13 ตุลาคม รวมจุดฉีดวัคซีนฟรี ถวายเป็นพระราชกุศล ในหลวง ร.9

13 ตุลาคม 2564

รวมสถานที่-โรงพยาบาล ที่เปิดให้บริการฉีดวัคซีนฟรี แบบวอร์คอิน (Walk-In) ไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้า เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในหลวง ร.9 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

วันที่ 13 ตุลาคม 2564 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ในหลวง รัชกาลที่ 9 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ หลายพื้นที่ได้จัด "ฉีดวัคซีนโควิด-19" เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ซึ่งมีสถานที่ดังต่อไปนี้

 

ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 เอสซีจี

เอสซีจี ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร และหอการค้าไทย เปิดรับผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนแบบ Walk In (ติดต่อที่จุดลงทะเบียนภายในศูนย์ฯ ไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้า) ถวายเป็นพระราชกุศลในหลวงรัชกาลที่ 9 วันที่ 13 ตุลาคม 2564 สำหรับวัคซีนสูตรไขว้เท่านั้น เข็ม 1 ซิโนแวค เข็ม 2 แอสตร้าเซนเนก้า จำนวน 900 คน

- เวลา 08.00-10.00 น. จำนวน 300 คน
- เวลา 10.00-12.00 น. จำนวน 300 คน
- เวลา 13.00-15.00 น. จำนวน 300 คน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : มูลนิธิเอสซีจี ( SCG FOUNDATION ) เลขที่ 1 อาคาร 1 ชั้น 1 ถนนปูนซีเมนต์ไทย บางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 โทร. 02-586-5506

 

13 ตุลาคม รวมจุดฉีดวัคซีนฟรี ถวายเป็นพระราชกุศล ในหลวง ร.9

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน จ.พิจิตร


เชิญชวนร่วมกิจกรรม รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโควิดเข็มแรกให้แก่ประชาชน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล "ธ สถิตในดวงใจ ตราบนิรันดร์"  โดยนำบัตรประชาชนมายื่นได้ที่ อาคารฟอกไต เวลา 08.00-12.00 น.

- ผู้ที่ลงทะเบียนพิจิตร พร้อมเลือกฉีดกับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน และยังไม่ได้รับแจ้งคิวฉีด

- ผู้ที่มีภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านอยู่ในอำเภอตะพานหิน ยังไม่ได้ลงทะเบียน สามารถเข้ามาลงทะเบียน และรับการฉีดได้ ณ จุดบริการฉีด

 

13 ตุลาคม รวมจุดฉีดวัคซีนฟรี ถวายเป็นพระราชกุศล ในหลวง ร.9

 

โรงพยาบาลบางปะกอก สมุทรปราการ

 
เปิดให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 แบบ walk in ให้กับผู้รับบริการ (สัญชาติไทย และ ต่างชาติ) ที่ยังไม่เคยรับวัคซีน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประชาชน จำกัดจำนวน 1,000 คน ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ ในวันที่ 13 ตุลาคม 2564 เวลา 08.00 - 16.00 น. โดยมีรูปแบบการฉีดเป็นวัคซีนสูตรไขว้ เข็มที่ 1 ชิโนแวค  เข็มที่ 2 แอสตร้าเซเนก้า


เอกสารประกอบการบริการ

- กรณีสัญชาติไทย : บัตรประชาชน
- กรณีต่างชาติ : พาสปอร์ต

 

13 ตุลาคม รวมจุดฉีดวัคซีนฟรี ถวายเป็นพระราชกุศล ในหลวง ร.9

โรงพยาบาลดอนตูม จ.นครปฐม


เปิดฉีดวัคซีนโควิด-19  สำหรับประชาชนทั่วไป ที่ประสงค์รับวัคซีนเข็มที่ 1 รวมถึงผู้ที่ลงทะเบียน และไม่เคยลงทะเบียน ผ่าน รพ./รพสต./อสม/เว็ปไซด์ หรือ แอปหมอพร้อม  และเกิดก่อน 13 ตุลาคม 2546 ให้มารับการฉีดวัคซีน "ซิโนแวค" ในวันที่ 13 ตุลาคม 2564  ณ วัดสามง่าม

 

เริ่ม ลงทะเบียน 07.00 น.
ปิด ลงทะเบียน 12.00 น

 

เอกสารที่ต้องเตรียม : บัตรประชาชน (เพื่อความรวดเร็วในการรับวัคซีนขอให้ถ่ายเอกสารบัตรประชาชนด้านหน้า พร้อมระบุน้ำหนัก-ส่วนสูง และเบอร์โทรศัพท์)

 

13 ตุลาคม รวมจุดฉีดวัคซีนฟรี ถวายเป็นพระราชกุศล ในหลวง ร.9