คนละครึ่ง เฟส 3 รอบ 2 เงินเข้าวันนี้ สิทธิยังเหลือ สมัครรับเงินรวดเดียว

01 ตุลาคม 2564

โครงการคนละครึ่ง เฟส 3 โอนเงินรอบ 2 วันนี้ 1 ตุลาคม 2564 เข้า "แอปฯเป๋าตัง" ทั้งสิทธิยังคงเหลือ 8 แสนกว่าสิทธิ ประชาชนยังสมัครได้รับเงินรวดเดียว

โครงการคนละครึ่ง เฟส 3 ที่รัฐบาลได้ออกมาตรการมาเยียวยาและการฟื้นฟูเศรษฐกิจในประเทศ วันนี้ 1 ตุลาคม 2564 กระทรวงการคลังได้โอนเงินเข้า รอบที่ 2 แล้ว อีก 1,500 บาท เข้าแอปพลิเคชั่น "เป๋าตัง" โดยสามารถใช้จ่ายได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 

ทั้งนี้ ยังสิทธิของโครงการคนละครึ่ง เฟส 3 ยังเหลืออีก 882,334 สิทธิ ซึ่งประชาชนยังสามารถสมัครรับสิทธิได้อยู่ โดยจะได้รับเงินรวดเดียว 3,000 บาท

คนละครึ่ง เฟส 3 รอบ 2 เงินเข้าวันนี้

ผู้ที่สนใจลงทะเบียนสมัครคนละครึ่ง เฟส 3 สามารถลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com ช่วงเวลาการลงทะเบียน เวลา 06.00 - 22.00 น. ของทุกวัน

คุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการ
- มีบัตรประจำตัวประชาชนและเป็นบุคคลสัญชาติไทย
- อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียน
- ประชาชนสามารถเลือกลงทะเบียนได้ 1 โครงการเท่านั้น
- ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
   * ผู้ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สามารถตรวจสอบมาตรการสนับสนุนเพิ่มเติมจากภาครัฐฯ ได้ที่ www.cgd.go.th
- ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ (ผ่านบัตรประชาชน)
   * ตรวจสอบผู้ได้รับสิทธิผ่านบัตรประชาชนได้จาก www.เราชนะ.com
- ไม่เป็นผู้ใช้สิทธิโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้

คนละครึ่ง เฟส 3 รอบ 2 เงินเข้าวันนี้

 

สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ
1) ภาครัฐสนับสนุนการจ่ายให้ประชาชน 50%
2) รับสิทธิไม่เกิน 150 บาท/คน/วัน หรือสูงสุดไม่เกิน
3,000 บาทตลอดระยะเวลาโครงการ*
3)  ชำระเงินผ่าน G-Wallet กับร้านค้าที่ร่วมโครงการ
ระยะเวลาโครงการคนละครึ่งเฟส 3 ต้ังแต่1 กรกฏาคม - 31 ธันวาคม 2564 (หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง)

การลงทะเบียนรับสิทธิ สามารถลงทะเบียนได้ 2 ช่องทาง
- ลงทะเบียนผ่าน www.คนละครึ่ง.com
- ลงทะเบียนผ่านแอปฯเป๋าตัง พร้อมผูก G-wallet (กดแถบโครงการคนละครึ่ง) สำหรับผู้ที่เคยได้รับสิทธิโครงการ/มาตรการรัฐที่ใช้แอปฯเป๋าตัง

คนละครึ่ง เฟส 3 รอบ 2 เงินเข้าวันนี้