สรุป 10 มาตรการ หลังศบค.ไฟเขียว ลดเวลาเคอร์ฟิว

27 กันยายน 2564

สรุป 10 มาตรการ หลังศบค.ไฟเขียว เปิดฟิตเนส - เล่นดนตรีในร้านอาหารได้ ลดเวลาเคอร์ฟิว ขยับไปเป็นเวลา 22.00-04.00 น.

ผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ครั้งที่ 15/2564 ผ่านระบบ Video Conference ที่ห้อง PMOC ชั้น 2 ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม เป็นประธานการประชุม ได้มีการพิจารณาผ่อนปรนมาตรการต่างๆ เพิ่มเติม

โดยได้มีมติเห็นชอบให้ขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรเป็นคราวที่ 14 ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.จนถึงวันที่ 30 พ.ย.2564 รวมระยะเวลา 2 เดือน

ขณะที่ในส่วนของข้อกำหนดห้ามประชาชนออกนอกเคหสถานในเวลากลางคืน หรือเคอร์ฟิว จากเดิมกำหนดไว้ 21.00 -04.00 น. ขยับไปเป็นเวลา 22.00-04.00 น. นอกจากนี้ ยังผ่อนปรนมาตรการตามที่กระทรวงสาธารณสุข เสนอ อาทิ สถานประกอบการออกกำลังกาย หรือฟิตเนส ให้สามารถกลับมาเปิดให้บริการได้ รวมถึงอนุญาตให้สามารถเล่นดนตรีในร้านอาหารได้

10 มาตรการผ่อนคลายกิจกรรม

บทสรุป 10 มาตรการผ่อนคลายกิจกรรมที่ถูกสั่งปิด หลังปรับเวลาเคอร์ฟิวเป็น 4 ทุ่ม

1.) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน เปิดดำเนินการได้แต่ต้องผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดและคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพฯโดยกระทรวงสาธารณสุข กรมอนามัย

2.) ห้องสมุดสาธารณะ ห้องสมุดชุมชน ห้องสมุดเอกชนและบ้านหนังสือ

3.) พิพิธภัณฑ์ พิพิธภัณฑ์สถานพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น รวมถึงพิพิธภัณฑ์ในลักษณะเดียวกันแหล่งประวัติศาสตร์ หรือโบราณสถาณ

4.) ศูนย์การเรียนรู้ หรือศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา อุทยานวิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมหรือหอศิลป์ เปิดได้จำกัดจำนวน เช่น 1 คนต่อ 4 ตารางเมตรหรือให้เข้าชมได้ไม่เกิน 75% ตามกำหนด โดยสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ห้ามรับประทานอาหารและเคร่งครัดมาตรการสาธารณสุข

5.) กีฬาในร่ม ในห้องที่มีระบบปรับอากาศ ฟิตเนส

 

6.) ร้านทำเล็บ เปิดดำเนินการได้แต่ต้องนัดหมาย

7.) ร้านสัก เปิดดำเนินการได้โดยนัดหมายล่วงหน้าลูกค้าได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ หรือมีผลตรวจ ATK หรือ RT-PCR เป็นลบภายใน 72 ชั่วโมง

8.) สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (นวด สปา)เปิดดำเนินการได้ โดยนัดหมายล่วงหน้าจำกัดเวลาบริการไม่เกิน 2 ชั่วโมงต่อคน แต่ยังไม่เปิดบริการอบไอน้ำ สามารถเปิดบริการที่ใช้น้ำ เพื่อสุขภาพในกิจการสปาภายใต้พระราชบัญญัติประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ.2559 และลูกค้าได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์หรือ หรือมีผลตรวจ ATK หรือ RT-PCR เป็นลบภายใน 72 ชั่วโมง

9.) ธุรกิจโรงภาพยนตร์หรือฉายภาพยนตร์ เปิดดำเนินการได้ถึงเวลา 21.00 น.เว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร หรือลดจำนวนเหลือประมาณ 50% สวมหน้ากากตลอดเวลาและไม่รับประทานอาหาร

10.) การเล่นดนตรีในร้านอาหารเปิดดำเนินการได้ จำกัดจำนวนนักดนตรีไม่เกิน 3 คน นักดนตรีสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา นักร้องถอดหน้ากากอนามัย เฉพาะเวลาร้องเพลง หรือแสดง ห้ามสัมผัสคลุกคลีกันระหว่างนักร้อง นักดนตรีและลูกค้า ทั้งนี้ผู้ประกอบการต้องมีการตรวจสอบและปรับปรุงระบบหมุนเวียนอากาศรวมทั้งการจัดสถานที่ให้เป็นไปตามมาตรการ Covid Free Setting

- ร้านสะดวกซื้อ ตลาดสด ตลาดนัด ขยายเวลาปิดให้บริการในเวลา 21.00 น. จากเดิมคือ 20.00 น.

- ปรับเวลาเคอร์ฟิวจากเดิม 21.00-04.00 น. ขยับเป็นเวลา 22.00-04.00 น.อย่างน้อย 15 วัน

- เปิดพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยวในพื้นที่ที่มีผู้ติดเชื้อน้อยมาก หรือพื้นที่สีฟ้า โดยกำหนดรูปแบบการท่องเที่ยวขึ้นอยู่กับลักษณะและความพร้อมของพื้นที่ด้วย

อย่างไรก็ตาม ระดับของพื้นที่สถานการณ์ย่อยยังคงระดับเดิมคือพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม) 29 จังหวัด พื้นที่ควบคุมสูงสุด (สีแดง) 37 จังหวัดและพื้นที่ควบคุม (สีส้ม) 11 จังหวัด

10 มาตรการผ่อนคลายกิจกรรม

ข้อมูลจาก js100

 

ขอบคุณข้อมูลจาก Tnews