กรมบัญชีกลาง แจง ข้าราชการ พม.ยักยอกเงินกลุ่มเปราะบาง ไม่ได้อยู่ในสังกัด

21 กันยายน 2564

กรมบัญชีกลางขอชี้แจง ข้าราชการกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ยักยอกเงินกลุ่มเปราะบาง ไม่ใช่บุคลากรในสังกัด

  รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง นางแก้วกาญจน์ วสุพรพงศ์  ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ตามที่มีการแถลงข่าวการจับกุมข้าราชการระดับชำนาญการ กระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ข้อหาฉ้อโกงเงินที่ใช้ดูแลกลุ่มเปราะบาง ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ระหว่างเดือนมิถุนายนถึงกันยายน เข้าบัญชีส่วนตัว เป็นจำนวนเงินกว่า  13 ล้านบาท โดยมีการกล่าวอ้างว่าเจ้าหน้าที่รายดังกล่าว เคยเป็นบุคลากร ของกรมบัญชีกลางนั้น

 นางแก้วกาญจน์ วสุพรพงศ์  รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง

 

กรมบัญชีกลางขอชี้แจงว่าผู้กระทำผิดรายดังกล่าว ไม่เคยเป็นข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว หรือเจ้าหน้าที่ของกรมบัญชีกลาง และข่าวดังกล่าวไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการดำเนินงานของกรมบัญชีกลางแต่อย่างใด
 

กรมบัญชีกลาง แจง ข้าราชการ พม.ยักยอกเงินกลุ่มเปราะบาง ไม่ได้อยู่ในสังกัด

 

อ่านข่าวเพิ่มเติม :

กรมบัญชีกลาง กำหนดการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล กรณีเสี่ยง - ติดเชื้อโควิด 19

จับกุม ตำรวจ. ใช้รถขนผู้ต้องกักขัง ขนบุหรี่เถื่อนจากเขมรเข้าไทย

กรมบัญชีกลาง แจง ข้าราชการ พม.ยักยอกเงินกลุ่มเปราะบาง ไม่ได้อยู่ในสังกัด


 ขอขอบคุณข้อมูลจาก Tnews