เช็คสิทธิ โอนเงินเยียวยา ม.33 ม.40 ประกันสังคม 27-28ก.ย. เงินเข้า10,000

26 กันยายน 2564

สรุปวันโอนเงินเยียวยา ผู้ประกันตน มาตรา 33 มาตรา 39 มาตรา 40 เดือนกันยายน2564 ม.33 รับ 2,500 บาท ม.40 รับ 10,000 บาท

  ผู้ประกันตน ม.33 ใน 13 จังหวัดสีแดงเข้ม ได้เเก่ กทม. นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา ชลบุรี ฉะเชิงเทรา พระนครศรีอยุธยา จำนวน 3.5 ล้านคน  ประกันสังคม เตรียมโอนเงินเยียวยา 2,500 บาท รอบ 2 ในช่วงวันที่ 27 – 28 ก.ย. 64 นี้ ผ่านบัญชีธนาคารที่ผูกไว้กับพร้อมเพย์เอาไว้  หากคุณสมบัติตามเกณฑ์แต่ขึ้นไม่ได้รับสิทธิ ให้เช็คสิทธิประกันสังคม ยื่นทบทวนสิทธิ ภายใน 31 ตุลาคมนี้  www.sso.go.th


   ด้านในส่วนของการเยียวยาประกันสังคม  ผู้ประกันตน ม.40 มาตรา 40 ผู้ที่มีสามารถยื่นทบทวนสิทธิ มีสถานะสีเขียว หรือเป็นผู้ที่สมัครเป็นผู้ประกันตนและจ่ายเงินสมทบงวดแรกตามวันที่กำหนดไว้ก่อนหน้านี้ คือ

โอนเงินเยียวยา 2,500 บาท ม.33

พื้นที่สีแดงเข้ม 10 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร, นครปฐม, นนทบุรี, ปทุมธานี, สมุทรปราการ, สมุทรสาคร, นราธิวาส, ปัตตานี, ยะลา และ สงขลา ที่สมัคร มาตรา 40 ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 และจ่ายเงินสมทบงวดแรกภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2564

พื้นที่สีแดงเข้ม 3 จังหวัด ได้แก่ ฉะเชิงเทรา, ชลบุรี และ พระนครศรีอยุธยา


พื้นที่สีแดงเข้ม 16 จังหวัด ได้แก่ กาญจนบุรี, ตาก, นครนายก, นครราชสีมา, ประจวบคีรีขันธ์, ปราจีนบุรี, เพชรบุรี, เพชรบูรณ์, ระยอง, ราชบุรี, ลพบุรี, สิงห์บุรี, สมุทรสงคราม, สระบุรี, สุพรรณบุรี และ อ่างทอง ที่สมัคร มาตรา 40 และจ่ายเงินสมทบงวดแรกในวันที่ 24 สิงหาคม 2564

เช็คสิทธิ โอนเงินเยียวยา ม.33 ม.40 ประกันสังคม 27-28ก.ย. เงินเข้า10,000

**สรุปวันโอนเงินเยียวยา ประกันสังคม ผู้ประกันตน ม.33 ม.39 และ ม.40 ภายในเดือน กันยายน 2564**
 

วันที่ 20 กันยายน 2564
โอนเงินเยียวยาให้ผู้ประกันตน มาตรา 40 หรือ ม.40 ในพื้นที่ 16 จังหวัดสีแดงเข้ม ประกอบด้วย นครราชสีมา ระยอง ราชบุรี สระบุรี สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ลพบุรี เพชรบูรณ์ ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี เพชรบุรี ตาก อ่างทอง นครนายก สมุทรสงคราม และ สิงห์บุรี กลุ่มที่สมัครขึ้นทะเบียนและจ่ายเงินสมทบเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 ระหว่างวันที่ 4 สิงหาคม - 24 สิงหาคม 2564 จำนวน 1,935,325 คน คนละ 5,000 บาท

วันที่ 21 กันยายน 2564
โอนเงินเยียวยา มาตรา 39 รอบ 2 ให้ผู้ประกันตนมาตรา 39 ในพื้นที่ 13 จังหวัดสีแดงเข้ม ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา ชลบุรี ฉะเชิงเทรา และ พระนครศรีอยุธยา จำนวน 1,164,382 คน คนละ 5,000 บาท

