สั่งด่วนวันนี้ปิดตลาดเพิ่ม เกิดคลัสเตอร์ใหม่"โควิด"ในเมืองลามหนัก

25 ต.ค. 2564 เวลา 12:51 น.2.9k

คลัสเตอร์เชียงใหม่ยังระบาดต่อเนื่อง โควิดลามไม่หยุด ล่าสุดคลัสเตอร์ตลาดประตูเชียงใหม่ติดเเล้ว 53ราย สั่งปิดด่วน3วัน

    จังหวัดเชียงใหม่ยังคงพบผู้ติดเชื้อโควิดในจังหวัดอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะจากคลัสเตอร์ตลาดประตูเชียงใหม่ อ.เมือง พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 43 ราย เตรียมนำแนวทางควบคุมโรคเช่นเดียวกับ คลัสเตอร์เชียงใหม่อื่นๆ เช่นตลาดวโรรสมาใช้ โดยปิดฆ่าเชื้อ 3 วัน และกลับมาเปิดภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมโรค ด้านคลัสเตอร์ตลาดเมืองใหม่ ยังต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องหลังพบมีการแพร่กระจายไปยังชุมชนแรงงานต่างด้าวที่อยู่ใกล้เคียง
 


ด้านสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่ เมื่อวันที่ 24 ต.ค.64 พบผู้ติดเชื้อเพิ่มอีก 352 ราย เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างจังหวัดคือ กทม.เพียง 1 รายเท่านั้น  ส่วนผู้ติดเชื้ออีก 351 ราย เป็นผู้ติดเชื้อในจังหวัด โดยสัมผัสจากผู้ติดเชื้อรายก่อนหน้า 41 ราย อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค 39 ราย เป็นการระบาดในครอบครัว 50 ราย และมาจากคลัสเตอร์ต่าง ๆ ซึ่งแยกเป็นคลัสเตอร์เดิม ที่อยู่ระหว่างการควบคุมโรค 112 ราย

คลัสเตอร์ตลาดประตูเชียงใหม่ติดเเล้ว 53ราย สั่งปิดด่วน3วัน

ส่วนใหญ่อยู่ระหว่างการกักตัว จึงไม่มีผู้สัมผัสเพิ่มเติม อาทิ ชุมชนต่างด้าวหลังวัดป่าแพ่ง ตำบลช้างม่อย 8 ราย, หมู่ 1 ตำบลบ่อสลี อำเภอฮอด 7 ราย, วัดหัวฝาย หมู่ 2 ตำบลบ้านกาด อำเภอแม่วาง 7 ราย, ตลาดต้นลำไย 6 ราย, บริษัทเซราพอต หมู่ 3 ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด 6 ราย, ชุมชนต่างด้าว หมู่ 4 บ้านร้องอ้อ ตำบลสันผีเสื้อ 5 ราย, ร้านมือสองหนองหอย 5 ราย, งานศพ ตำบลสันต้นหมื้อ อำเภอแม่อาย  4 ราย นอกนั้นพบแห่งละ 1-3 ราย 

คลัสเตอร์ตลาดประตูเชียงใหม่ติดเเล้ว 53ราย สั่งปิดด่วน3วัน
ส่วนการระบาดจากคลัสเตอร์ที่ยังมีการระบาดต่อเนื่อง อีก 108 ราย ได้แก่ คลัสเตอร์ตลาดประตูเชียงใหม่ 43 ราย, หมู่ 7 ตำบลหางดง อำเภอฮอด 32 ราย, สวนส้มแม่เลย ตำบลสะเมิงเหนือ อำเภอสะเมิง 6 ราย, ชุมชนต่างด้าว หมู่ 8 ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย 5 ราย, วิทยาลัยโปลิเทคนิคลานนา 5 ราย, แคมป์บ้านน้ำบ่อเย็น หมู่ 11 ตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่ 4 ราย, โรงงานเย็บผ้า หมู่ 7 ตำบลสันผักหวาน อำเภอหางดง 3 ราย และอีกหลายแห่งที่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 1-2 ราย 


 

affaliate-2

คลัสเตอร์ตลาดประตูเชียงใหม่ติดเเล้ว 53ราย สั่งปิดด่วน3วัน
สำหรับคลัสเตอร์ตลาดประตูเชียงใหม่ พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 43 ราย รวมผู้ติดเชื้อทั้งหมด 56 ราย ส่วนใหญ่เป็นการตรวจคัดกรองโดยรถพระราชทาน อยู่ระหว่างการแยกกลุ่มว่าเป็นกลุ่มพ่อค้าแม่ค้า ผู้ใช้บริการ หรือผู้ที่มาขอตรวจจากตลาดอื่น และจะได้นำแนวทางของตลาดวโรรสมาใช้ คือ ปิดดำเนินการเพื่อฆ่าเชื้อโรค 3 วัน และกลับมาเปิดดำเนินการได้ภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมโรค โดยทุกคนต้องมีผลการตรวจภายใน 3 วัน เป็นลบ ฉีดวัคซีนแล้วอย่างน้อย 1 เข็ม และตรวจ ATK ทุกสัปดาห์ติดต่อกัน 4 สัปดาห์ หลังเปิดดำเนินการแล้ว ส่วนวันที่จะเริ่มปิดตลาดทางเทศบาลนครเชียงใหม่จะแจ้งอีกครั้ง

คลัสเตอร์ตลาดประตูเชียงใหม่ติดเเล้ว 53ราย สั่งปิดด่วน3วัน
  เเละล่าสุดนั้นในวันที่ 25 ต.ค.64 ได้มีคำสั่งจากทางคณะกรรมการควบคุมโรคของจังหวัดเชียงใหม่  สั่งปิดตลาดประตูเชียงใหม่ 3วัน   เเจ้งให้หยุดทำการค้าขาย 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 26 - 28 ตุลาคม 2564 เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของเชือโรค พ่นฆ่าเชื้อโรค ล้างทำความสะอาดทั้งบริเวณในตลาดโดยรอบ และกลับมาเปิดตลาดได้ภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมโรค

affaliate-3