แจงชัด นักเรียนไม่ฉีดวัคซีน​ สามารถไปเรียนได้หรือไม่

09 ตุลาคม 2564

สรุปมาให้ชัด นักเรียนที่ไม่ฉีดวัคซีน​โควิด-19 สามารถไปเรียนร่วมกับเพื่อนๆได้หรือไม่ หากเปิดภาคเรียนที่ 2

สืบเนื่องมาจากกรณีที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) วางแผนเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2 ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 โดยจะฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ของไฟเซอร์ ให้กับกลุ่มนักเรียนนักศึกษา อายุ 12-17 ปี เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้นกันหมู่ก่อนเปิดเทอม โดยเด็กที่จะรับการฉีดวัคซีนนั้นจะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง 

แจงชัด นักเรียนไม่ฉีดวัคซีน​ สามารถไปเรียนได้หรือไม่

แต่ในขณะเดียวกันก็มีผู้ปกครองหลายคนกังวลใจว่า ถ้าหากลูกหลานของตนเองไม่เข้ารับการฉีดวัคซีนจะสามารถไปโรงเรียนได้หรือไม่ ด้าน นางสาววรยา เหลืองอ่อน ผู้อำนวยการกองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า ส่วนกรณีที่ผู้ปกครองไม่สมัครใจให้ลูกฉีดวัคซีน นักเรียนสามารถเข้าเรียนร่วมกับเพื่อนได้ตามปกติ เพราะเป็นการให้วัคซีนตามความสมัครใจ ไม่ได้เป็นการบังคับ นักเรียนที่ไม่ฉีดวัคซีนจะได้รับการปฏิบัติไม่แตกต่างจากนักเรียนที่ฉีดวัคซีน ขอแค่มีเอกสารความยินยอมหรือแจ้งความประสงค์ที่จะฉีดวัคซีนมาจากผู้ปกครอง 

แจงชัด นักเรียนไม่ฉีดวัคซีน​ สามารถไปเรียนได้หรือไม่

-จับตา ผอ.ทีมกรุ๊ป เตือนพายุจ่อเข้าไทย 3 ลูก คาดอีสานน้ำท่วมหนักถึงเดือน พ.ย.
-สั่งการผู้ว่าฯ ทุกจังหวัด รับมือ "พายุไลออนร๊อก" 5 ข้อ
-สั่งปิดตลาดด่วน หลังพบโควิดครัสเตอร์ใหม่เพิ่มพุ่ง เชียงใหม่

ทั้งนี้ หากภายหลังผู้ปกครองต้องการให้ลูกหลานฉีดวัคซีนก็สามารถทำได้ แต่จะต้องชั่งน้ำหนักว่าระหว่างที่รอวัคซีน ในระหว่างนี้อาจจะติดเชื้อก็ได้ ดังนั้นแนะนำว่าหากมีโอกาสได้รับวัคซีนก็อยากให้ฉีด เพราะอย่างน้อยก็ลดความรุนแรง และลดโอกาสในการติดเชื้อ นอกจากนี้ยังต้องมีรักษามาตรการเดิมคือ สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา เว้นระยะห่างทางสังคม ล้างมือบ่อยๆ


 ขอขอบคุณข้อมูลจาก Tnews