เช็คสิทธิประกันสังคม 27-28ก.ย. เงินเข้า 10,000

วันที่ 22 กันยายน 2564
โอนเงินเยียวยา มาตรา 40 รอบ 2 ให้ผู้ประกันตนมาตรา 40 ในพื้นที่ 13 จังหวัดสีแดงเข้ม ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา ชลบุรี ฉะเชิงเทรา และ พระนครศรีอยุธยา จำนวน 2,000,000 คน คนละ 5,000 บาท

 

- ปปง. ยึดทรัพย์ “พิยดา” ร้าน Phonebymint หลอกขายมือถือ พร้อมแนะวิธีเอาเงินคืน

- ประวัติไม่ธรรมดา “พิยดา” บอสใหญ่ร้านมือถือ หลอกขายเด็กวัย 14 เครียดดับ

- กรมราชทัณฑ์ แถลง ไม่พบเรือนจำระบาดใหม่ต่อเนื่อง

วันที่ 23 กันยายน 2564
โอนเงินเยียวยา มาตรา 40 รอบ 2 ให้ผู้ประกันตนมาตรา 40 ในพื้นที่ 13 จังหวัดสีแดงเข้ม ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา ชลบุรี ฉะเชิงเทรา และ พระนครศรีอยุธยา จำนวน 1,953,767 คน คนละ 5,000 บาท

 

โอนเงินเยียวยา 2,500 บาท ม.33
วันที่ 27 กันยายน 2564
เริ่มโอนเงินเยียวยา มาตรา 33 รอบ 2 ให้ผู้ประกันตน มาตรา 33 ใน 9 กลุ่มกิจการ ในพื้นที่ 13 จังหวัดสีแดงเข้ม ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา ชลบุรี ฉะเชิงเทรา และ พระนครศรีอยุธยา จำนวน 2,000,000 คน คนละ 2,500 บาท

โอนเงินเยียวยา 2,500 บาท ม.33

วันที่ 28 กันยายน 2564
เริ่มโอนเงินเยียวยา มาตรา 33 รอบ 2 ให้ผู้ประกันตน มาตรา 33 ใน 9 กลุ่มกิจการ ในพื้นที่ 13 จังหวัดสีแดงเข้ม ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา ชลบุรี ฉะเชิงเทรา และ พระนครศรีอยุธยา จำนวน 1,017,296 คน คนละ 2,500 บาท

วันที่ 28 กันยายน 2564
โอนเงินเยียวยา ม.40 ให้ผู้ประกันตนมาตรา 40 ในพื้นที่ 3 จังหวัด คือ ชลบุรี ฉะเชิงเทรา และ พระนครศรีอยุธยา ที่ขึ้นทะเบียนและจ่ายเงินสมทบเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 รายใหม่ ในช่วงวันที่ 4 สิงหาคม - 24 สิงหาคม 2564 จำนวน 356,328 แสนคน คนละ 10,000 บาท

 

 

โอนเงินเยียวยา 2,500 บาท ม.33

  ทั้งนี้ ประกันสังคม แจ้งว่า ผู้ตรวจสอบสิทธิแล้วพบว่าได้รับสิทธิ มีสถานะสีเขียว  แต่ไม่ได้รับเงิน  ไม่ต้องทบทวนสิทธิ ให้ตรวจสอบข้อมูลบัญชีพร้อมเพย์ และชื่อของตนเอง จากนั้นรอรับเงินเยียวยาผ่านบัญชีพร้อมเพย์ที่ถูกต้อง โดยสำนักงานประกันสังคมจะโอนเงินรอบเก็บตกทุกวันพฤหัสบดีของเเต่ละสัปดาห์ จนได้รับครบทุกคน
หากมีคุณสมบัติครบ เป็นผู้ประกันตนสัญชาติไทย อยู่ในพื้นที่ 13 จังหวัด และอยู่ใน 9 กลุ่มกิจการ แต่ไม่ได้รับสิทธิ สามารถเช็คสิทธิประกันสังคม ยื่นทบทวนสิทธิเยียวยาได้ที่ https://www.sso.go.th/eform_news/ ภายในวันที่ 31 ต.ค.64

ขอบคุณ
NationPhoto

 

 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก Tnews