สนง.เลขาฯครม. ชง องคมนตรี ทูลเกล้าฯ "ปรเมศวร์" ขึ้นเป็นผู้ตรวจการอัยการ

04 ตุลาคม 2564

สำนักงานเลขาคณะรัฐมนตรี เสนอชื่อ "นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม" ส่งสำนักงานองคมนตรี เสนอทูลเกล้าฯขึ้น "ผู้ตรวจการอัยการ"

จากกรณีเมื่อวันที่ 2 กันยายน สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (ครม.)  ได้รับหนังสือ จากสำนักงานอัยการสูงสุด ยืนยันถึงความถูกต้องเหมาะสมในการเเต่งตั้ง นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม  อธิบดีอัยการสำนักงานคดีอาญาธนบุรี ที่ถูกศาลพิพากษาคดีขับรถยนต์ขณะเมาสุราฯ ให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการอัยการ และแจ้งให้สำนักเลขาธิการ ครม.ทราบเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการนำความขึ้นกราบบังคมทูลโปรดเกล้าฯ ซึ่งลงนามโดย ร้อยโท ไชยา เปรมประเสริฐ รองอัยการสูงสุด รักษาราชการเเทน นายวงศ์สกุล กิตติพรหมวงศ์ อัยการสูงสุด(ขณะนั้น) ซึ่งลาพักร้อนวันดังกล่าว 1 วันนั้น

เสนอชื่อองคมนตรี ทูลเกล้าฯ ปรเมศวร์ ขึ้นเป็นผู้ตรวจการอัยการ

มีรายงานว่า เมื่อวันที่ 30 กันยายน ที่ผ่านมาสำนักเลขาธิการ ครม.ได้พิจารณาเรื่องดังกล่าวเสร็จสิ้นและกราบบังคมทูลโปรดเกล้าฯนายปรเมศวร์ ไปยังสำนักงานองคมนตรีพิจารณา โดยหลังจากนี้เรื่องดังกล่าวก็จะถูกเสนอเข้าสู่ที่ประชุมองคมนตรีพิจารณาตามขั้นตอนต่อไป

โดยก่อนหน้านี้ผลการพิจารณาวินัย นายสนทรรศ สิงหพัศ รองอัยการสูงสุดในขณะนั้นได้สอบสวน พิจารณาแล้วเห็นว่าการกระทำของนายปรเมศวร์ เป็นความผิดวินัยเล็กน้อยเห็นควรให้งดโทษโดยให้ว่ากล่าวตักเตือนและอัยการสูงสุด(ขณะนั้น)พิจารณาแล้วโดยรับฟังความคิดเห็นของคณะกรรมการอัยการ (ก.อ.)ประกอบเห็นพ้องด้วยกับความเห็นของคณะกรรมการสอบสวนดังกล่าวในการประชุมครั้งที่ 7/2574  เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 64 อัยการสูงสุดจึงมีคำสั่งว่า  เป็นความผิดวินัยเล็กน้อยให้งดโทษโดยให้ว่ากล่าวตักเตือนตามนัยความเห็นของ ก.อ.ดังกล่าว และได้เสนอให้ที่ประชุม ก.อ.พิจารณาแล้วเห็นว่า การดำเนินคดีอาญาในความผิดเกี่ยวกับคดีจราจรและการสอบสวนขั้นต้นในความผิดคดีอาญาดังกล่าวได้สิ้นสุดแล้ว

 

สำหรับ เรื่องการกราบบังคมทูลโปรดเกล้าฯนายปรเมศวร์ ที่สำนักเลขาธิการครม.ได้คืนเรื่องกลับไปยัง สำนักงาน ก.อ.เเละสำนักงานอัยการสูงสุดหลายครั้งทั้งจากเหตุผลเรื่องการคดียังไม่สิ้นสุด เเละอยู่ระหว่างพิจารณาวินัย รวมถึงการยืนยันความเหมาะสม

เสนอชื่อองคมนตรี ทูลเกล้าฯ ปรเมศวร์ ขึ้นเป็นผู้ตรวจการอัยการ

 

ขอบคุณข้อมูลจาก Tnews