บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปรับปรุงเงื่อนไขล่าสุด เปิดลงทะเบียนเช็ค

13 ตุลาคม 2564

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปรับปรุงเงื่อนไข คนเก่า-คนใหม่ ปรับเกณฑ์รายได้ขั้นต่ำที่กำหนดไว้เดิม 100,000 บาทต่อปี เป็นให้ใช้เกณฑ์รายได้ครัวเรือนแทน เปิดลงทะเบียนเช็ค

 กรณี บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน ความคืบหน้าจากการเปิดเผยของ นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี หรือ โฆษกรัฐบาล วันนี้ (13 ต.ค. 64)  ว่าการทบทวนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ช่วยเหลือประชาชนทุกกลุ่มนั้น กระทรวงการคลัง โดยสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) อยู่ระหว่างพิจารณาการเปิดลงทะเบียนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ ซึ่งจะปรับปรุงเงื่อนไขการลงทะเบียนให้รัดกุมยิ่งขึ้น ป้องกันการแอบอ้างสิทธิ

สรุปง่ายๆ ดังนี้ 

- ปรับเกณฑ์รายได้ขั้นต่ำที่กำหนดไว้เดิม 100,000 บาทต่อปี เป็นให้ใช้เกณฑ์รายได้ครัวเรือนแทน
- ทรัพย์สินที่ใช้เป็นเกณฑ์พิจารณาด้วย เช่น บ้าน ที่ดิน หรือสลากออมทรัพย์ต่างๆ 
- หลักเกณฑ์เสนอ ครม. พิจารณาภายในเดือนพฤศจิกายนนี้ 
- เปิดให้ลงทะเบียนได้ในเดือนมกราคม 2565 

การลงทะเบียนรอบใหม่ มีเงื่อนไขเบื้องต้น ดังนี้

1. เปิดให้ผู้ที่ไม่เคยได้รับสิทธิ์เข้ามาลงทะเบียน 
2. จะมีกลุ่มตกหล่นจากมาตรการของรัฐที่ผ่านมาที่ต้องดูแลเป็นพิเศษ เช่น กรณีไม่มีสมาร์ทโฟน สามารถเข้าร่วมบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้อีกกว่า 2 ล้านราย 
3. ผู้ที่ได้รับสิทธิ์เดิมมีจำนวน 13.65 ล้านคน ก็ยังต้องมาลงทะเบียนใหม่ เพราะกระทรวงการคลังจะมีการปรับเงื่อนไขผู้ได้รับสิทธิ์ ให้มีความเหมาะสมมากขึ้น เกณฑ์การลงทะเบียนรอบใหม่

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปรับปรุงเงื่อนไขล่าสุด เปิดลงทะเบียนเช็ค


-กอนช.เผยชื่อจังหวัดระวังน้ำหลาก ดินถล่ม 13 - 20 ต.ค. นี้
-รอลุ้น เสนอ ศบค.ชุดใหญ่ปรับเวลาเคอร์ฟิว
-เผยข้อมูล โควิดสายพันธุ์เดียวที่ครองโลก แม้ชนิดอื่นสูญพันธุ์ไป

ลงทะเบียนมีขั้นตอน ดังนี้

1. ธนาคาร  ธกส.,ออมสิน,กรุงไทย
2. แสดงบัตรประชาชน
3. กรอกแบบฟอร์มแจ้งข้อมูลส่วนตัว รายได้ ทรัพย์สิน และหนี้สินของตน
4. เก็บหลักฐานไว้เพื่อยืนยันการลงทะเบียน

ผู้สมัครบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน ต้องมีคุณสมบัติเบื้องต้น ดังนี้

- มีสัญชาติไทยอายุ 18 ปีขึ้นไป
- ว่างงานหรือมีรายได้ส่วนตัวไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี
- ไม่มีทรัพย์สินทางการเงิน (เงินฝากธนาคาร,สลากออมสิน, สลากธ.ก.ส.,พันธบัตรรัฐบาลและตราสารหนี้ ) ถ้ามีทรัพย์สินดังกล่าวจะต้องมีรวมกันไม่เกิน 100,000 บาท
- รายได้ต่อครัวเรือน จะนำมาพิจารณา

ที่มา - thaigov.go.th


 ขอขอบคุณข้อมูลจาก Tnews