ศบค. แจงพบคนไทย เดินทางกลับจากต่างประเทศ ติดเชื้อโควิด19 รวม 63 ราย

10 ตุลาคม 2564

ศูนย์บริหารสถานการณ์ โควิด-19 (ศบค.) แถลงพบคนไทย เดินทางกลับจากต่างประเทศ 4 ประเทศ ติดเชื้อโควิด19 รวม 63 ราย พบจากสวีเดนมากสุด

วันนี้ (10 ต.ค.2564) ศูนย์บริหารสถานการณ์ โควิด-19 หรือ ศบค. รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาด โควิด-19 ประจำวันที่ 10 ตุลาคม ว่า ประเทศไทยอยู่ลำดับที่ 24 ของโลก ประเทศในเอเชียพบผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องได้แก่ อินเดีย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ปากีสถาน ญี่ปุ่น บังคลาเทศ  ไทย อัตราป่วยต่อประชากร 1 ล้านคน สหรัฐอเมริกา 135,482 คน สหราชอาณาจักร 118,830 คน มาเลเซีย 70,905 คนไทย 24,433 คน อินเดีย 24,300 คน ฟิลิปปินส์ 23,821 คน และอินโดนิเซีย 15,249 คน อัตราตายต่อประชากร 1 ล้านคน สหรัฐอเมริกา 2,198 คน สหราชอาณาจักร 2,015 คน มาเลเซีย 829 คน อินโดนีเซีย 514 คน ฟิลิปปินส์ 355 คน อินเดีย 323 คน และไทย 253 คน

พบคนไทย เดินทางกลับจากต่างประเทศ ติดเชื้อโควิด19 รวม 63 ราย

ผู้ป่วยรายใหม่วันนี้ 10,817 ราย ติดเชื้อในประเทศ 10,704 ราย ติดเชื้อจากต่างประเทศ 63 ราย จากเรือนจำที่ต้องขัง 50 ราย ผู้ป่วยยืนยันสะสม 1,682,021 ราย ผู้ป่วยยืนยันสะสมตั้งแต่ปี 2563 จำนวน 1,710,884 ราย หายป่วยแล้ว 9,981 ราย หายป่วยสะสม 1,554,887 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 84 ราย เสียชีวิตสะสม 17,597 ราย หรือคิดเป็น 1.05 % ผู้ป่วยรักษาอยู่ 110,880 ราย ในโรงพยาบาล 43,299 ราย โรงพยาบาลสนามและอื่นๆ 67,581 ราย อาการหนัก 2,985 ราย ใส่เครื่องช่วยหายใจ 689 ราย

ผู้รับวัคซีนฉีดแล้ว 59,539,624 โดส เข็มที่หนึ่งเพิ่มขึ้น 114,075 ราย สะสมรวม 34,782,627 ราย คิดเป็น 48.3 % ของประชากร เข็มที่สองเพิ่มขึ้น 106,299 ราย สะสม 23,055,555 ราย คิดเป็น 32.0 % ของประชากร เข็มที่สามเพิ่มขึ้น 10,478 ราย สะสม 1,701,442 ราย  คิดเป็น 2.4 % ของประชากร

พบคนไทย เดินทางกลับจากต่างประเทศ ติดเชื้อโควิด19 รวม 63 ราย

ผู้ป่วยรายใหม่ 10,817 ราย จำแนกเป็น ติดเชื้อจากต่างประเทศ 63 ราย กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 2,061 ราย 4 จังหวัดภาคใต้ 2,332 ราย จังหวัดอื่น 67 จังหวัด 6,311 ราย เรือนจำและที่ต้องขัง 50 ราย ขณะที่กราฟแนวโน้มข้อมูลการติดเชื้อโควิด-19 ระหว่างวันที่ 1 พ.ค.ถึง 10 ต.ค. 2564 พบว่าต่างจังหวัด 67 จังหวัดคิดเป็น 60 % กราฟมีแนวโน้มลดลง กรุงเทพมหานครและปริมณฑลคิดเป็น 21% กราฟมีแนวโน้มลดลงเช่นเดียวกัน ขณะที่จังหวัดชายแดนใต้ คิดเป็น 19% กราฟมีแนวโน้มแสดงผลผู้ติดเชื้อโควิด-19 สูงขึ้น

 

พบคนไทย เดินทางกลับจากต่างประเทศ ติดเชื้อโควิด19 รวม 63 ราย

สำหรับผู้ป่วยเสียชีวิต 84 ราย กรุงเทพมหานคร รวม 11 ราย สมุทรปราการ นครปฐม สมุทรสาคร นนทบุรี รวม 13 ราย อุดรธานี นครราชสีมา เลย มหาสารคาม รวม 8 ราย  ตาก อุตรดิตถ์ ยโสธร รวม 7 ราย นครศรีธรรมราช นราธิวาส ยะลา สตูล สุราษฎร์ธานี พังงา รวม 19 ราย สระบุรี ชลบุรี สุพรรณบุรี ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา ตราด ระยอง กาญจนบุรี สิงห์บุรีลพบุรี รวม 26 ราย เป็นชาย 43 ราย หญิง 41 ราย ชาวไทย 79 ราย เมียนมา 4 ราย กัมพูชา 1 ราย ค่ามัธยฐานของอายุ 73 ปี (5- 92 ปี) ค่ามัธยฐานทราบติดเชื้อถึงเสียชีวิต 13 วัน นานสุด 45 วัน อายุ 60 ปีขึ้นไป 60 รายคิดเป็น 72 % อายุน้อยกว่า 60 ปี มีโรคเรื้อรัง 21 ราย คิดเป็น 25 % ไม่มีประวัติโรคเรื้อรัง 2 ราย คิดเป็น 2 % เด็ก อายุ 5 ปี 1 ราย คิดเป็น 1 % มีโรคอ้วน

