เช็กวิธีรับ "ชุดตรวจโควิด ATK" ฟรี ผ่านแอป "เป๋าตัง" ดีเดย์แจกพรุ่งนี้

15 กันยายน 2564

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เผยวิธีรับชุดตรวจโควิด Antigen Test Kit (ATK) ผ่านแอปพลิเคชัน "เป๋าตัง" ดีเดย์แจกวันที่ 16 ก.ย. 2564 นี้

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เปิดเผยขั้นตอน การกระจายชุดตรวจโควิด-19 แบบ Antigen Test Kit (ATK) จำนวน 8.5 ล้านชุด ในส่วนของประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่จะรับ Antigen Test Kit (ATK) ผ่านแอปพลิเคชัน "เป๋าตัง" ซึ่งจะเริ่มกระจายให้กับประชาชนได้วันที่ 16 ก.ย. 2564 นี้ 

เช็กวิธีรับ "ชุดตรวจโควิด ATK" ฟรี ผ่านแอป "เป๋าตัง" ดีเดย์แจกพรุ่งนี้

สำหรับวิธีรับชุดตรวจโควิด-19 แบบ Antigen Test Kit (ATK) ผ่าน แอปพลิเคชัน "เป๋าตัง"  สามารถทำได้ดังนี้ 

1. เข้าไปที่ แอปพลิเคชัน "เป๋าตัง" เพื่อทำแบบคัดกรองความเสี่ยง  

2. คลิกที่ "รับชุดตรวจโควิด-19" หากผลประเมินพบว่าอยู่ในเกณฑ์กลุ่มเสี่ยง ให้เข้ารับชุดตรวจ ATK ตามหน่วยบริการที่ระบุไว้ในพื้นที่

3. สแกน QR Code ในระบบ แอปพลิเคชัน "เป๋าตัง" เพื่อยืนยันตัวตน

4. รับชุดตรวจ ATK ฟรี ที่หน่วยบริการจะจ่ายชุดตรวจ ATK จำนวน 2 ชุด สำหรับการตรวจ 2 ครั้ง ห่างกันครั้งละ 5 วัน  พร้อมรับคำแนะนำการดูแลตนเอง

5. กรณีที่ "พบเชื้อ" สามารถเข้าสู่ระบบการดูแล Home Isolation ก็สามารถลงทะเบียนผ่าน แอปพลิเคชั่น "เป๋าตัง" ได้เช่นกัน 
 

เช็กวิธีรับ "ชุดตรวจโควิด ATK" ฟรี ผ่านแอป "เป๋าตัง" ดีเดย์แจกพรุ่งนี้

สำหรับประชาชนที่ไม่มีสมาร์ทโฟน จะมีการกระจายชุดตรวจ ATK เชิงรุกในชุมชนพื้นที่สีแดงใน กทม. ซึ่งกำหนดไว้ 2,000 ชุมชน โดยกระจายผ่านทางผู้นำชุมชน และ อสส. เพื่อกระจายให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยงในชุมชน เพื่อให้สามารถครอบคลุมการแจกจ่ายได้อย่างทั่วถึง รวมถึงเป็นการอำนวยความสะดวก และลดความเสี่ยงในการแพร่เชื้อด้วยเช่นกัน โดยหน่วยบริการเอกชนที่สมัครเข้าร่วมแจกชุดตรวจ ATK จำนวน 1,559 แห่ง แบ่งเป็น

- ร้านยาแผนปัจจุบันประเภท 1 จำนวน 1,436 แห่ง หรือ 92.11%

- คลินิกเวชกรรมจำนวน 114 แห่ง หรือ 7.3%

- คลินิกพยาบาลจำนวน 9 แห่ง หรือ 0.58%

 

เช็กวิธีรับ "ชุดตรวจโควิด ATK" ฟรี ผ่านแอป "เป๋าตัง" ดีเดย์แจกพรุ่งนี้


อย่างไรก็ตามหากเกิดการแพร่ระบาดมากขึ้น จะมีการเปิดระบบจัดส่งชุดตรวจ ATK ทางไปรษณีย์ต่อไป เพื่อลดการเดินทางและแพร่กระจายเชื้อ ทั้งนี้อย่าลืมอัปเดตแอปพลิเคชั่น "เป๋าตัง" ให้เป็นเวอร์ชั่นปัจจุบัน