ออมสิน ปล่อยกู้เสริมสภาพคล่อง ดอกเบี้ย 0%

21 ก.ย. 2564 เวลา 10:48 น.205

ออมสิน ปล่อยกู้เสริมสภาพคล่อง ผ่อน 0% 6 เดือน แรกไม่ต้องจ่ายต้น - ดอก กู้ปีนี้จ่ายปีหน้า เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระในสถานการณ์โควิด-19

เมื่อวันที่ 20 ก.ย.64 ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน  นายวิทัย รัตนากร  ได้เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยเฉพาะการผ่อนชำระหนี้ต่างๆ ที่อัตราดอกเบี้ยสูง ธนาคารจึงเปิดกู้ สินเชื่อไทรทองอเนกประสงค์ เพื่อเสริมภาพคล่อง หรือนำไปไถ่ถอนจำนองสินเชื่อ เพื่อการอุปโภคบริโภคจากสถาบันการเงินอื่น ซึ่งผ่อนปรนให้ใช้หลักทรัพย์หลายประเภทมาค้ำประกันเงินกู้ ภายใต้แคมเปญ “กู้ปีนี้ ผ่อนปีหน้า” โดย 6 เดือนแรก ไม่ต้องชำระเงินต้นและดอกเบี้ย เพื่อให้คลายกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายในช่วงที่ยังคงต้องเผชิญกับสถานการณ์โควิด-19 เมื่อกู้กับธนาคารออมสิน

สินเชื่อไทรทองอเนกประสงค์ เป็นสินเชื่อที่สามารถเปลี่ยนทรัพย์สินที่มีอยู่ให้เป็นเงินช่วยเสริมสภาพคล่องในยามฉุกเฉิน โดยใช้บ้าน ที่ดิน สวนไร่นา หรือคอนโดที่ปลอดภาระจำนองเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน วงเงินกู้สูงสุด 10 ล้านบาท ระยะเวลาผ่อนชำระนานสูงสุด 25 ปี ปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 6 เดือนแรก เดือนที่ 7-24 ผ่อนชำระเพียงล้านละ 5,500 บาทต่อเดือน หลังจากนั้นคิดอัตราดอกเบี้ย MRR (ปัจจุบัน MRR ของธนาคารออมสินเท่ากับ 6.245%) หรือคิดเป็นอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี เพียง 4.914% ต่อปีเท่านั้น ในกรณีผู้กู้ประสงค์ทำประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองวงเงินสินเชื่อตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด

ออมสิน ให้ กู้เสริมสภาพคล่อง ผ่อน 0% 6 เดือน แรกไม่ต้องจ่ายต้น - ดอก


 อ่านข่าวเพิ่มเติม :
"ออมสิน" ปล่อยกู้ฉุกเฉิน "กู้ปีนี้ ผ่อนปีหน้า" ดอกเบี้ย 0% ล้านละ 2,000 บ.

เช็กเลย "สินเชื่ออิ่มใจ" ของ ธนาคารออมสิน วงเงิน 1 แสน ใครบ้างมีสิทธิ์กู้

 

affaliate-2

ทั้งนี้ ภายใต้แคมเปญดังกล่าวผู้กู้จะต้องได้รับอนุมัติและจัดทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2564 โดยสามารถติดต่อยื่นกู้ที่สาขาธนาคารออมสินทุกแห่งทั่วประเทศได้ตั้งแต่บัดนี้ หรือศึกษารายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.gsb.or.th , facebook : GSB Society หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ GSB Contact Center โทร.1115

ออมสิน ให้ กู้เสริมสภาพคล่อง ผ่อน 0% 6 เดือน แรกไม่ต้องจ่ายต้น - ดอก

 

 

 ขอขอบคุณข้อมูลจาก Tnews


 

 

 

affaliate-3