คลัสเตอร์นักเรียน มีผู้เสี่ยงเกือบทั้งโรงเรียน เชื้อระบาดลาม 2 หมู่บ้าน

18 กันยายน 2564

น่าเป็นห่วง พบคลัสเตอร์นักเรียนสบเมย มีผู้เสี่ยงเกือบทั้งโรงเรียน เชื้อระบาดลาม 2 หมู่บ้าน เจ้าหน้าที่ลุยตรวจเชิงรุก หวั่นเชื้อกระจายเพิ่ม

เมื่อวันที่ 17 ก.ย. 64 ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายสิธิชัย จินดาหลวง เปิดเผยว่ากรณีพบคลัสเตอร์ในโรงเรียนสบเมยวิทยาคม และพื้นที่ข้างเคียง อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน

พบคลัสเตอร์นักเรียน มีผู้เสี่ยงเกือบทั้งโรงเรียน เชื้อระบาดลาม 2 หมู่บ้าน

โดยพบการแพร่ระบาดจากการเปิดเรียน ในวันที่ 3 ก.ย. 64 ถึงปัจจุบัน จากจำนวนนักเรียนของโรงเรียนสบเมยวิทยาคม ทั้งหมด 796 คน พักอยู่ในหอพักโรงเรียน 354 คน และพักอยู่นอกโรงเรียน 442 คน ได้มีการประเมินความเสี่ยงแยกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือ 

1. กลุ่มที่ไม่ได้มาเรียน ในวันที่  3 ก.ย. 64 จำนวน 330 คน จัดเป็นกลุ่มที่ไม่มีความเสี่ยง 


2. กลุ่มที่มาเรียน ในวันที่ 3 ก.ย. 64 จำนวน 466 คน จัดเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยง เป็นนักเรียนที่พักอยู่ในหอพักของโรงเรียน 224 คน และพักอยู่นอกโรงเรียน 242 คน ทั้งหมดได้รับการตรวจคัดกรองด้วยชุดตรวจ ATK และในรายที่มีผลตรวจเป็นบวก ส่งตรวจยืนยันด้วยวิธี RT-PCR ผลพบเชื้อ 49 ราย เป็นเพศชาย 24 ราย และเพศหญิง 25 ราย โดยผู้ป่วยส่วนใหญ่ไม่มีอาการ หรือ มีอาการเพียงเล็กน้อย รักษาอยู่ในศูนย์แยกกักโรคชุมชน (Community Isolation) โรงเรียนสบเมยวิทยาคม 32 ราย และรักษาในโรงพยาบาลสนาม 17 ราย

 

พบคลัสเตอร์นักเรียน มีผู้เสี่ยงเกือบทั้งโรงเรียน เชื้อระบาดลาม 2 หมู่บ้าน


นอกจากนี้ ยังได้ตรวจคัดกรองครูและบุคลากรในโรงเรียนทั้งหมด 48 ราย และในรายที่มีผลตรวจเป็นบวก ส่งตรวจยืนยันด้วยวิธี RT-PCR ผลพบเชื้อ 2 ราย เป็นเพศชายและเพศหญิงอย่างละ 1 ราย รักษาอยู่ในศูนย์แยกกักโรคชุมชนโรงเรียนสบเมยวิทยาคม สำหรับนักเรียนกลุ่มเสี่ยงอีก 397 ราย รวมทั้งครูและบุคลากรในโรงเรียนอีก 46 ราย ซึ่งมีผลตรวจคัดกรองด้วย ชุดตรวจ ATK เป็นลบทั้งสองครั้ง นั้น ยังคงให้กักกันตนเองทั้งที่โรงเรียนและที่บ้าน โดยจะได้ดำเนินการตรวจอีกครั้ง ในวันนี้ 17 กันยายน 2564 หากผลการตรวจเป็นลบ ก็จะสามารถกลับไปดำเนินชีวิตตามปกติได้

นอกจากนี้มีกลุ่มประชาชนที่เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงในผู้ป่วยในคลัสเตอร์ดังกล่าว มีจำนวน 2 หมู่บ้าน คือ หมู่บ้านแม่คะตวน และ หมู่บ้านแม่สวดใหม่ ทีมควบคุมโรคอำเภอสบเมยได้ตรวจคัดกรองเชิงรุกแล้ว 1,261 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 15 ก.ย. 64) และในรายที่มีผลตรวจเป็นบวก ส่งตรวจยืนยันด้วยวิธี RT-PCR ผลพบเชื้อ 139 ราย ได้รับการรักษาตามแนวทางของสาธารณสุขครบทุกราย โดยทีมควบคุมโรค ได้ออกปฏิบัติการตรวจคัดกรองเชิงรุกต่อเนื่องทุกวัน เพื่อให้ครอบคลุมกลุ่มผู้สัมผัสโรคให้มากที่สุด 

 

ด้านการดำเนินการในศูนย์แยกกักโรคชุมชน โรงเรียนสบเมยวิทยาคม มีผู้เข้ารับการรักษา 54 ราย เป็นครู 2 ราย นักเรียน 52 ราย เป็นนักเรียนของโรงเรียนสบเมยวิทยาคม 32 ราย นักเรียนโรงเรียนบ้านแม่สวด 15 ราย และโรงเรียนในพื้นที่ใกล้เคียงอื่น ๆ อีก 5 ราย

พบคลัสเตอร์นักเรียน มีผู้เสี่ยงเกือบทั้งโรงเรียน เชื้อระบาดลาม 2 หมู่บ้าน


ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวว่า ขณะนี้สามารถควบคุมการแพร่ระบาดของโรคในคลัสเตอร์ดังกล่าวให้อยู่ในวงจำกัดได้แล้ว โดยมีผู้ป่วยทั้งสิ้น 188 ราย เข้าสู่ระบวนการรักษาอย่างครบถ้วน และจะได้ดำเนินมาตรการเชิงรุก ทั้งติดตามผู้สัมผัสเสี่ยงสูงของผู้ป่วยรายใหม่ให้ครบถ้วนทุกราย ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมารับวัคซีนให้ครบ 100%. โดยจะติดตามและประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิด

 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก Tnews