ราชกิจจาฯประกาศ ให้ผู้เสียหายคดีเสี่ยอู้ด ยื่นคำร้องคุ้มครองสิทธิได้

09 ต.ค. 2564 เวลา 18:20 น.30

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศแล้ว ให้ผู้เสียหายในคดีเสี่ยอู้ด ยื่นคำร้องคุ้มครองสิทธิจากการถูกฉ้อโกงได้

จากกรณี วันนี้ (8 ต.ค.64)  เว็บไซต์ราชกิจจาฯประกาศแล้ว แจ้งให้ผู้เสียหายจากคดี"เสี่ยอู้ด" อดีตเซียนพระชื่อดัง (เสียชีวิตแล้ว) ยื่นคำร้องคุ้มครองสิทธิจากการถูกฉ้อโกงได้ 

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศพนักงานเจ้าหน้าที่ สำนักงาน ปปง. เรื่อง ให้ผู้เสียหายยื่นคำร้องขอคุ้มครองสิทธิจากการ กระทำความผิดมูลฐาน


 

ราชกิจจานุเบกษา

 

ด้วย คณะกรรมการธุรกรรมได้มีมติในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ให้ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม) ราย "นายสิทธิกร บุญฉิม"  กับพวก จำนวน ๗ รายการ พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการ ธุรกรรมมีมติ

จึงขอให้ผู้เสียหายที่ได้รับความเสียหายในทางทรัพย์สินจากการกระทำความผิดมูลฐานในรายคดีข้างต้น และไม่อาจดำเนินการเพื่อขอคืนทรัพย์สินหรือชดใช้คืนความเสียหายดังกล่าวได้ตามกฎหมายอื่นหรือดำเนินการตามกฎหมายอื่นแล้วแต่ไม่เป็นผล

 

- ธอส. ขยายเวลาพักหนี้ ต่อไปถึง 31 ธันวาคม 2564

- อย่ากดรับเด็ดขาด เปิดรายชื่อ SMS และเบอร์มิจฉาชีพ หลอกลวงประชาชน

- นักท่องเที่ยวสุดเฮง เจอหินจิ๋วประหลาด ก่อนพบว่ามันคือเพชรมูลค่ากว่า 1 ล้าน

affaliate-2

ยื่นคำร้องพร้อมหลักฐานแสดงรายละเอียด แห่งความเสียหายและจำนวนความเสียหายที่ได้รับ ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงาน ปปง. ภายในก าหนดเวลา ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ทั้งนี้ ตามแบบคำร้อง เพื่อขอให้ศาลมีคำสั่งให้นำทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไปคืนหรือชดใช้ให้แก่ผู้เสียหาย ในความผิดมูลฐานซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.amlo.go.th  ประกาศ ณ วันที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔    รพิน บาลี พนักงานเจ้าหน้าที่ สำนักงาน ปปง.ให้ผู้เสียหายคดีเสี่ยอู้ดยื่นคุ้มครองสิทธิ

 

 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก Tnews

affaliate-3