พบคนไทย เดินทางกลับจากต่างประเทศ ติดเชื้อโควิด19 รวม 63 ราย

ขณะที่ผู้เดินทางจากต่างประเทศรวม 63 ราย  จำแนกเป็น เดินทางจากประเทศสวีเดน 54 ราย เดินทางถึงประเทศไทย 29 ก.ย. เพศชาย 49 ราย อายุไม่ระบุ เพศหญิง 5 ราย อายุไม่ระบุ สัญชาติไทย 54 ราย อาชีพรับจ้าง ผลพบเชื้อไม่มีอาการ OQ ปทุมธานี /โรงพยาบาลเอกชนปทุมธานี จากประเทศสหรัฐอเมริกา 2 ราย เดินทางถึงไทยวันที่ 6 ต.ค.เพศหญิงอายุ 57 ปีสัญชาติอินเดีย เพศหญิงอายุ 20 ปี สัญชาติไทยผลพบเชื้อไม่มีอาการ  ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ ภูเก็ต/โรงพยาบาลเอกชนภูเก็ต AQ กรุงเทพมหานคร โรงพยาบาลเอกชนกรุงเทพมหานคร จากประเทศเกาหลีใต้ 1ราย เดินทางถึงไทยวันที่ 6 ต.ค. เพศหญิงอายุ 20 ปี สัญชาติไทย ผลพบเชื้อไม่มีอาการ AQ กรุงเทพมหานคร โรงพยาบาลเอกชน และจากประเทศกัมพูชา 6 ราย ถึงไทยวันที่ 4 ต.ค. ผ่านพรมแดนทางบก และวันที่ 7 ต.ค. ผ่านพรมแดนทางบก เป็นหญิงอายุ 23 ปี สัญชาติไทย เพศชาย อายุ 20 ปี เพศหญิง 4 ราย อายุ 23-29 ปี สัญชาติไทยผลพบเชื้อ มีอาการ AQ กรุงเทพมหานคร โรงพยาบาลเอกชน และ LQ สระแก้ว / โรงพยาบาลอรัญประเทศ สระแก้ว

พบคนไทย เดินทางกลับจากต่างประเทศ ติดเชื้อโควิด19 รวม 63 ราย

ทั้งนี้จำนวนผู้ติดเชื้อสะสมวันที่ 1 เม.ย ถึง 10 ต.ค. รวมทั้งประเทศ(ยกเว้นผู้เดินทางเข้าราชอาณาจักร) 1,679,006 ราย ในเรือนจำและที่ต้องขัง 71,025 ราย จังหวัดอื่น 48 จังหวัด 355,261 ราย พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 19 จังหวัด 426,000 ราย ภาคใต้ 4 จังหวัด 118,216 ราย กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 708,504 ราย

พบคนไทย เดินทางกลับจากต่างประเทศ ติดเชื้อโควิด19 รวม 63 ราย

จำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 สูงสุด 10 อันดับแรก กรุงเทพมหานคร 1,185 ราย ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.ถึง 10 ต.ค. สะสมรวม 379,066 ราย ยะลา 776 ราย สะสมรวม 29,407 ราย สงขลา 563 ราย สะสมรวม 34,866 ราย ปัตตานี 514 ราย สะสมรวม 25,503 ราย นราธิวาส 479 ราย สะสมรวม 28,440 ราย สมุทรปราการ 462 ราย สะสมรวม 115,542 ราย ชลบุรี 457 ราย สะสมรวม 93,466 ราย ระยอง 364 ราย สะสมรวม 35,257 ราย นครศรีธรรมราช 345 ราย สะสมรวม 19,052 ราย และขอนแก่น 305 ราย สะสมรวม 14,370 ราย 

สำหรับความครอบคลุมของการได้รับวัคซีน จำแนกตามจังหวัดและการได้รับวัคซีนตามเป้าหมายวันที่ 10 ต.ค.ผลการดำเนินงานถึงวันที่ 9 ต.ค. 64 ความครอบคลุมประชากรทั้งหมด 40-49 % นครปฐม ยะลา สงขลา ประจวบคีรีขันธ์ สิงห์บุรี สระบุรี นครราชสีมา กาญจนบุรี บุรีรัมย์ สุราษฎร์ธานีตรัง ตราด เชียงใหม่ ลำพูน อุตรดิตถ์ อุทัยธานี ความครอบคลุมประชากรทั้งหมดมากกว่า 50 % กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี สมุทรสาคร สมุทรปราการ นนทบุรี อยุธยา ฉะเชิงเทรา ชลบุรี นครนายก เพชรบุรี ระยอง พังงา ภูเก็ต ระนอง ขณะที่ความครอบคลุมกลุ่มผู้สูงอายุ มากเกินกว่า 70 % คือ กรุงเทพมหานครปทุมธานี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี พังงา ภูเก็ต ระนอง สุราษฎร์ธานี

พบคนไทย เดินทางกลับจากต่างประเทศ ติดเชื้อโควิด19 รวม 63 ราย

 

ขอบคุณข้อมูลจาก Tnews