เช็กหลักเกณฑ์ เยียวยาเกษตรกรผู้ประสบภัยน้ำท่วม สูงสุด 30 ไร่ /ครัวเรือน

เช็กหลักเกณฑ์ เยียวยาเกษตรกรผู้ประสบภัยน้ำท่วม สูงสุด 30 ไร่ /ครัวเรือน

14 ต.ค. 2564 เวลา 14:41 น.233

เพจ ไทยคู่ฟ้า เผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรผู้ประสบภัยน้ำท่วม สูงสุด 30 ไร่/ครัวเรือน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมช่วยเหลือเยียวยาพี่น้องเกษตรกรที่พื้นที่เพาะปลูกได้รับความเสียหายจากสถานการณ์น้ำท่วม/ ภัยพิบัติอื่น ๆ ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ โดยจะต้องเป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรก่อนเกิดภัยพิบัติ จึงจะได้รับการช่วยเหลือตามพื้นที่เสียหายจริง ครัวเรือนละไม่เกิน 30 ไร่ ดังนี้

เยียวยาเกษตรกรผู้ประสบภัยน้ำท่วม สูงสุด 30 ไร่ /ครัวเรือน

 

- ข้าว 1,340 บาทต่อไร่

- พืชไร่และพืชผัก 1,980 บาทต่อไร่

- ไม้ผลไม้ยืนต้นและอื่น ๆ 4,048 บาทต่อไร่

หลังจากที่ ผวจ. ได้ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินแล้ว เกษตรกรต้องยื่นแบบขอรับการช่วยเหลือ (กษ 01) โดยให้ ผญบ./ กำนัน/ อบต. หรือนายกเทศมนตรีรับรอง จากนั้นจะมีการตรวจสอบทะเบียนเกษตรกรและพื้นที่เสียหายจริง เพื่อช่วยเหลือตามขั้นตอนต่อไป

เยียวยาเกษตรกรผู้ประสบภัยน้ำท่วม สูงสุด 30 ไร่ /ครัวเรือน

affaliate-2

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สนง.เกษตรจังหวัด หรือกรมส่งเสริมการเกษตร โทร. 02-579-0121 ถึง 27

เยียวยาเกษตรกรผู้ประสบภัยน้ำท่วม สูงสุด 30 ไร่ /ครัวเรือน

 

ข่าวล่าสุด
ข่าวที่น่าสนใจ