ปิดตำนาน 83ปี โรงเรียนอำนวยศิลป์ธนบุรี

20 ตุลาคม 2564

โรงเรียนอำนวยศิลป์ธนบุรี ประกาศปิดสถานศึกษา/เลิกกิจการโรงเรียน สิ้นปีการศึกษา 2564 หลังเปิดสอนมาอย่างยาวนานกว่า 83 ปี

วันนี้ (20 ต.ค.2564) "โรงเรียนอำนวยศิลป์ธนบุรี" ออกหนังสือประกาศสำคัญ ถึงนักเรียนและผู้ปกครอง เรื่อง การปิดสถานศึกษา/ "โรงเรียนอำนวยศิลป์ธนบุรี" ปิดกิจการโรงเรียน ณ สิ้นปีการศึกษา 2564 (30 เมษายน 2565) 

ปิดตำนาน 83ปี โรงเรียนอำนวยศิลป์ธนบุรี

โดยเนื้อหาระบุว่า ปิดสถานศึกษา "โรงเรียนอำนวยศิลป์" ปิดกิจการโรงเรียน ของ "โรงเรียนอำนวยศิลป์ธนบุรี" ระบุว่า โรงเรียนมีความเสียใจที่จะแจ้งให้ทราบว่าคณะกรรมการบริหารโรงเรียนอํานวยศิลป์ธนบุรี เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2564 ได้พิจารณาและมีมติที่จะปิดสถานศึกษา ณ สิ้นปีการศึกษา 2564 (สิ้นเดือนเมษายน 2565) 

เนื่องจากโรงเรียนประสบการขาดทุนมาอย่างต่อเนื่อง และยิ่งมาประสบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ "โควิด-19" ซึ่งยาวนานกว่าที่คาดคิด โรงเรียนจึงยิ่งประสบปัญหาสภาพคล่อง ถึงแม้จะได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากมูลนิธิอํานวยศิลป์มาตลอดหลายปีที่ผ่านมาก็ตาม

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ปกครองที่ให้ความไว้วางใจและสนับสนุนโรงเรียนตลอดเวลาที่ผ่านมา โรงเรียนจึงพิจารณาคืนเงินค่าแรกเข้าที่จ่ายให้โรงเรียนและเงินบริจาคที่มอบให้แก่มูลนิธิอํานวยศิลป์ จิตร- เอิบ ทั้งสุบุตร ให้ตามที่ได้จ่ายจริง 

โดยจะทําการคิดเป็นส่วนลดของค่าเทอมของภาคเรียนที่ 2 ของปีการศึกษา 2564 นี้ เว้นแต่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในการนี้ฝ่ายบัญชีจะทําหนังสือแจ้งรายละเอียดแก่ผู้ปกครองแต่ละ ท่านเป็นรายบุคคลอีกครั้งหนึ่ง

นอกจากนี้ "โรงเรียนอำนวยศิลป์ธนบุรี" ปิดกิจการ ได้ทําการสํารวจข้อมูลเบื้องต้นของโรงเรียนในพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อให้พิจารณา โรงเรียนพร้อมให้ความช่วยเหลือในการประสานงานกับโรงเรียนที่ผู้ปกครองสนใจ หรือหาข้อมูลของโรงเรียนอื่นเพิ่มเติม

สำหรับ รร.อำนวยศิลป์ธนบุรี ตั้งอยู่แถวถนนเพชรเกษม แขวงหลักสอง เขตบางแค กทม. ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งเลขที่ 82/2482 วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2482 ได้โอนนักเรียนที่สมัครใจจากโรงเรียนอำนวยศิลป์ซึ่งมีภูมิลำเลาในจังหวัดธนบุรี ใกล้กับโรงเรียนจำนวน 189 คน ครูและเจ้าหน้าที่ รวม 15 คน

เปิดทำการสอนวันแรกเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2482 ได้นิมนต์พระคุณเจ้าสมเด็จพระพุฒาจารย์ เจ้าอาวาสวัดอนงคาราม จังหวัดธนบุรี เป็นประธานเจิมป้าย เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2482ปิดตำนาน 83ปี โรงเรียนอำนวยศิลป์ธนบุรี