ปภ. เตือนพื้นที่เสี่ยง 4 จังหวัด ระวังน้ำหลาก ดินถล่ม

05 ต.ค. 2564 เวลา 13:49 น.19

ยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด กับสถานการณ์น้ำ ล่าสุด ปภ. เตือนพื้นที่เสี่ยง 4 จังหวัด "ระวังน้ำหลาก ดินถล่ม"

วันที่ 5 ตุลาคม 2564 มีรายงานว่า กระทรวงมหาดไทย โดย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย "ปภ." แจ้งเตือน 4 จังหวัด ได้แก่ เพชรบุรี, ประจวบคีรีขันธ์, ชุมพร และระนอง เฝ้าระวัง "น้ำหลากดินถล่ม และปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำมีแนวโน้มสูงขึ้นล้นทางระบายน้ำล้น ช่วงวันที่ 6 - 10 ตุลาคม 2564 พร้อมแจ้งจังหวัดจัดเจ้าหน้าที่ติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์ และเตรียมความพร้อมปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง 

ปภ. เตือนพื้นที่เสี่ยง 4 จังหวัด ระวังน้ำหลาก ดินถล่ม

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย "ปภ." ในฐานะกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) ได้รับแจ้งจาก กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ว่า ได้ประเมินปริมาณฝนตก (ONE MAP) ร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยา และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ ได้ตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวัง (องค์การมหาชน) พบว่า ในช่วงวันที่ 5 - 9 ตุลาคม 2564 ร่องมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะเริ่มมีกำลังแรงขึ้น ทำให้บริเวณภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ มีฝนเพิ่มขึ้นกับมีฝนตกหนักบางแห่ง โดยมี 4 จังหวัดพื้นที่เสี่ยง ดังนี้  

จังหวัดเพชรบุรี เฝ้าระวัง "น้ำหลาก" ดินถล่ม ในพื้นที่อำเภอแก่งกระจาน, อำเภอบ้านลาด, อำเภอท่ายาง, อำเภอเมืองเพชรบุรี และอำเภอบ้านแหลม และเฝ้าระวังระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นล้นทางระบายน้ำล้น ส่งผลต่อพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำบริเวณท้ายอ่างเก็บน้ำแก่งกระจาน 

 

affaliate-2

ปภ. เตือนพื้นที่เสี่ยง 4 จังหวัด ระวังน้ำหลาก ดินถล่ม

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เฝ้าระวังน้ำหลาก ดินถล่ม ในพื้นที่อำเภอบางสะพาน, อำเภอบางสะพานน้อย, อำเมืองประจวบคีรีขีนธ์, อำเภอสามร้อยยอด และอำเภอกุยบุรี และเฝ้าระวังระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นล้นทางระบายน้ำล้น ส่งผลต่อพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำบริเวณท้ายอ่างเก็บน้ำปราณบุรี อ่างเก็บน้ำห้วยไทร 

จังหวัดชุมพร เฝ้าระวังน้ำหลาก ดินถล่มในพื้นที่ อำเภอท่าแวะ และอำเภอปะทิว  

จังหวัดระนอง เฝ้าระวังน้ำหลาก ดินถล่ม ในพื้นที่อำเภอเมืองระนอง และอำเภอกะเปอร์  

โดยจัดเจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยทราบล่วงหน้า ตลอดจนประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ เครื่องจักรกลด้านสาธารณภัย เพื่อเตรียมความพร้อมปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง  

หากพบเห็นหรือได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ภัยสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือทางไลน์ "ปภ.รับแจ้งเหตุ1784" โดยเพิ่มเพื่อน Line ID @1784DDPM และแอปพลิเคชัน "พ้นภัย" รวมถึงสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อประสานให้การช่วยเหลือโดยด่วนต่อไป

 

ขอบคุณข้อมูลจาก Tnews

affaliate-3