svasdssvasds
คำสั่งด่วนที่สุด ปลัดมท. ลงนาม ให้"นายก-ส.อบต." ทั่วประเทศพ้นเก้าอี้

คำสั่งด่วนที่สุด ปลัดมท. ลงนาม ให้"นายก-ส.อบต." ทั่วประเทศพ้นเก้าอี้

29 ก.ย. 2564 เวลา 21:05 น.23

คำสั่งด่วนที่สุด ปลัดกระทรวงมหาดไทย ให้นายก อบต.-สมาชิก อบต.ทั่วประเทศ พ้นเก้าอี้ เหตุ กกต. ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งท้องถิ่นตั้งแต่ 1 ต.ค.

 ปลัดกระทรวงมหาดไทย นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ลงนามในหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0818.2 ว/5540 เรื่อง การพ้นตำแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) และนายก อบต. เรียนถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ระบุว่า ตามที่ได้แจ้งแผนการจัดเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อทราบ และแจ้งให้องค์การบริหารส่วนตำบลดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องแล้วนั้น

กระทรวงมหาดไทยได้รับแจ้งจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ว่า เมื่อ กกต.ได้มีการประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จะมีผลทำให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพ้นจากตำแหน่งตั้งแต่วันที่ กกต.ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งตามมาตรา 142 แห่ง พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสถาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 ประกอบมาตรา 27 แห่ง พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562

คำสั่งด่วนที่สุด ปลัดมท. ลงนาม ให้"นายก-ส.อบต." ทั่วประเทศพ้นเก้าอี้


-ธ.ก.ส. ปล่อยกู้ฉุกเฉิน ดอกเบี้ย 0% 6 เดือน ช่วยเกษตรกรน้ำท่วม
-ป้าเป้า กระทำการอันควรขายหน้า เปลือยกายต่อหน้า คฝ. จ่อโดนหมายเรียก
-ชี้ช่องรวย! ขายของออนไลน์ ไม่บอกราคา แจ้งใน Inbox คนแจ้งรับส่วนแบ่ง 25%

 

 

affaliate-2

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลภายหลังจากการพ้นตำแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอแจ้งให้การพ้นจากตำแหน่งดังกล่าวให้ อบต.ทราบ

คำสั่งด่วนที่สุด ปลัดมท. ลงนาม ให้"นายก-ส.อบต." ทั่วประเทศพ้นเก้าอี้


 ขอขอบคุณข้อมูลจาก Tnews

affaliate-3
ข่าวล่าสุด
ข่าวที่น่าสนใจ
logo-pwa

เพิ่ม ThainewsOnline

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด