ปิด รพ.สนามบุษราคัม 30 ก.ย. นี้ หลังดูแลผู้ป่วยโควิดมากว่า 2 หมื่นคน

24 กันยายน 2564

กระทรวงสาธารณสุขประกาศปิด โรงพยาบาลสนามบุษราคัม ที่อิมแพค เมืองทองธานี หลังดูแลผู้ป่วยโควิดมากว่า 2 หมื่นคน

เมื่อวันที่ 23 ก.ย 64 นพ.กิตติศักดิ์ อักษรวงศ์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงสาธารณสุข และผู้อำนวยการโรงพยาบาลบุษราคัม กล่าวในการแถลงข่าว 130 วันปฏิบัติงานโรงพยาบาลบุษราคัม โดยระบุว่า กระทรวงสาธารณสุข ได้เปิดโรงพยาบาลบุษราคัมที่อิมแพค เมืองทองธานี เป็นโรงพยาบาลสนามขนาดใหญ่ ขนาด 3,700 เตียง เพื่อรองรับผู้ป่วยโควิด-19 อาการปานกลางจนถึงอาการรุนแรงในกทม.และปริมณฑลที่เพิ่มขึ้น ให้เข้าถึงการดูแลรักษา ในระยะแรกได้ทำการเปิดในวันที่ 14 พ.ค. จำนวนเตียง 1,100 เตียง ระยะที่ 2 เปิดในวันที่ 28 พ.ค. เพิ่มจำนวนเตียง 1,100 เตียง รวมเป็น 2,200 เตียง และดำเนินการดูแลผู้ป่วยมาโดยตลอด

ประกาศปิด รพ.สนามบุษราคัม

ในเดือน ก.ค. มีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก และเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เนื่องจากการระบาดของสายพันธุ์เดลต้า จึงได้ทำการเปิดระยะที่ 3 ในวันที่ 4 ก.ค. จำนวน 1,500 เตียง รวมแล้วในขณะนั้นมีเตียงทั้งหมด 3,700 เตียง หลังจากเปิดได้เพียง 5 วัน ก็มีผู้ป่วยเข้ามานอนเต็มทุกเตียง ซึ่งโดยปกติจะรับผู้ป่วยใหม่มาแอดมิทไม่เกิน 100 คนต่อวัน แต่ในช่วงเดือนกรกฎาคมมีผู้ป่วยใหม่มาแอดมิทประมาณ 300-400 คนต่อวัน

ประกาศปิด รพ.สนามบุษราคัม

หลังจากนั้นก็มีคนไข้อาการหนักเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ที่เป็นผู้ป่วยภายในของทาง รพ.สนามบุษราคัม เอง เนื่องจากเราไม่ปฏิเสธผู้ป่วย เรารับผู้ป่วยในทุกประเภทที่ไปถึง รพ. ขณะเดียวกัน ผู้ป่วยมีอาการหนัก เราเองกลับไม่สามารถที่จะส่งต่อไป รพ.ที่มีศักยภาพสูงกว่าได้ เนื่องจากว่า รพ.ต่างๆ ที่เป็น รพ.ขนาดใหญ่ในกรุงเทพฯ ก็มีภาระงาน มีเตียงที่ดูแลผู้ป่วยหนักเต็มแล้วเช่นเดียวกัน ในช่วงเดือน ก.ค.-ส.ค. รพ.บุษราคัมจำเป็นต้องดูแลผู้ป่วยที่เกินกว่าภารกิจ คือผู้ป่วยที่อาการหนักในระดับสีแดง-แดงเข้ม ในบางครั้งมีการใส่เครื่องช่วยหายใจชนิดไฮ โฟลว์ ถึง 200 ตัวต่อวัน มีผู้ป่วยที่ต้องใส่ท่อช่วยหายใจ และเครื่องช่วยหายใจ 10 คนต่อวัน

 

ดังนั้น ในช่วงนั้นเองจึงได้ขออนุมัติจากศูนย์ปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินในการขอเปิดหอผู้ป่วยวิกฤต เพื่อดูแลผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงอีก 17 เตียง ในวันที่ 4ส.ค.ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นผู้ป่วยจาก รพ.บุษราคัม ทั้งหมด และยังมีผู้ป่วยที่ต้องการใส่เครื่องช่วยหายใจอีกจำนวนมาก จึงขออนุมัติเปิดหอผู้ป่วยกึ่งวิกฤตอีก 32 เตียง เมื่อวันที่ 1 ก.ย.

ประกาศปิด รพ.สนามบุษราคัม

นพ.กิตติศักดิ์ ยังกล่าวเพิ่มเติมถึงผลการดำเนินการของ รพ.บุษราคัม ในช่วง 130 วัน ว่า สามารถดูแลผู้ป่วยไปทั้งหมด 20,289 ราย ผู้ป่วยวิกฤต 92 ราย กึ่งวิกฤต 55 ราย อย่างไรก็ตาม จากมาตรการต่างๆนั้นส่งผลให้จำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายวันลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในเดือน ก.ย. และพบว่าในช่วง 1-2 สัปดาห์ที่ผ่านมา ผู้ป่วยที่ติดต่อ รพ.บุษราคัม น้อยลงมาก โดยมีประมาณ 5 รายต่อวัน ซึ่งผู้ป่วยรายอื่นก็ได้รักษาจนหาย และกลับบ้านไปหมดแล้ว ตั้งแต่วันที่ 20 ก.ย. จึงได้มีข้อสรุปว่า กระทรวงสาธารณสุขจะปิดให้บริการ รพ.บุษราคัม โดยกำหนดรื้อถอนให้แล้วเสร็จในวันที่ 30 ก.ย.นี้ และมอบพื้นที่คืนให้กับอิมแพ็คอารีนา เมืองทองธานี ในวันที่ 1 ต.ค.นี้ และจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกทม.และปริมณฑล ซึ่งมีโรงพยาบาลสนามทั้งของภาครัฐและเอกชนในการดูแลผู้ป่วยหลังจากนี้ ขอบคุณบุคลากรกระทรวงสาธารณสุขทุกกรมทุกสังกัด ทั้งจากส่วนกลางและภูมิภาคที่มาร่วมปฏิบัติงานในภาวะวิกฤต ด้วยความเต็มใจ 

 

ขอบคุณข้อมูลจาก Tnews