สินเชื่อบัวหลวงสุขใจ ให้ยืม 50,000 ผ่อน1,400ต่อเดือน ไม่ต้องค้ำประกัน

สินเชื่อบัวหลวงสุขใจ ให้ยืม 50,000 ผ่อน1,400ต่อเดือน ไม่ต้องค้ำประกัน

26 ก.ย. 2564 เวลา 15:30 น.281

เงินกู้อเนกประสงค์ ธนาคารกรุงเทพ ให้ยืมเงิน 50,000 บาท ผ่อนเดือนละ 1,400 "สินเชื่อบัวหลวงสุขใจ"ไม่ต้องค้ำประกัน

โดย สินเชื่อส่วนบุคคล  ธนาคารกรุงเทพ สินเชื่อบัวหลวงสุขใจ  เงินกู้อเนกประสงค์ เติมเต็มทุกไลฟ์สไตล์  ยืมเงินที่ 15,000 บาท เลือกผ่อนชำระเงินคืน 60 เดือน ก็ผ่อนเพียงเดือนละ 500 บาท หากยืม 50,000 บาท ผ่อนคืน 60 เดือน ก็เพียงเดือนละ 1,400 บาท แต่ถ้ากู้ที่ 150,000 บาท ต่อเดือนที่ต้องจ่ายก็ 4,000 บาท เท่านั้น ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ หรือบุคคลค้ำประกัน 


วงเงินอนุมัติ เบิกรับเต็มจำนวน เข้าบัญชีทันใจ

วงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้ประจำต่อเดือน ตั้งแต่ 15,000 - 1 ล้านบาท อนุมัติและรับเงินก้อนเข้าบัญชีเงินเดือนของคุณทันที
ธนาคารกรุงเทพ สินเชื่อบัวหลวงสุขใจ

ชำระคืน สบาย ๆ สูงสุด 60 เดือน

ผ่อนสบายแบบลดต้นลดดอก สูงสุด 60 เดือน เลือกระยะเวลาผ่อนชำระเองได้ และชำระคืนด้วยยอดเงินเท่า ๆ กันทุกเดือน
 

สะดวกสบาย สมัครง่าย ไม่ยุ่งยาก

คล่องตัวยิ่งขึ้นโดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ หรือบุคคลค้ำประกัน

ธนาคารกรุงเทพ สินเชื่อบัวหลวงสุขใจ

ค่าธรรมเนียม

ฟรี ค่าธรรมเนียมดำเนินการ
ค่าอากรแสตมป์ 0.05% ของวงเงินกู้
ค่าธรรมเนียมการชำระคืนก่อนกำหนด (ปีแรก) 2% ของเงินต้นคงเหลือ
ค่าธรรมเนียมการขอใบแจ้งยอดบัญชีสินเชื่อ (ย้อนหลังเกิน 3 เดือน) 200 บาทต่อฉบับ

 

- ฉีดไฟเซอร์นักเรียนกลุ่มเสี่ยง ไม่พบผลข้างเคียง เร่งฉีดเพิ่มก่อนเปิดเรียน

- คนละครึ่งเฟส 3 เปิดลงทะเบียนต่อเนื่อง 1 ตุลาคม รับเงิน 3,000

- "ออมสิน" ปล่อยสินเชื่อไทรทอง ให้กู้สูงสุด10ล. เปลี่ยนทรัพย์สิน ให้เป็นเงิน

affaliate-2

เอกสารประกอบการขอสินเชื่อ

บัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน
สลิปเงินเดือน (ต้นฉบับ) หรือหนังสือรับรองเงินเดือนจากบริษัท (ย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือน นับจากปัจจุบัน)
บัญชีธนาคารที่เงินเดือนเข้าย้อนหลัง 6 เดือนต่อเนื่องกัน นับจากปัจจุบัน
สมุดบัญชีธนาคารหน้าแรกที่เงินเดือนเข้าเพื่อโอนเงินสินเชื่อบัวหลวงสุขใจเข้าบัญชี
 

ช่องทางการชำระเงิน

ชำระโดยการหักบัญชีอัตโนมัติจากเงินฝากสะสมทรัพย์ (บัญชีเงินเดือน) ที่มีกับธนาคารกรุงเทพ
ชำระเพิ่มเติมด้วยเงินสด หรือเช็ค ณ เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงเทพ ทุกสาขาทั่วประเทศ
 

 

อัตราดอกเบี้ย

วงเงิน (บาท) ไม่เกิน 30,000 อัตราดอกเบี้ยกรณีปกติ (ต่อปี) 23%
วงเงิน (บาท) 30,001 - 100,000 อัตราดอกเบี้ยกรณีปกติ (ต่อปี) 21%
วงเงิน (บาท) 100,001 - 200,000 อัตราดอกเบี้ยกรณีปกติ (ต่อปี) 20%
วงเงิน (บาท) 200,001 - 300,000 อัตราดอกเบี้ยกรณีปกติ (ต่อปี) 18%
วงเงิน (บาท) 300,001 - 1,000,000 อัตราดอกเบี้ยกรณีปกติ (ต่อปี) 16%
ธนาคารกรุงเทพ สินเชื่อบัวหลวงสุขใจ

เพดานอัตราดอกเบี้ย รวมค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องสำหรับสินเชื่อที่ทำสัญญาก่อนวันที่ 1 สิงหาคม 2563 เท่ากับ 28% ต่อปี
เพดานอัตราดอกเบี้ย รวมค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องสำหรับสินเชื่อที่ทำสัญญาตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป เท่ากับ 25% ต่อปี
อัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ คิดจากอัตราดอกเบี้ยกรณีปกติสูงสุดตามสัญญาบวกเพิ่มไม่เกิน 3% ต่อปี ของยอดเงินต้นในค่างวดที่ผิดนัดชำระ ทั้งนี้ เมื่อรวมแล้วไม่เกินเพดานอัตราดอกเบี้ย รวมค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 เป็นต้นไป
ในการเรียกเก็บอัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ข้างต้น มีระยะเวลาผ่อนผัน (Grace Period) 7 วัน นับจากวันครบกำหนดชำระคืน
 

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

บุคคลสัญชาติไทย อายุระหว่าง 20 - 59 ปี
เป็นพนักงานประจำที่มีบัญชีเงินเดือนกับธนาคารกรุงเทพ และทำงานกับกิจการนายจ้างที่ได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการ*
มีรายได้ประจำตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป
มีประสบการณ์ทำงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก Tnews

affaliate-3
ข่าวล่าสุด
ข่าวที่น่าสนใจ