พบคลัสเตอร์ใหม่บ้านหนองเต่า ไปรับเงินเยียวยาค่าเทอม ติดโควิดแล้ว 74 ราย

15 กันยายน 2564

วุ่นอีก คลัสเตอร์ใหม่บ้านหนองเต่า พบผู้ป่วยยืนยันติดแล้ว 74 ราย สาเหตุมาจากการรวมกลุ่มเล่นเกมส์ของเด็กๆ และการรับเงินคืนค่าเทอม 2,000 บาทที่โรงเรียน

เมื่อวันที่ 14 ก.ย. 64 คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ เร่งควบคุมคลัสเตอร์บ้านหนองเต่า หมู่ที่ 15 ตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีมติสั่งปิดหมู่บ้านหนองเต่าเป็นเวลา 14 วัน พร้อมประกาศให้อีก 3 หย่อมบ้าน ได้แก่ หย่อมบ้านนาน้อย หย่อมบ้านขุนห้วยไส้ และหย่อมบ้านป่าบงงาม เป็นพื้นที่ควบคุมการเดินทางเข้า- ออก ตั้งแต่วันที่ 12 ถึงวันที่ 25 กันยายน 2564 เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดไม่ให้ขยายวงกว้างไปมากกว่านี้ หากผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท ตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558

คลัสเตอร์ใหม่บ้านหนองเต่า

สำหรับคลัสเตอร์บ้านหนองเต่า ล่าสุดพบติดเชื้อยืนยันแล้ว 74 ราย และยังมีผู้ที่รอผลการตรวจเพิ่มเติมอีก 102 ราย โดยสาเหตุที่ทำให้เกิดคลัสเตอร์ในหมู่บ้าน คือ การรวมกลุ่มเล่นเกมส์ของเด็กๆ และการรับเงินคืนค่าเทอม 2,000 บาทที่โรงเรียน ซึ่งขณะนี้ได้นำผู้ติดเชื้อทั้งหมดเข้าสู่การรักษาที่โรงพยาบาลสนามแล้ว พร้อมเร่งคัดกรองหย่อมบ้านรอบๆ เพื่อค้นหาผู้ติดเชื้อ และนำมากักตัวเพื่อสังเกตอาการ เพื่อสกัดการแพร่ระบาดเป็นวงกว้าง

คลัสเตอร์ใหม่บ้านหนองเต่า

โดย นายกนก ศรีวิชัยนันท์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ ได้เร่งประชาสัมพันธ์ให้ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทุกคนเข้ารับการตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด-19 หากผลตรวจเป็นลบให้กักตนเอง (Home Quarantine) เป็นเวลา 14 วัน ส่วนกลุ่มเสี่ยงต่ำให้คุมไว้สังเกตอาการ เป็นเวลา 14 วัน และปฏิบัติตามคำสั่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่อย่างเคร่งครัด พร้อมขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ งดการเดินทางเข้าไปในพื้นที่ดังกล่าว โดยไม่มีเหตุจำเป็น เพื่อลดการเดินทางที่เสี่ยงต่อการสัมผัสโรค

คลัสเตอร์ใหม่บ้านหนองเต่า

ขอบคุณ FB : สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 กรมประชาสัมพันธ์

ขอบคุณข้อมูลจาก Tnews