กทม. ตอบแล้วงาน "เคาท์ดาวน์" ปีใหม่ 2565 จัดหรือไม่

15 ตุลาคม 2564

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และคณะผู้บริหารลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมประชาชนชาวชุมชนเคหะดินแดงที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่เขตดินแดง 

พล.ต.อ.อัศวิน กล่าวว่า กรุงเทพมหานคร ร่วมกับกองบัญชาการตำรวจนครบาล และกระทรวงแรงงาน ตรวจเยี่ยมประชาชนชาวชุมชนเคหะดินแดงที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่เขตดินแดง บริเวณแฟลต 1 ถึงแฟลต 20 บริเวณสวนสุขภาพแฟลต 8 ชั้น และใต้ถุนแฟลต 1 ทั้งนี้ เพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น ได้มอบถุงยังชีพให้กับประชาชนแฟลต 9 ถึงแฟลต 17 จำนวน 504 ราย ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ด้านหน้าอาคารแฟลต 4 ชั้น และประชาชนแฟลต 1-8 จำนวน 670 ราย รวม 1,174 ครอบครัว ณ บริเวณใต้ถุนแฟลตดินแดง แฟลต 1 เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัว พร้อมทั้งจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและอนามัย อาทิ ตรวจสุขภาพ ตรวจวัดอุณหภูมิใจ ตรวจสุขภาพจิต ตรวจคัดกรองมะเร็ง ตรวจคัดกรองเบาหวานและความดันโลหิตสูง แจกชุดตรวจโควิด-19 แบบ ATK แจกทรายอะเบท ตะไคร้หอม บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และทำหมันสุนัขและแมว เป็นต้น

กทม. ตอบแล้วงาน "เคาท์ดาวน์" ปีใหม่ 2565 จัดหรือไม่

พล.ต.อ.อัศวิน กล่าวว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีความห่วงใยพี่น้องประชาชนชาวแฟลตดินแดงที่ได้รับผลกระทบ ไม่ว่าจะเป็นจากโรคโควิด-19 หรือภาวะฝนตกหนัก โดยมอบหมายให้กรุงเทพมหานคร ประสานความร่วมมือกับ กระทรวงแรงงาน กองบัญชาการตำรวจนครบาล และการเคหะแห่งชาติ ดูแลคุณภาพและชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่เขตดินแดง ทั้งนี้ กรุงเทพมหานคร จะได้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันหาแนวทางในการช่วยเหลือระยะยาว เพื่อให้พี่น้องประชาชนที่อยู่อาศัยในชุมชนดินแดงทุกคนมีความปลอดภัย และก้าวพ้นวิกฤตนี้ไปได้ด้วยดี

กทม. ตอบแล้วงาน "เคาท์ดาวน์" ปีใหม่ 2565 จัดหรือไม่

สำหรับความพร้อมเปิดประเทศของรัฐบาล ในส่วนกรุงเทพมหานครยังต้องรอนโยบายของทางรัฐบาลก่อนจึงจะสามารถดำเนินการได้ แแม้ว่าขณะนี้เริ่มมีการปรับเปลี่ยนเวลาห้ามออกนอกเคหสถาน หรือลดเคอร์ฟิว เป็นเวลา 23.00-03.00 น. แต่ว่ามาตรการยังงดเว้นดื่มแอลกอฮอล์ในร้าน ขณะที่ความพร้อมในการจัดงานเคาท์ดาวน์สิ้นปีนี้ กรุงเทพมหานครยังไม่สามารถตัดสินใจได้ ต้องหารือกับทางกระทรวงสาธารณสุข และเสนอแผนการจัดงานกับ ศบค.ชุดใหญ่ ก่อน ถึงจะดำเนินการได้ และกำหนดแนวทางที่ชัดเจนได้อีกครั้งว่าในปีนี้จะมีการจัดกิจกรรมเค้าท์ดาว์หรือไม่ 

กทม. ตอบแล้วงาน "เคาท์ดาวน์" ปีใหม่ 2565 จัดหรือไม่