คลัสเตอร์ใหม่ สถานสงเคราะห์เด็ก "วัดสระแก้ว" ตรวจ300ติดเชื้อเเล้วเกือบ200

16 กันยายน 2564

คลัสเตอร์ใหม่ หอพักสถานสงเคราะห์เด็ก วัดสระแก้ว อำเภอป่าโมก อ่างทอง ล่าสุดผลบวกทะลุ184 คน รอผลเพิ่มอีกเย็นนี้

   โดยที่สถานสงเคราะห์วัดสระแก้วจิตเมตตาอารีย์ (หอพักเด็กนักรียนชาย รร.วัดสระแก้ว) เกิดคลัสเตอร์ใหม่ นายณัชฐเดช มุลาลี นายอำเภอป่าโมก พร้อมด้วย ผอ.รพ.ป่าโมก, สาธารณสุขอำเภอป่าโมก, ผอ.รร.วัดสระแก้ว, ปลัดอำเภอป่าโมก และ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตรวจเยี่ยมการตรวจหาเชื้อโควิด-19 แบบ atk นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนวัดสระแก้ว จังหวัดอ่างทอง

คลัสเตอร์ใหม่ สถานสงเคราะห์เด็ก \"วัดสระแก้ว\" ตรวจ300ติดเชื้อเเล้วเกือบ200
   วันนี้ 16ก.ย.64 ทางสาธารณสุขอำเภอป่าโมก ได้นำชุดตรวจเข้าไปทำการตรวจคัดกรองเด็กทุกคน รวมทั้ง พระสงฆ์ทุกรูป แม่ครัวและเจ้าหน้าที่ที่อยู่ภายในวัด จำนวน 334 คน เป็นผลบวก จำนวน 184 คน และจะมีการนำไปทำการตรวจซ้ำ เพื่อยืนยันในการเข้าระบบทำการรักษา โดยผลจะออกในช่วงเย็นวันนี้

คลัสเตอร์ใหม่ สถานสงเคราะห์เด็ก \"วัดสระแก้ว\" ตรวจ300ติดเชื้อเเล้วเกือบ200

คลัสเตอร์ใหม่ สถานสงเคราะห์เด็ก \"วัดสระแก้ว\" ตรวจ300ติดเชื้อเเล้วเกือบ200
  โดยเมื่อวันที่ 15ก.ย.64 ตามที่ได้ปรากฏข้อมูลยืนยันผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในโรงเรียนวัดสระแก้ว ณ ห้องประชุมขันติยาภิวัฒน์ รร. วัดสระแก้ว ต.บางเสด็จ อ.ป่าโมก นายณัชฐเดช มุลาลี นายอำเภอป่าโมก เป็นประธานในการประชุมการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด เพื่อวางมาตรการ แนวทางการปฏิบัติ ข้อควรปฏิบัติ ข้อบังคับ ต่างๆ ในการป้องกันและควบคุมโรค

คลัสเตอร์ใหม่ สถานสงเคราะห์เด็ก \"วัดสระแก้ว\" ตรวจ300ติดเชื้อเเล้วเกือบ200

 ผลการประชุม 
 (1) แจ้งคำสั่งอำเภอป่าโมกที่ 225/2564 ลงวันที่ 15 ก.ย. 2564 เรื่องกำหนดพื้นที่ในโรงเรียนวัดสระแก้ว เป็นพื้นที่เอกเทศ ตาม พ.ร.บ.ควบคุมโรค 2558 
(2) จัดตั้งกองอำนวยการฯ ภายใน รร.
(3) มาตรการ แนวทางปฏิบัติการแยกกักตัวของกลุ่มเสี่ยง การแบ่งกลุ่ม แยกสถานที่แต่ละกลุ่ม
(4) การตรวจ atk กลุ่มเสี่ยง จำนวน 337 ราย ในวันที่ 15 ก.ย. 2564 เวลา 13.30 น.
(5) การจัดเวรยามในการรักษาความปลอดและให้บริการข้อมูลของกองอำนวยการฯ
(6) และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ ได้ร่วมกับ ผอ.รพ.ป่าโมก, สาธารณสุขอำเภอป่าโมก, ผอ.รร.วัดสระแก้ว, กำนัน และส่วนที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่ในการคัดแยกกลุ่มเสี่ยง

 

ขอบคุณ
ที่ว่าการอำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง 

 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก Tnews