หมอธีระวัฒน์ เผยความเสี่ยง หัวใจอักเสบจาก ไฟเซอร์ โมเดอร์นา แต่ละช่วงอายุ

21 กันยายน 2564

ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา เปิดเผยถึงข้อมูลความเสี่ยง หัวใจอักเสบจาก วัคซีนไฟเซอร์ วัคซีนโมเดอร์นา แต่ละช่วงอายุ

ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้โพสต์ในเพจ ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา Thiravat Hemachudha

หัวใจอักเสบจากไฟเซอร์/โมเดอร์นา

หมอดื้อ

21/9/64

หมอธีระวัฒน์ เผยข้อมูลความเสี่ยง หัวใจอักเสบจาก ไฟเซอร์ โมเดอร์นา

ในการรวบรวมจาก CDC สหรัฐ ความเสี่ยงในการเกิดกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ ภายในเจ็ดวันจาก ไฟเซอร์ โมเดอร์นา

(23 มิถุนายน 2564)

ช่วงอายุ 12 ถึง 17 ปี

ผู้ชาย 62.75 ต่อ 1 ล้านโดส

ผู้หญิง 8.68 ต่อ 1 ล้าน โดส

ช่วงอายุ 18 ถึง 24

ผู้ชาย 50.49 ต่อ ผู้หญิง4.39

ช่วงอายุ 25 ถึง 29 ปี

ผู้ชาย 16.27 ต่อผู้หญิง 1.69

ช่วงอายุ 30 ถึง 39 ปี

7.34 ต่อ 1.18

ช่วงอายุ 40 ถึง 49 ปี

3.96 ต่อ 1.81

ช่วงอายุ 50 ถึง 64 ปี

1.11 ต่อ 0.96

อายุ 65 ปีขึ้นไป

0.61 ต่อ 0.46

 

อ่านเพิ่มเติม : 

- หมอธีระวัฒน์ เตือน ระวัง "ปะทุสายพันธุ์เพี้ยน"
- "หมอธีระวัฒน์"แนะฉีดวัคซีนไปแล้วครบสองเข็ม อาจต้องกระตุ้นเข็มสาม

CDC สรุปในวันที่ 8 กันยายน 2564

มักเกิดในผู้ชายอายุไม่มาก

มักเกิดตามหลังเข็มที่สอง

เกิดขึ้นภายในไม่กี่วันหลังได้รับวัคซีน

ตอบสนองต่อการรักษาดีแต่ต้องปรึกษาหมอหัวใจในเรื่องการออกกำลังและการเล่นกีฬาหลังจากที่ออกจากโรงพยาบาลแล้ว

อนึ่ง กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบภายใน 42 วันหลังจากที่ได้รับวัคซีนไม่ปรากฏในรายงานวัคซีนหัด คางทูม หัดเยอรมัน อีสุกอีใสโปลิโอหรือไข้เหลือง (vaccine safety data link) มีรายงานสองสามรายในวัคซีนไข้หวัดใหญ่แต่ความเชื่อมโยงไม่ชัดเจน

หมอธีระวัฒน์ เผยข้อมูลความเสี่ยง หัวใจอักเสบจาก ไฟเซอร์ โมเดอร์นา

 

ขอบคุณข้อมูลจาก Tnews