สระบุรี เตือนด่วน แนวกั้นน้ำพัง น้ำไหลทะลัก เตรียมขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูง

01 ตุลาคม 2564

จังหวัดสระบุรี เตือนด่วน น้ำกัดเซาะแนวกั้นน้ำพัง เตือน 3 อำเภอ อ.บ้านหมอ อ.หนองโดน อ.ดอนพุด เตรียมขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูง

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ช่วงบ่าย มีรายงานว่าแนวกั้นน้ำพังที่บริเวณถนนช่วงต้นคลอง 23 R ที่แยกจากคลองชัยนาท-ป่าสัก ทำให้น้ำไหลทะลักเข้าท่วมพื้นที่หมู่ 5 ตำบลสร่างโศก อำเภอบ้านหมอ ระดับน้ำสูงประมาณ 50 เซนติเมตร - 1 เมตร

โดยรายงานแจ้งว่า นายประทีป บริบูรณ์รัตน์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระบุรี แจ้งว่า ขณะนี้ระดับน้ำคลองชัยนาท-ป่าสัก มีระดับสูงขึ้น ทำให้น้ำกัดเซาะแนวบริเวณถนนช่วงต้นคลอง 23 R ที่แยกจากคลองชัยนาท-ป่าสัก (เกือกม้าโครงการชลประทานเริงรางคลอง 23 R) ขาดพังทลายทำให้น้ำไหลทะลักเข้าท่วมพื้นที่หมู่ 5 ตำบลสร่างโศก อำเภอบ้านหมอ ระดับน้ำสูงประมาณ 50 เซนติเมตร - 1 เมตร

มวลน้ำนี้จะไหลลงตำบลตลาดน้อย ตำบลโคกใหญ่ และตำบลหรเทพ อำเภอบ้านหมอ ตำบลหนองโดน อำเภอหนองโดน และอำเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี อีกทั้งระดับน้ำในคลองระพีพัฒน์ มีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

สระบุรี เตือนด่วน แนวกั้นน้ำพัง

 

ดังนั้นทางจังหวัดสระบุรี จึงขอให้อำเภอที่มีพื้นที่ติดกับคลองชัยนาท-ป่าสัก และคลองระพีพัฒน์ แจ้งเตือน บริษัท ห้างร้าน ที่ประกอบการในคลองชัยนาท-ป่าสัก และคลองระพีพัฒน์ เกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในกระชัง แพร้านอาหาร เป็นต้น รวมทั้งประชาชนที่อาศัยอยู่พื้นที่ริมสองฝั่งคลองชัยนาท ป่าสัก และคลองระพีพัฒน์ ขอให้เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด คอยรับฟังข่าวสารทางราชการอย่างต่อเนื่อง เพื่อเตรียมการขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงและให้ระวังสัตว์มีพิษ และสัตว์เลื้อยคลานที่มากับน้ำ

สระบุรี เตือนด่วน แนวกั้นน้ำพัง

สระบุรี เตือนด่วน แนวกั้นน้ำพัง

 

ขอบคุณข้อมูลจาก Tnews