นโรงงานผลิตโปรตีน ซึ่งเป็นผลงานสตาร์ทอัพ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บริษัท ใบยาไฟโตฟาร์ม จำกัด (ภายใต้ CU Enterprise) โดย 2 นักวิจัยไทย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภญ.ดร.สุธีรา เตชคุณวุฒิ และรองศาสตราจารย์ ดร.วรัญญู พูลเจริญ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ 

 

วัคซีนใบยา เปิดรับอาสาสมัครผู้สูงอายุ 61-75 ปี ทดลองฉีดวัคซีนสัญชาติไทย

 

 

โดยก่อนหน้านี้ ได้ดำเนินการทดสอบในกลุ่มอายุ 18-60 ปี เมื่อเดือน ก.ย.2564 เบื้องต้นพบว่า อาสาสมัครที่เข้ารับการฉีดวัคซีน ปลอดภัย และไม่มีผลข้างเคียงใดๆเกิดขึ้น ล่าสุด ขณะนี้เริ่มเปิดรับอาสาสมัครใน "กลุ่มผู้สูงอายุ" อายุระหว่าง 61-75 ปี ที่ยังไม่ได้รับวัคซีน เข้าร่วมโครงการทดสอบ วัคซีนใบยา ซาร์สโควีทูแวกซ์ 1 (Baiya SARS CoV-2 Vax 1) เพื่อการทดสอบวัคซีน ระยะที่ 1 ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และสถานเสาวภา สภากาชาดไทย

 

วัคซีนใบยา เปิดรับอาสาสมัครผู้สูงอายุ 61-75 ปี ทดลองฉีดวัคซีนสัญชาติไทย

คุณสมบัติผู้เข้ารับทดลองฉีดวัคซีนใบยา

 
- รับอาสาสมัครที่มีสุขภาพดี และมีอายุระหว่าง 61 – 75 ปี

- อาสาสมัครต้องยังไม่เคยฉีดวัคซีนโควิด-19 มาก่อน

- ผู้ที่สนใจสามารถสแกน QR code หรือกดลิงก์ https://baiya-recruit.clinsearch.co.th/register และกรอกข้อมูลทำแบบประเมินตนเอง 


สำหรับอาสาสมัครที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขในการเข้าร่วมโครงการ จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อไปเพื่อประสานงานนัดหมายตามข้อมูลที่ท่านระบุไว้  ซึ่งโครงการจะปิดรับสมัครทันที เมื่อมีผู้สมัครเข้ามาเต็มจำนวนที่กำหนด