เขื่อนทับเสลาอั้นไม่อยู่ ไม่เคยเปิดบานสปิลเวย์ตั้งเเต่ปี39

17 ตุลาคม 2564

เเจ้งเตือนพี่น้องประชาชนอุทัยธานี เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลัน เขื่อนทับเสลาอั้นไม่อยู่ น้ำล้นสปิลเวย์ ปริมาณน้ำเกินความจุอ่างฯ

 เขื่อนทับเสลาอั้นไม่อยู่  เขื่อนทับเสลา ในพื้นที่ตำบลระบำ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี เปิดประตูระบายน้ำทั้ง 3 บานของเขื่อน หลังจากมีปริมาณน้ำกักเก็บภายในอ่างมากเกินกำหนด จนทำให้เกิดน้ำล้นสปิลเวย์  ปริมาณน้ำเกินความจุอ่างฯ แจ้งเตือน 2 อำเภออุทัยธานี เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลัน


โดย การระบายน้ำของเขื่อนทับเสลาในครั้งนี้ สร้างความกังวลให้กับประชาชนที่อยู่ด้านล่างเขื่อน โดยเฉพาะพื้นที่ริมคลองรับน้ำ ตั้งแต่เขตอำเภอลานสัก จนถึงอำเภอหนองฉาง โครงการชลประทานอุทัยธานี ออกประกาศ ‘โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา’ สถานการณ์น้ำในฤดูฝนปี 2564 ฉบับที่ 3 เมื่อวันที่ 16 ต.ค. ที่ผ่านมา เรื่อง สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำทับเสลา 

เขื่อนทับเสลาอั้นไม่อยู่ ไม่เคยเปิดบานสปิลเวย์ตั้งเเต่ปี39
 


เนื่องจากอิทธิพลของพายุไลออนร็อค และพายุคมปาซุ ส่งผลให้ตั้งแต่วันที่ 13 ต.ค.64 ถึงปัจจุบัน มีปริมาณไหลเข้าอ่างเก็บน้ำทับเสลาไม่ต่ำกว่าวันละ 10 ล้านลูกบาศก์เมตร และยังมีแนวโน้มที่จะเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากกรมอุตุนิยมวิทยามีประกาศแจ้งเตือนจังหวัดอุทัยธานีว่า เป็นหนึ่งในพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากตั้งแต่วันที่ 16 ต.ค.64 เวลา 18.00 น. ถึงวันที่ 17 ต.ค. 64 เวลา 18.00 น.

เขื่อนทับเสลาอั้นไม่อยู่ ไม่เคยเปิดบานสปิลเวย์ตั้งเเต่ปี39

ณ วันที่ 16 ต.ค.64 เวลา 19.30 น. อ่างเก็บน้ำทับเสลา มีปริมาณน้ำ 165.74 ล้าน ลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 103.58% มีปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ อัตราวันละ 11.05 ล้านลูกบาศก์เมตร ระบายน้ำผ่านอาคารช่องระบายน้ำในอัตราวันละ 2.51 ล้านลูกบาศก์เมตร และมีปริมาณน้ำไหลล้นอาคารระบายน้ำฉุกเฉินวันละ 1.78 ล้านลูกบาศก์เมตร

เขื่อนทับเสลาอั้นไม่อยู่ ไม่เคยเปิดบานสปิลเวย์ตั้งเเต่ปี39
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา จึงมีความจำเป็นต้องเพิ่มการระบายน้ำผ่านอาคารช่องระบายน้ำลงลำน้ำเดิม (River Outlet) จากเดิมวันละ 2.51 ล้านลูกบาศก์เมตรเป็นวันละประมาณ 3 ล้านลูกบาศก์เมตร ตั้งแต่วันที่ 17 ต.ค.64 เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป

เขื่อนทับเสลาอั้นไม่อยู่ ไม่เคยเปิดบานสปิลเวย์ตั้งเเต่ปี39

เพื่อความมั่นคงปลอดภัยของตัวอาคารเขื่อนทับเสลา และควบคุมไม่ให้เกิดปริมาณน้ำไหลล้นข้ามอาคารระบายน้ำล้นฉุกเฉิน (Emergency Spillway) ในปริมาณมากเกิน ซึ่งจะไม่สามารถควบคุมได้ จนส่งผลเสียหายต่อพื้นที่ด้านท้ายอ่างเก็บน้ำเป็นวงกว้าง 

ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมรับมือ ป้องกัน และลดผลกระทบจากการระบายน้ำเพิ่มเติมดังกล่าว โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา จึงขอประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แจ้งเตือนประชาชนด้านท้ายอ่างเก็บน้ำทับเสลาที่อยู่อาศัยหรือมีพื้นที่ทำการเกษตรในพื้นที่ริมฝั่งลำห้วยทับเสลาและลำห้วยสาขา ให้เตรียมขนย้ายข้าวของขึ้นที่สูง และเฝ้าระวังพร้อมติดตามข่าวสารของทางราชการอย่างใกล้ชิดต่อไป

เขื่อนทับเสลาอั้นไม่อยู่ ไม่เคยเปิดบานสปิลเวย์ตั้งเเต่ปี39

ด่วน!!!!!!! ประกาศเตือน

ณ เวลา 11.00 น. เนื่องจากน้ำเขื่อนทับเสลา ล้นสปิลเวย์ ล้นบานสปิลเวย์ รวมแล้วเฉลี่ย 27 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน ออกจากเขื่อนทับเสลา และคาดว่าอีก 7 วัน จะมีน้ำเข้าเขื่อนทับเสลา จำนวนมากถึง 51 ล้านลูกบาศก์เมตร หรืออาจจะมีมากกว่านี้

จึงขอเตือน!!!!!! พี่น้องประชาชนที่อยู่ริมคลองทับเสลา (เขื่อนระบำ) ทั้ง 2 ฝั่ง ตั้งแต่ อำเภอลานสัก อำเภอหนองฉาง อำเภอหนองขาหย่าง และอำเภอเมืองอุทัยธานี บางส่วนอาจจะมีน้ำท่วมหลากฉับพลัน

เนื่องจากการเปิดบานสปิลเวย์ เพราะไม่เคยเปิดตั้งแต่ปี 2539 เพิ่งจะเปิดบานสปิลเวย์นี้ครั้งแรก จึงขอเตือนพี่น้องทั้ง 2 ฝั่ง ริมคลองทับเสลา รวมถึงพี่น้องชาวตลาด อำเภอหนองฉาง จะมีโอกาสน้ำท่วมฉับพลัน จึงเตือนมาเพื่อให้ทราบ และบอกต่อ (ด้วยความเป็นห่วงอย่างยิ่ง)

ขอบคุณ
Chada Thaised