สั่งปิดด่วน 2 หมู่บ้าน อีกรอบหลังพบ "คลัสเตอร์เล่นน้ำท่วม"

23 ตุลาคม 2564

โคราชสั่งปิดด่วน 2 หมู่บ้าน อีกรอบหลังพบ "คลัสเตอร์เล่นน้ำท่วม" จนมีผู้ติดเชื้อแล้วกว่า 34 ราย และมีผู้เสี่ยงสูงอีก 89 ราย

  มีรายงานสถานการณ์โควิด-19 ในจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 23 ตุลาคม 2564 โดยรายงานเรื่องโควิดโคราช ล่าสุดสั่งปิดหมู่บ้านอย่างเร่งด่วนหลังพบผู้ติดเชื้อจากคลัสเตอร์เล่นน้ำท่วม มีผู้ติดเชื้อแล้วกว่า 34 รายด้วยกัน

โดยรายงานระบุว่า  ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอ รายงานว่าพบผู้ติดโควิด ที่บ้านดอนแฝก หมู่8 และบ้านดอนแฝกพัฒนา หมู่15 ต.พลสงคราม จำนวน 34 ราย เป็นการแพร่ระบาดลักษณะเป็นกลุ่มก้อน การสอบสวนโรคเบื้องต้นพบว่า ผู้ติดเชื้อมีประวัติการสัมผัสกับประชาชนในหมู่บ้านเป็นจำนวนมาก โดยมีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงที่ต้องเฝ้าระวังกว่า 89 ราย จึงจำเป็นต้องปิดหมู่บ้านดอนแฝกและหมู่บ้านดอนแฝกพัฒนา ห้ามบุคคลเข้าและออกพื้นที่ เป็นเวลา 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 19 ต.ค. ถึง วันที่ 2 พ.ย. 64

โควิด-19

-คำสั่งจังหวัด สั่งปิด 5 อำเภอ 22 ตำบล 49 หมู่บ้าน ออกกฎ 3 ข้อ ไม่ทำตามติดคุก
-แถลงยืนยันจาก ซิลลิคฯ วัคซีนโมเดอร์นา ถึงไทยล็อตแรก ไม่เกินวันที่ 5 พ.ย.นี้
-เร่งขอเงินกู้ชดเชย หลังงบรองรับไม่พอ ค่าใช้จ่ายโควิดพุ่ง 2 หมื่นล้าน

ซึ่งคลัสเตอร์นี้เกิดจากคลัสเตอร์เล่นน้ำ จากเหตุการณ์น้ำท่วม ผู้ป่วยรายแรกเป็นหญิง อายุ 53 ปี จากการค้นหาเชิงรุกในครอบครัว พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 3 ราย จากการสอบสวนโรค พบว่าช่วงน้ำท่วม เด็ก ๆ ได้ไปเล่นน้ำบริเวณคลองอีสานเขียวท้ายหมู่บ้านจำนวนมาก จนมีการติดเชื้อในกลุ่มเด็กที่ไปเล่นน้ำ แล้วกระจายเชื้อไปติดคนในครอบครัว และเนื่องจากเครือญาติอยู่ในหมู่บ้าน ติดต่อไปมาหาสู่กัน จึงทำให้เชื้อแพร่กระจายไปอย่างรวดเร็ว

ดังนั้นจึงต้องสั่งปิดพื้นที่เสี่ยงเพื่อสะกัดการแพร่เชื้อ เพราะหากปล่อยไว้นานอาจจะยิ่งลุกลามไปจนเกิดความเสียหาย ทั้งนี้ เป็นการปิดหมู่บ้านเป็นครั้งที่ 2 ในรอบปี หลังจากทั้ง 2 หมู่บ้านเคยถูกปิดพื้นที่ควบคุมโรคมาแล้วเมื่อช่วงเดือนมิถุนายน 2564

สั่งปิดพื้นที่เสี่ยง

 ขอขอบคุณข้อมูลจาก Tnews