เตรียมเฮ "คนละครึ่งเฟส 3" เตรียมแจกอีก คนละ 1,500 รอบ 2 ใช้ไม่หมดทบได้

14 กันยายน 2564

กระทรวงการคลัง พร้อมเติมเงินโครงการคนละครึ่งเฟส 3 จำนวนเงิน 1,500 บาท ให้กับผู้ที่ลงทะเบียนสำเร็จแล้ว 26.9 ล้านคน ในวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ที่จะถึงนี้ ใครใช้ไม่หมด สามารถทบได้

จากกรณี น.ส.กุลยา ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปิดเผยว่า กระทรวงการคลัง พร้อมเติมเงินโครงการคนละครึ่งเฟส 3 จำนวนเงิน 1,500 บาท ให้กับผู้ที่ลงทะเบียนสำเร็จแล้ว 26.9 ล้านคน ในวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ที่จะถึงนี้ โดยจะใช้งบประมาณทั้งสิ้นจำนวนกว่า 40,350 ล้านบาท เพื่อช่วยกระตุ้นกำลังซื้อให้ประชาชนในการใช้จ่ายในเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2564 ซึ่งจะเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 2 เท่าตัว หรือประมาณ 80,700 ล้านบาท เป็นส่วนสำคัญในการช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจไตรมาสสุดท้ายให้ขยายตัวได้

 

คนละครึ่งเฟส 3

 

ทั้งนี้ กระทรวงการคลัง ยังคงเปิดรับลงทะเบียนคนละครึ่งอย่างต่อเนื่อง โดยสำหรับผู้ที่สมัครเข้าร่วมหลังวันที่ 1 ตุลาคม 2564 จะได้รับวงเงินสำหรับใช้จ่าย 3,000 บาท แต่ยังคงเงื่อนไขเดิม คือ รัฐช่วยจ่าย 50% ไม่เกินวันละ 150 บาท จนถึง 31 ธันวาคม หรือจนกว่าจะใช้วงเงินหมด ส่วนกรณีที่ยังใช้วงเงินรอบแรก 1,500 บาท ไม่หมด จะไม่ถูกยึดคืน และยังสามารถเก็บไว้ใช้จ่ายได้ยาวจนถึงสิ้นปี

 

คนละครึ่งเฟส 3

 

นอกจากนี้ ในช่วงเดือนตุลาคม กระทรวงการคลัง มีการปรับหลักเกณฑ์ให้สามารถนำสิทธิโครงการคนละครึ่ง มาใช้จ่ายซื้ออาหารผ่านแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่ได้ด้วย เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้จ่ายให้กับประชาชน สอดคล้องกับวิถีชีวิตใหม่ ส่วนข้อเสนอภาคเอกชนที่ต้องการให้กระทรวงการคลังเพิ่มวงเงินคนละครึ่งในช่วงไตรมาสสุดท้าย ขณะนี้ยังไม่มีการพิจารณาเพิ่มและยังคงเงื่อนไขเดิมต่อไป

 

คนละครึ่งเฟส 3