ไพศาล เปิดเผยเรื่องราว นาคหลวงรูปสุดท้ายในรัชกาลที่ 9

20 กันยายน 2564

เผยเรื่องราวจากการที่ นายไพศาล พืชมงคล อดีตกรรมการผู้ช่วยรองนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ได้โพสต์ข้อความระบุหัวข้อ พระมหาไพรวัลย์นาคหลวงรูปสุดท้ายในรัชกาลที่ 9

 จากกรณีโพสต์ของ นายไพศาล พืชมงคล อดีตกรรมการผู้ช่วยรองนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ได้ออกมาโพสต์ข้อความระบุว่า 

พระมหาไพรวัลย์นาคหลวงรูปสุดท้ายในรัชกาลที่ 9

1. เมื่อวานนี้ พระมหาสมปอง และพระมหาไพรวัลย์มาเยี่ยม ได้สนทนากัน เกี่ยวกับลีลาการสอนของพระพุทธเจ้า ที่ทรงสอนตามสถานการณ์ และอัชฌาศัยผู้ฟัง
จากนั้นก็จะทรงดึงเข้ามายังพุทธธรรม และแสดงอริยสัจ
และได้มอบหนังสือ"ศาสดาปฏิภาณ" ซึ่งท่านบุศย์ ขันธวิทย์ อดีตประธานสภากรรมการสำนักธรรมนิติ ซึ่งเป็นสหายในธรรมของสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวรได้แต่งขึ้นเมื่อ50ปีก่อน เป็นเรื่องวิธีและลีลาตรัสสอนของพระพุทธเจ้า ให้ท่านรับไปพิจารณาศึกษา

 

ไพศาล เผยเรื่องราว พระมหาไพรวัลย์นาคหลวงรูปสุดท้ายในรัชกาลที่ 9

2.พระมหาไพรวัลย์เล่าให้ฟังว่า ท่านเป็นลูกชาวบ้านยากจน ไม่มีโอกาสศึกษาเล่าเรียน จึงได้อาศัยร่มเงาพุทธศาสนา บวชเป็นสามเณร ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนอย่างจริงจัง ครั้นถึงเกณฑ์สอบนักธรรม และเปรียญธรรม ท่านก็สอบได้นักธรรมเอกรวดเดียว และสอบรวดเดียวได้เปรียญธรรม 9 ประโยคตั้งแต่ยังเป็นสามเณร

3.เมื่อท่านสำเร็จเปรียญธรรม 9 ประโยค ตั้งแต่เป็นสามเณร ก็ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 รับเป็นนาคหลวง และเป็นเจ้าภาพอุปสมบทที่วัดพระแก้ว
ท่านเป็นลูกชาวบ้านยากจน ไม่เคยคิดว่า จะมีโอกาสได้รับพระมหากรุณาธิคุณอนุเคราะห์เป็นเจ้าภาพงานบวชเป็นนาคหลวงในขณะที่พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงประชวร
ในการนั้นท่านก็ได้รับธุระประกาศพระพุทธศาสนา นับเป็นนาคหลวงรูปสุดท้ายในรัชกาลที่ 9
ท่านสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และทราบซึ้งใจที่สุดในชีวิตและตั้งใจสนองพระเดชพระคุณตามที่ทรงอาราธนา
เสร็จการแล้ว ทรงโปรดให้รถยนต์หลวงเชิญเครื่องอัฐบริขารที่ทรงพระราชทาน และรับพระมหาไพรวัลย์ไปส่งถึงวัด


 อ่านข่าวเพิ่มเติม :

เปิดประวัติ "พระมหาไพรวัลย์ วรวณฺโณ" กว่าจะมีวันนี้ได้ บอกเลยว่าไม่ง่าย

- พระมหาไพรวัลย์ สอนให้เข้าใจใหม่ กับความคิดที่ว่า บุญพาวาสนาส่ง

 

พระมหาบอกว่า ในการเทศนาของท่าน บางครั้งท่านก็ติเตียนการสร้างกรรมทำชั่วของนักการเมืองผู้มีอำนาจ แต่ท่านยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติ คิอชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
พระมหาบอกว่า บ้านเมืองทุกวันนี้มีความแตกแยกอย่างมากโดยเฉพาะคนต่างวัย พูดจากันไม่รู้เรื่อง เป็นหน้าที่ของท่านที่จะต้องพูดจากันให้เข้าใจ โดยอาศัยหลักพุทธธรรม และชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
จึงนำความมาเล่าสู่กันฟัง เพื่อเป็นที่ตั้งแห่งความสามัคคี ปองดองภายในชาติ 

พระมหาไพรวัลย์นาคหลวงรูปสุดท้ายในรัชกาลที่ 9


 ขอขอบคุณข้อมูลจาก Tnews