ไทม์ไลน์ ลงทะเบียน - รับเงินเยียวยา ผู้ขับแท็กซี่ มอเตอร์ไซต์รับจ้าง

ไทม์ไลน์ ลงทะเบียน - รับเงินเยียวยา ผู้ขับแท็กซี่ มอเตอร์ไซต์รับจ้าง

13 ต.ค. 2564 เวลา 18:24 น.203

กรมการขนส่งทางบก เผยวัน ลงทะเบียน - รับเงินเยียวยา ผู้ขับแท็กซี่ มอเตอร์ไซต์รับจ้าง คุณสมบัติและเอกสารช่องทางการสมัคร

จากกรณีที่ที่ประชุมครม.มีมติ ให้กรมการขนส่งทางบก เตรียมให้ เงินเยียวยา ช่วยเหลือกลุ่มผู้ขับรถแท็กซี่และมอเตอร์ไซค์รับจ้าง ที่มีอายุเกิน 65 ปี ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 29 จังหวัด หรือพื้นที่สีแดงเข้มตามประกาศจาก ศบค. ซึ่งได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 เมื่อวันที่ 12 ต.ค.2564 ที่ผ่านมา

ล่าสุด กรมการขนส่งทางบก ได้เปิดเผยเงื่อนไขผู้ที่ได้สิทธิ์รับเงินเยียวยา การจ่ายเงิน ขั้นตอนลงทะเบียน และไทม์ไลน์การโอนเงิน ดังต่อไปนี้

-ต้องเป็นผู้ขับรถแท็กซี่ และรถจักรยานยนต์สาธารณะที่มีอายุเกิน 65 ปี ก่อนวันที่ 11 สิงหาคม 2564

-มีศักยภาพในการขับรถ

-มีใบอนุญาตขับรถสาธารณะ และบัตรประจำตัวผู้ขับรถสาธารณะ

-รถที่ใช้ประกอบอาชีพต้องชำระภาษีครบถ้วน

-มีรายชื่อในฐานข้อมูลของกรมการขนส่งทางบก

-ไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

กรณีรถเช่า ต้องยืนยันทะเบียนรถและผู้ให้เช่า โดยกรมการขนส่งทางบกจะทำการตรวจสอบก่อนรับสิทธิ

 

การจ่ายเงินเยียวยา

-ผู้ขับรถแท็กซี่และรถจักรยานยนต์สาธารณะที่ประกอบอาชีพใน 13 จังหวัด ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร ฉะเชิงเทรา ชลบุรี พระนครศรีอยุธยา นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา จะได้รับเงินเยียวยาในอัตรา 10,000 บาทต่อคน (คนละ 5,000 บาท เป็นเวลา 2 เดือน)

-ส่วนผู้ขับรถแท็กซี่และรถจักรยานยนต์สาธารณะที่ประกอบอาชีพใน 16 จังหวัด ซึ่งประกอบไปด้วย กาญจนบุรี ตาก นครนายก นครราชสีมา ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี เพชรบุรี เพชรบูรณ์ ระยอง ราชบุรี ลพบุรี สิงห์บุรี สมุทรสงคราม สระบุรี สุพรรณบุรี อ่างทอง จะได้รับเงินช่วยเหลือในอัตรา 5,000 บาทต่อคน

 

affaliate-2

ขั้นตอนจ่ายเงินและไทม์ไลน์

-จ่ายเงินผ่านบัญชีพร้อมเพย์เฉพาะการผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขบัตรประจำตัวประชาชน 2 รอบ ดังนี้

-รอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 8-12 พฤศจิกายน 2564 สำหรับรถจักรยานยนต์สาธารณะและรถแท็กซี่ส่วนบุคคล

-รอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 22-26 พฤศจิกายน 2564 สำหรับรถแท็กซี่ที่เช่าขับ

ทั้งนี้ ผู้ที่มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือตามโครงการนี้ ต้องลงทะเบียนขอรับสิทธิช่วยเหลือด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 25 ตุลาคม – 5 พฤศจิกายน 2564 ในวันและเวลาราชการ ณ อาคาร 6 ชั้น 7 กรมการขนส่งทางบก, กลุ่มวิชาการขนส่ง สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-4 และกลุ่มวิชาการขนส่ง สำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศ

 

เอกสารที่ต้องใช้

-ใบคำขอเพื่อรับสิทธิช่วยเหลือ (รับที่จุดลงทะเบียน)

-บัตรประจำตัวประชาชน

-ใบอนุญาตขับรถสาธารณะ

-บัตรประจำตัวผู้ขับรถสาธารณะ

ทั้งนี้ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโรคโควิด19 จึงขอให้ผู้ขับรถแท็กซี่และรถจักรยานยนต์สาธารณะที่มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือ จองคิวออนไลน์ล่วงหน้าเพื่อมาดำเนินการผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue หรือเว็บไซต์ https://gecc.dlt.go.th/ ตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม – 5 พฤศจิกายน 2564

ไทม์ไลน์ ลงทะเบียน - รับเงินเยียวยา ผู้ขับแท็กซี่ มอเตอร์ไซต์รับจ้าง

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก กรมการขนส่งทางบก PR.DLT.News

 

ขอบคุณข้อมูลจาก Tnews

ข่าวล่าสุด
ข่าวที่น่าสนใจ