"เชาวน์ สายเชื้อ" อดีตปธ.ศาล รธน.คนแรก สิ้นแล้ว

20 กันยายน 2564

ขอแสดงความเสียใจ "เชาวน์ สายเชื้อ อดีตประธานศาลรัฐธรรมนูญคนแรก เสียชีวิตด้วยโรคชราและหัวใจล้มเหลว ที่ รพ.จุฬาลงกรณ์

เมื่อวันที่ 19 กันยายน ที่ผ่านมานั้น มีรายงานข่าวว่า นายเชาวน์ สายเชื้อ อดีตประธานศาลรัฐธรรมนูญคนแรกของประเทศไทย ได้ถึงแก่อนิจกรรมแล้ว ในวัย 91 ปี ด้วยโรคชราและหัวใจล้มเหลว วันที่ 19 กันยายน เวลาประมาณ 01.00 น. ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ทั้งนี้ ในวันจันทร์ที่ 20 กันยายน 64  จะมีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ ณ วัดโสมนัสวิหาร เวลา 16.30 น. สวดพระอภิธรรม เวลา 17.30 น. ศาลา 10 และพระราชทานเพลิงในวันจันทร์ที่ 27 กันยายน เวลา 17.00 น.

สิ้น เชาวน์ สายเชื้อ อดีตประธานศาลรัฐธรรมนูญคนแรก

 

สำหรับประวัติส่วนตัว นายเชาวน์ สายเชื้อ เกิดเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2472 ข้อมูลจากหอเกียรติยศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เผยแพร่ประวัตินายเชาวน์ในฐานะที่นายเชาวน์ เคยได้รับปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการเมืองการปกครอง ประจำปี 2549 ว่าสำเร็จการศึกษารัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รุ่นแรก จบปริญญาโททางการเมืองระหว่างประเทศจากมหาวิทยาลัยมิชิแกน สหรัฐอเมริกา เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ เชี่ยวชาญพิเศษด้านกฎหมายระหว่างประเทศ ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

สิ้น เชาวน์ สายเชื้อ อดีตประธานศาลรัฐธรรมนูญคนแรก

นอกจากนี้ เคยปฏิบัติราชการในกระทรวงการต่างประเทศ องค์กรระหว่างประเทศ และรัฐสภาหลายบทบาทหน้าที่ ได้แก่ เลขานุการ หัวหน้ากองที่ปรึกษากรมอุปทูต อัครราชทูต รองปลัดกระทรวง หัวหน้าคณะผู้แทนไทย ที่ปรึกษาคณะ กมธ.ต่างประเทศ กรรมการกฤษฎีกา กรรมการปรับปรุงกฎหมายเพื่อการพัฒนาประเทศ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิศาลปกครอง ซึ่งในปี พ.ศ.2542 ได้รับเลือกเป็นประธานศาลรัฐธรรมนูญคนแรกของประเทศไทย

 

ขอบคุณข้อมูลจาก Tnews