นายแพทย์โสภณ เผยผู้หายป่วยโควิด-19 อาจมี "ภาวะลองโควิด"

17 กันยายน 2564

กรมควบคุมโรค เผยผู้หายป่วยโควิด-19 แต่อาจจะยังมีอาการหลงเหลืออยู่ โดย WHO เรียกอาการที่เกิดขึ้นนี้ว่า "ภาวะลองโควิด"

นายแพทย์โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เผย ขณะนี้แนวโน้มผู้ป่วยโควิด-19 ที่รักษาหายรายวันมีจำนวนเพิ่มขึ้น หลายรายหายป่วยและตรวจไม่พบเชื้อไวรัสในร่างกายแล้ว แต่อาจจะยังมีอาการหลงเหลืออยู่ องค์การอนามัยโลก (World Health Organization : WHO) เรียกอาการที่เกิดขึ้นนี้ว่า “ภาวะลองโควิด” (Long COVID) หรืออาการหลงเหลือของเชื้อโควิด-19 ระยะยาว ส่วนใหญ่จะมีอาการหลังจากหายป่วยในช่วง 1-3 เดือนแรก พบได้ร้อยละ 30-50 ของผู้ป่วยโควิด จึงไม่ต้องตกใจหรือกังวลใจแต่อย่างใด 

ภาวะลองโควิด” แสดงออกได้ทั้งทางร่างกายและจิตใจ จะมีอาการแตกต่างกัน เช่น ไอ มีไข้ ปวดศีรษะ การรับรู้กลิ่นหรือรสชาติลดลง เกิดกับเพศหญิงมากกว่าเพศชาย และเกิดจากการที่ภูมิคุ้มกันของร่างกายลดลง และบางรายอาจมีอาการ วิตกกังวล สมาธิสั้นลง หรือซึมเศร้าร่วมด้วย โดยมักพบในผู้ป่วยโควิด 19 กลุ่มสีแดงหรือผู้ป่วยที่มีอาการป่วยรุนแรง 

ภาวะลองโควิด

หากผู้ที่หายป่วยจากโรคโควิด-19 แล้วยังมีอาการที่กล่าวมา แนะนำให้พบแพทย์

ภาวะลองโควิด

ขอบคุณข้อมูลจาก Tnews