thainewsonline

ด่วนที่สุด ประกาศแจ้งเตือน ภาวะเสี่ยงภัยอันตราย มีแนวโน้มสถานการณ์รุนแรง

17 ตุลาคม 2564
1.6 k
ด่วนที่สุด ประกาศแจ้งเตือน ภาวะเสี่ยงภัยอันตราย  มีแนวโน้มสถานการณ์รุนแรง

ด่วนที่สุด ประกาศแจ้งเตือนด่วนที่สุด อ่างเก็บน้ำลำตะคอง อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร อยู่ในภาวะเสี่ยงภัยอันตรายมีแนวโน้มที่สถานการณ์จะรุนแรงมากขึ้น

วันที่ 17 ต.ค. 64 โครงการชลประทานนครราชสีมาแจ้งเตือนด่วนที่สุด สถานการณ์ในพื้นที่ลุ่มน้ำลำเชียงไกรและลุ่มน้ำลำตะคอง อ่างเก็บน้ำลำตะคอง อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร อยู่ในภาวะเสี่ยงภัยอันตรายมีแนวโน้มที่สถานการณ์จะรุนแรงมากขึ้น เตรียมเก็บสิ่งของขึ้นที่สูง (ระดับการแจ้งเตือนสีเหลือง)

affaliate-1

ด่วนที่สุด ประกาศแจ้งเตือน ภาวะเสี่ยงภัยอันตราย  มีแนวโน้มสถานการณ์รุนแรง

เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท้ายอ่างเก็บน้ำลำตะคองและลำน้ำสาขา เนื่องจากฝนตกหนักมากบริเวณท้ายอ่างฯ
อาจมีน้ำล้นตลิ่งและบ่าไหลหลาก
ติดตามข้อมูลข่าวสารทางราชการอย่างใกล้ชิด

ด่วนที่สุด ประกาศแจ้งเตือน ภาวะเสี่ยงภัยอันตราย  มีแนวโน้มสถานการณ์รุนแรง

ด่วนที่สุด ประกาศแจ้งเตือน ภาวะเสี่ยงภัยอันตราย  มีแนวโน้มสถานการณ์รุนแรง

ด้าน เขื่อนทับเสลา ซึ่งเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ในพื้นที่ตำบลระบำ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี เปิดประตูระบายน้ำทั้ง 3 บานของเขื่อน หลังจากมีปริมาณน้ำกักเก็บภายในอ่างมากเกินกำหนด จนทำให้เกิดน้ำล้นสปิลเวย์ ทำให้การระบายน้ำของเขื่อนทับเสลาในครั้งนี้ สร้างความกังวลให้กับประชาชนที่อยู่ด้านล่างเขื่อน

 

affaliate-2

ด่วนที่สุด ประกาศแจ้งเตือน ภาวะเสี่ยงภัยอันตราย  มีแนวโน้มสถานการณ์รุนแรง

ด่วนที่สุด ประกาศแจ้งเตือน ภาวะเสี่ยงภัยอันตราย  มีแนวโน้มสถานการณ์รุนแรง

ในส่วนของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักชลสิทธิ์ แจ้งว่า เนื่องจากอิทธิพลพายุโซนร้อน “คมปาซุ” ส่งผลให้มีฝนตกในพื้นที่เหนือเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ทำให้ปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง เพื่อเป็นการควบคุมระดับน้ำในเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักชลสิทธิ์จะเพิ่มการระบายน้ำโดยทยอยเพิ่มขึ้นเป็นลำดับ จากอัตรา 450 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ในวันที่ 17 ตุลาคม 2564 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป จนถึงอัตรา 550 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เพื่อเป็นการป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นต่อทรัพย์สินของประชาชนจากการที่ระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักเพิ่มสูงขึ้นอีกประมาณ 1.00 – 1.30 เมตร ด่วนที่สุด ประกาศแจ้งเตือน ภาวะเสี่ยงภัยอันตราย  มีแนวโน้มสถานการณ์รุนแรง

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้น จังหวัดลพบุรีจึงได้แจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังและติดตามการระบายน้ำของเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์อย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบ ได้แก่ อำเภอพัฒนานิคม และอำเภอท่าหลวง พร้อมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เตรียมพร้อมบุคลากร เครื่องมือ เครื่องจักร ในการให้ความช่วยเหลือและบรรเทาผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อประชาชนได้โดยทันทีที่เกิดสถานการณ์ภัย

ด่วนที่สุด ประกาศแจ้งเตือน ภาวะเสี่ยงภัยอันตราย  มีแนวโน้มสถานการณ์รุนแรง

 

ขอบคุณข้อมูลจาก Tnews

affaliate-3